Visar alla blogginlägg från: mars 2015

Mycket händer i projektet 1 till 1, 2016

Bild1TillBloggProjektet 1:1 2016 är ett skolutvecklingsprojekt som ska öka den digitala mognaden hos lärarna, bibliotekarierna och skolledarna inom gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna. I denna blogg får läsare möjligheten att följa projektets aktiviteter ute på Stockholms stads gymnasieskolor. Just nu håller vi på att starta upp en inkubator, genomföra temperaturmätningar på Stockholms stads gymnasieskolor och planera fortbildning och inspiration för stadens inspirationslärare.

Inkubatorn kommer att prova och utvärdera innovativa arbetssätt i liten skala.  En inkubator, i detta sammanhang, är en miljö som fungerar som en kuvös för att få idéer att utvecklas och växa till användbara arbetssätt. De arbetssätt som tas fram kommer att dokumenteras för att sedan spridas till Stockholms stads skolor. Inkubatorn har kick-off den 13 april.

I temperaturmätningarna besöker projektet gymnasieskolorna för att följa upp och stötta arbetet med handlingsplanerna som skolorna tagit fram med hjälp av Verktyg för självskattning. Målet är att hjälpa skolorna att arbeta med och genomföra sina handlingsplaner. Projektet har hittills haft 19 av 30 temperaturmätningar. Trenden visar att många skolor arbetar mycket med sina handlingsplaner och genomför de aktiviteter de har prioriterat. Många arbetslag delar till exempel erfarenheter kring digitala verktyg under arbetslagsmöten.

Gruppen inspirationslärare har skapats av projektet för att driva det kollegiala lärandet på Stockholms stads gymnasieskolor. Inspirationslärarna ska bland annat arbeta för att stödja skolledningen i utvecklingsarbetet mot högre digital mognad, genomföra aktiviteter inom ramen för kollegialt lärande och skapa dialog och erfarenhetsutbyten mellan skolan och stadens ”it-skolor i framkant”. Gruppen hade kick-off den 28 januari i UR:s lokaler där fokus för dagen var inventering och diskussion om uppdraget.

I den här bloggen kommer vi att berätta om stort och smått inom projektet, sprida goda exempel och ge inspiration för digitaliseringen i lärandet.

Charlotte Dingertz