VR-glasögon för att konkretisera och skapa empati

Publicerat i bloggen Pedagogiskt café

Tredje inlägget från Pedagogiskt café med temat Världen in i klassrummet . Det här blogginlägget handlar om hur vi kan använda den virtuella tekniken, VR-glasögon för att konkretisera och skapa empati. Under kvällen hade vi med oss företrädare för Plan Internationell. En av många organisationer som börjat använda tekniken och göra filmer på ett nytt sätt.

P1020596

Läs hela inlägget

Kvalitet eller kvantitet? Det är den stora frågan

Publicerat i bloggen Skolbiblioteksbloggen

sbi4En kvantitativ ökning av utgivningen av barn- och ungdomsböcker – vad gör det egentligen med kvaliteten? Och kan man och ska man prata om kvalitet? Vem bedömer egentligen vad som är kvalitet? Och är det inte huvudsaken att barn- och ungdomar läser, inte vad de läser?

Med anledning av den rekordstora ökningen av antalet utgivna barn- och ungdomsböcker under 2000-talet bjöd Svenska Barnboksbiblioteket (Sbi) in till en heldag för att diskutera och samtala om hur vi kan tala om kvalitet, vem som får och vem bör avgöra vad som är bra litteratur för barn – de som ger ut böckerna eller de som faktiskt läser dem? Dessutom diskuterades det hur man ska se på barn- och ungdomslitteraturen; som pedagogiskt verktyg eller som ett konstnärligt verk? Eller både och?

Läs hela inlägget

Ett fullspäckat program väntar!

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

Dags för referensgruppsträff! programmet är fullspäckat och superintressant. Vi ska förstås planera för 2017 men sedan träffar vi Läsdelegationen , pratar åtgärdsgarantin, och ska få en presentation av Annas besök Projekt Canada. I ställtiden delar vi erfarenheter, tips och reflektioner kring vårt gemensamma intresse, dvs språk-, läs- och skrivfrågor. Vi är nämligen alla läs-och språkutvecklare. Ser så mycket fram mot detta!

IMG_0874

Blogg träff om synen på läraryrket

Publicerat i bloggen Nätbaserad lärare

22 november var jag på Blogg träff hos Pedagog Stockholm. De kommer i Januari släppa 20 filmer och 20 poddar från skolans verksamhet för att locka fler att bli lärare och visa upp en positiv bild. Det kommer behövas 1700 lärare till 2024! 

375789_442981279073820_363008615_n

Läs hela inlägget

Nu är det bråda dagar i SO-nätverket! Men härlig brådska: extrainsatta träffar med våra två FoU-projekt kring kulturmöten under Vikinga- respektive Stormaktstid, artikelskrivande, projektavslutning, och planerande av första forskningslektionen i de tre Ram-delprojekten om migration över Medelhavet. Det är fantastiskt stimulerande att få arbeta ihop med alla lärare i dessa projekt.

Idag påbörjas som sagt planeringen av den första forskningslektionen kring migration över Medelhavet. Att designa (eller utforma kanske vi säger på ren svenska?) undervisning är ett av de svåra kärnuppdragen i läraryrket. När vi utformar vår forskningslektion utgår vi ifrån kritiska aspekter av att analysera flyktingsituationen på Medelhavet, som vi identifierat genom att undersöka elevers sätt att förstå och hantera det innehållet, och vi tar utgångpunkt i variationsteori för att göra det möjligt för eleverna att få syn på just de kritiska aspekter som vi valt ut. Poängen är att få eleverna att förstå något särskilt, något som vi har skäl att tro är avgörande att få syn på.

Läs hela inlägget

Flerspråkiga barn lär av varandra

Publicerat i bloggen Litteracitet och flerspråkighet

wood-736714_1920Fredrik Rusks intresse för ämnet väcktes när han arbetade som assistent i ett forskningsprojekt om flerspråkighet och lärande. Han märkte att barn är skickliga på att använda alla sina språk och att de lär av varandra i vardagen. Hans avhandling är ett försök att förstå lärande och språket som en social handling och därmed inte något som bara sker i huvudet. Han har filmat finlandssvenska föräldrar, lärare och barn mellan 6 och 17 år för att se hur lärandet sker.

