Visar alla blogginlägg från: maj 2015

Test i klassrummen nästa steg i inkubatorn!

händer spelifiering ws2_2 (2)

Under veckan har båda spåren haft workshop i inkubatorn, detta var workshop två av totalt fyra där målet var att gruppen skulle enas kring hur en lektion med arbetssättet skulle se ut, vilka digitala verktyg som kommer användas samt vilket underlag som behövs. I slutet av workshopen bestämdes vem/vilka som kommer testa.

I flippat-spåret kommer en lärare testa arbetssättet som till stor del kommer använda Fronter som digitalt verktyg. Det arbetssätt som kommer att testas består av sju steg:

 1. Frågan som momentet/lektionen skall besvara förtydligas inför instuderingsmaterialet
 2. Eleven tar del av instuderingsmaterialet som kan bestå av film, ljud, eller presentation med ljud
 3. Eleven utför övning baserat på innehållet i instuderingsmaterialet
 4. Läraren anpassar lektionsinnehåll baserat på resultatet av övningen (elev får direkt återkoppling genom resultat)
 5. Lektionen ägnas åt fördjupning i ämnet där samverkan mellan elever är viktig
 6. Efter lektionens slut svarar eleven på en eller några få enkla frågor kring sin förståelse av momentet/lektionen (”exitbiljett”)
 7. Resultatet från elevernas självskattning används som återkoppling till läraren

I spelifieringsspåret kommer två lärare att testa arbetssättet, till testningen kommer till stor del Powerpoint att användas. Dessa test planeras också i början av juni. Det arbetssätt som kommer testas består av tre delar:

 1. En interaktiv karta som innehåller punkter med uppgifter där elev kan välja olika vägar mot målet. Genom att klicka på punkterna kommer uppgifter upp. Kartan innehåller även en fortsättning efter målet med så kallade bonusbanor, denna del innehåller extrauppgifter som eleven kan göra om denne vill samla extrapoäng
 2. Ett poängsystem med tydlig maxpoäng används för att premiera genomförda uppgifter
 3. Badges används för att premiera elev för insatser som skapar god miljö i klassrummet. Dessa används endast som ”plus i kanten” och måste tydligt kommuniceras i början av användningen

Nästa gång grupperna träffas kommer klassrumstesterna att utvärderas och arbetssättet förbättras!

Helene Derkert

Omvärldsbevakning kring digitalisering i lärandet

Projektet sammanställer kontinuerligt en omvärldsbevakning kring digitalisering i lärandet. Nedan finner ni några valda inlägg från denna.

 • Digitala resurser ökar intresset och skapar diskussion i klassrummetMed digitala verktyg i undervisningen blir ämnet både intressantare och mer begripligt. Det visar Kristina Ottander, gymnasielektor i biologi på Rodengymnasiet i Norrtälje, som i sin utvecklingsartikel beskriver en rad positiva effekter av digitala hjälpmedel i skolan.
 • Hur förändrar it lärares tänkande och arbetssätt?Ett seminarium som arrangerades av Åbo Akademi och Vasa övningsskola under den 29/4 (och som kan ses i efterhand): ”Din digitala didaktik – och min”.
 • Bibblio – ny portal för lärresurserBibblio hjälper dig att hitta bra utbildningsinnehåll (filmer, podcasts, artiklar mm) från många olika källor. I stället för att söka resurser från olika samlingar (inkl. YouTube, Vimeo, SlideShare, SoundCloud m fl) kan du söka bara en gång via Bibblio.

Ann Turlock

Projektet och Pedagog Stockholm tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna förmedlas utan faktagranskning men med referens till källa.

Det är i skärningspunkten mellan teknik, pedagogik och ämne det magiska händer

image1Hade någon sagt till mig att jag en dag skulle skriva ett blogginlägg på Pedagog Stockholm om att vara inspirationslärare hade jag nog varit lite skeptisk. Men nu sitter jag här.