Hans resultat visar att barn är bra på detta lärande och måste inte alltid ha en lärare närvarande. Ett viktigt resultat är att till synes små saker, som hur lärare ställer frågor och vilken typ av kunskap som efterfrågas, tycks kunna få stora konsekvenser. Kanske eleven inte förstår i detalj vad läraren frågar efter när det sker på andraspråket, vilket läraren kan missa. Här är det bra att använda elevens förstaspråk som stöd. Enligt Rusk finns det en uppfattning att det är bättre att bara använda ett språk men istället kan läraren behöva förklara begrepp och öppna för alla språk eleven har. Det ska man inte vara så rädd för och det betyder inte att eleven inte kommer att lära sig andraspråket, menar Rusk.

Läs hela inlägget

”Time in”

Publicerat i bloggen Elevhälsolivet

Time in!

Så här i slutet av året, när sommaren är långt borta, måsten och avslut hopar sig kan man uppleva att det skulle  behövas  en ”tim out” Det kan känns som man vill ta en paus från aktiviteter, barnen, mannen, jobbet, tunnelbana, ja näsan hela livet. Kanske är det inte en ”time out” man behöver när det snurrar på som värst utan  lite ”time in”,  tid att rikta medvetandet inåt och fundera över:

Vad känner jag?
Vad vill jag göra?
Vad tänker jag?
Vad kan jag?
Vad är mina mål?
Vad gör mig lycklig?
Vad behöver jag?
Hur vill jag ha det?
Vad är viktigt för mig?
Det är märkligt svårt att lyssna på sig själv ibland. Glöm inte bort att ditt unika perspektiv tillför något och det är viktigt att du nu och då tar reda på hur du har det i ditt eget sinne.

En eftermiddag med fokus på skrivande med utgångspunkt i:

Hur kan man som lärare arbeta för att omsätta sina teoretiska kunskaper om lärande och skrivutveckling i en konkret praktik som ger eleverna möjlighet att utveckla sitt skrivande?

Läs hela inlägget

Rålambshovsskolans språklärare + IKT= sant

Publicerat i bloggen Gästbloggen

Det kom ett brev till redaktionen:

Hej på er!Vi på Rålambshovsskolan i Stockholm har några internationella projekt. Skolan satsar på att förstärka sina internationella kontakter och att koppla ihop den med vår profil som teknikskola. Det som är mest aktuellt just nu är att vi programmerar appar tillsammans med lärare och elever från fyra andra skolor i Europa (Tyskland, Holland, Spanien och Italien). Projektet är ett så kallat Erasmus+ KA2 och finansieras av Europakommissionen. Ni kan läsa mer om det projektet i vår blogg .Vi har även två andra projekt som vi har startat i år, men dessa kommer vi kunna berätta mer om vid ett senare tillfälle om ni vill: Ett nordiskt projekt med Norge och Danmark som handlar om läsförståelse, nordiska språk och IKT. Projektet är finansierat av Nordplus junior/Nordiska ministerrådet. Ett Erasmus+/KA1-projekt där språklärarna på skolan åker till Malta, Tyskland och Spanien på IKT-kurser. Projektet är finansierat av Europakommissionen.

Läs hela inlägget

Talpussel och primtal

Publicerat i bloggen Vetenskapens Hus

Elever i åk 5 från Adolf Fredriks musikskola löser talpussel med Elin och Freddy i Vetenskapens Hus. Foto: Karin Gustavsson

Det är extra roligt med #matematik nu när vi ser ett trendbrott i #TIMMS2015. I Vetenskapens Hus arbetar vi alltid mycket med matematisk problemlösning och vi strävar efter att varje elev som besöker ett skolprogram i matematik ska uppleva att det är roligt, spännande – men framförallt – något som alla kan syssla med. Helst ska eleven gå hem med en matematisk aha-upplevelse efter ett besök hos oss!

Läs hela inlägget