Jag har arbetat inom gymnasieskolans introduktionsprogram sedan 2006. När jag tänker tillbaka så tog det hela fart efter det att jag tagit lärarexamen 2012. Jag hade möjlighet att arbeta samtidigt som jag utbildade mig. Under studierna fick jag vetenskaplig koppling till det jag gjorde i mitt dagliga arbete tillsammans med mina elever. Det bekräftade saker som jag fortsatt att göra, men jag upptäckte även en del saker jag insåg att jag skulle sluta med. Framför allt fick jag upp ögonen på möjligheterna med att arbeta med digitala verktyg och sociala medier för att utveckla hela eleven, både yrkeskunskaper och generella kompetenser.

Jag började se mig omkring efter litteratur och goda exempel. Snabbt upptäckte jag det utvidgade kollegiet som fanns på bland annat Facebook, Twitter och bloggar. Det viktigaste för mig var och är fortfarande att koppla användandet av digitala verktyg utifrån en pedagogisk tanke och ett ämnesinnehåll. Pedagogiskt tar jag avstamp i bedömning för lärande, inspirerad av Dylan Wiliam och Christian Lundahl.

Det är i skärningspunkten mellan pedagogik, teknik och ämnets innehåll som magin sker. Det gäller att hitta ditt sätt att kombinera de tre i din undervisning. möjligheterna är oändliga, det kan kännas oövervinnligt och krångligt men jag vågar säga att det tillför en ny dimension till lärandet.

Mitt sätt blev att starta bloggen imglobensnickeri.com. Tanken var att den skulle fungera som ett nav i mitt och mina elevers lärande. Jag hade höga förväntningar på hur mina elever skulle ta emot mitt sätt att föra in digitala verktyg i undervisningen och jag förväntade mig stående ovationer, dignade kommentarsfält och en massa material producerat av eleverna. Jag insåg snart att det är en sak att vara konsument och en annan att vara producent i en digital värld. Jag fick backa tillbaka, ta en sak i taget och föregå med gott exempel.

I dag, tre år efter bloggstarten har jag hittat sätt att använda digitala verktyg och sociala medier i min undervisning. Jag varierar de digitala verktygen beroende på var i lärprocessen vi befinner oss. Det kan gå länge mellan blogginläggen men det kan bero på att vi är upptagna med att spela in material till instruktionsfilmer, redigera materialet i iMovie för att sedan lägga ut det på youtube. Eller så arbetar vi med ett delat dokument i Office 365 där vi sammanställer det textmaterial vi arbetat med angående maskinsäkerhet. Eller så är vi mitt uppe i en produktionslinje där vi tillverkar en serie verktygslådor och mitt fokus ligger på att ge återkoppling ute på snickerigolvet. Men det hela startade med att jag vill synliggöra lärandet.

Förändring tar tid men digitalisering av undervisningen är har för att stanna och det minsta vi som pedagoger kan göra är att utveckla vår undervisning, om inte annat för våra elevers skull. Här tänker jag att min roll som inspirationslärare kan göra nytta. Att inspirera genom omvärldsbevakning och peka på goda exempel, internt och externt. Hitta konkreta utvecklingsområden i stort och smått, vara med och lyfta ikt-utvecklingen i dialog med skolledning och kollegor.

Att helt enkelt vara ett digitalt bollplank.

Kennet Gonzalez, Inspirationslärare, Enskedegårds Gymnasium

Kollegialt lärande under rektorsträff

Under den senaste rektorsträffen gick startskottet för det kollegiala lärandet bland rektorer! Gymnasiedirektören Jan Holmqvist inledde tillfället med att berätta om vikten av just det kollegiala lärandet och den viktiga roll inspirationslärarna på Stockholm stads gymnasieskolor spelar i detta. Därefter kommunicerades det senaste om projektet. Sedan fick fyra fantastiska rektorer berätta hur de arbetar med att driva digitaliseringen på sina skolor. Sist berättade Darko Krsek om Skolplattform Stockholm.

Det var ett inspirerande tillfälle med mycket diskussion och kollegialt lärande.

Jan Holmqvist, gymnasiedirektör Stockholms stad

Charlotte Dingertz, samordnare Digitaliseringen i lärandet, utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Robert Mellander, rektor Östra Reals gymnasium

Ove Sköld, rektor Kungsholmens gymnasium

Patrick Vestberg, rektor Stockholm School of Science

Robert Waardahl, rektor Thorildsplans gymnasium

Darko Krsek, projektledare för införandeprojektet av Skolplattform Stockholm på gymnasiet

Charlotte Dingertz

”Jag vill satsa allt för mina elever och för att få dem att lyckas i skolan”

School_pixelNär jag utnämndes till Inspirationslärare av min rektor, surrade massor av frågor likt getingar runt huvudet. Den första uttryckta frågan som jag ställde mig var hur jag nu skulle få tid med detta. Kanske är det alla lärares första svar när någon uppmuntrar och tror på dem.

Efter en gratis lunch i UR:s regi, sattes vi i en stor, dunkel studio framför människor som är sådär pigga som bara folk i andra yrkeskategorier kan vara. Mellan rättningar av prov, konflikthantering, lunchkuponger och all annan var-är-mitt-sudd-problematik i vardagen, skulle detta forum hjälpa mig att utvecklas och odla våra idéer.

Det tog tre timmar. Det var inte kanelbullen (som också var gratis) som avgjorde att jag började tro på Inspirationslärarna. Det var glimten i andras ögon. När du pratar med en nyfiken och engagerad lärare hör du en telepatisk länk som säger ”Jag vill satsa allt för mina elever och för att få dem att lyckas i skolan”. Jag tror ni vet vad jag menar. Blicken.

Att träffa andra lärare som också uppmärksammats av sina kollegor och chefer är en ganska häftig grej. När du berättar en intrikat detalj av en lektion, eller målar upp en bild av hur du vill att varje dag i skolan ska vara, förändras du. Du växer och känner att bråket på morgonen var en småsak, och beslutar dig för att ha en extra ask med sudd i klassrummet. Visionen av Den Goda Utbildningen driver dig.

Självklart finns inte dessa individers hemvist i SVT-huset, utan i varje klassrum. Mina kollegor gör allt de kan för att uppnå det de tror på. När pedagoger som vill utvecklas träffas under goda förutsättningar och ges tid till att reflektera och samarbete, startar en rörelse. Rörelsen som tröttnat på PISA-rapporter, eller alla andra kvantifierbara data som sammanfattar landets skolsituation. Man bestämmer sig bara för att göra skolan bättre.

Att få titeln Inspirationslärare är så klart ett kvitto på att andra ser din blick och din strävan. Mina kollegor är lyhörda, nyfikna och erfarna på ett sätt som är svårt att mäta. Tillsammans, i pedagogiska diskussioner med goda exempel, kan vi lyfta varenda elev, varje dag. När inspirationslärarna träffas är det just detta som händer.

Det Stockholm gör och fortsatt borde göra är att ge förutsättningar i stort och smått för den pedagogiska utvecklingen. Alla lärare hyser en dröm om hur skolan ska vara. Och alla lärare vill se den besannas.

På ett annat hörn medverkar jag med många andra i Inkubator-projektet. Det är ett innovationsprojekt för att pröva pedagogiska idéer som slutligen ska resultera i en utvärdering av olika arbetssätt. Till min stora lycka, blev ett av årets två spår spelifiering, alltså att låna spelmekaniska belöningar, utmaningar och processer in i klassrummet. Det är en förmån att vända och vrida på det på arbetstid. Jag uppskattar att våra arbetsgivare tar vårt patos för utbildning och våra elever på fullaste allvar. När hösten är här, kommer i alla fall jag att skutta till jobbet för att fortsätta de pedagogiska diskussionerna, och där hoppas jag att vi ses.

Pål Luthman, inspirationslärare

Ännu en lyckad workshop i inkubatorn

DSC00824_litenPå måndagen träffades gruppen i utvecklingsspåret som fokuserar på flippat klassrum med självskattning och återkoppling. Det finns otroligt många idéer i gruppen och en stark vilja att utveckla undervisningen.

Målet med dagen var att enas om var gruppen ville nå med utvecklingen i inkubatorn. Vi började, precis som i andra gruppen, att diskutera Brainswarm-övningen. Först breddade vi diskussionen för att sedan smalna av och välja ett gemensamt fokus.

Fokus blev en trappa eller tidslinje byggd kring en lektion, eller ett moment, och som består av sex delar. Första delen består av att förstärka flippmaterialet (filmen, podcasten, eller dylikt) med en fråga eller ett problem. Den andra delen är själva flippen, instuderingsmaterialet, där eleven får en introduktion till ämnet. Den tredje delen består av en självskattning där eleven själv får reflektera kring sin kunskapsinhämtning och förståelse. Den fjärde delen är återkoppling till eleven baserad på självskattningsresultat. Själva lektionen, fördjupningen, är den femte delen som följs av den sista delen som består av en exit-övning där eleven åter igen får fundera kring sin inlärning.

Syftet med arbetssättet är att ge eleven ägandeskap för sin lärprocess genom reflektion kring sin inlärning samt att öka motivationen genom nya spännande utlärningssätt.

Nästa gång gruppen ses kommer vi diskutera vilka digitala verktyg som gör arbetssättet möjligt.

Helene Derkert

Inspirationslärare satte upp EdCamp på ISSR

IMG_0371

Julia Tsygan är inspirationslärare på International School Of The Stockholm Region, ISSR och undervisar i matematik och psykologi på gymnasiet. Julia säger ”Det är första gången jag arrangerar ett EdCamp.”  Hon är även förstelärare och drivande i skolutvecklingsfrågor. Varför är hon drivande? Jo, hon planerade, organiserade och genomförde ett EdCamp 29 april på ISSR tillsammans med bland annat Per Falk, erfaren edcampsorganisatör.  C:a 30 lärare, rektorer och ikt-pedagoger deltog i detta forum och huvudtemat för kvällen var processledning.

Denna knytkonferens inleddes med fyra korta föreläsningar om processledning men utifrån olika perspektiv:

 • Gunnel Thydell – ”Hur vi hanterar motstånd mot utveckling”
 • Peter Sandberg – ”Designtänkande – Vad är innovation för oss i skolan?”
 • Terese Raymond – ”Om processer och att det är viktigt att äga frågan”
 • Christer Holger – ”Att leda med systemtänkande och självorganisation som grund”

IMG_0365

Peter Sandberg – digital entreprenör

Efter dessa inspirerande pass i högt tempo var det dags för rundabordssamtal utifrån önskemål från deltagarna. Dessa samtal handlade om bland annat om att facilitera, förstelärarrollen, ”Lean i undervisningen”, didaktisk design, Helen Timperley och att leda processer i skolan.

IMG_0372

Julia genomför även andra aktiviteter på sin skola berättar hon vidare. Bl.a. har hon haft c:a två-tre ”ICT-clinics” per termin för andra lärare på skolan. Då har det mer handlat om vilka ikt-verktyg de använder och hur de fungerar o.s.v.

Om du är intresserad av mer reflektioner från kvällen kan du söka på hashtaggen  #edcamppro på Twitter.

Läs vidare om EdCamp här och kontakta gärna oss i 1:1-projektet om du vill organisera en egen EdCamp på din skola.  Det är enkelt, engagerande och viktigt eftersom alla kan delta/bidra med sina erfarenheter.

Rikard Werge