Visar alla blogginlägg från: augusti 2015

Pål Luthman och Victoria Naverfeldt nominerade till Guldäpplet!

bil2

13 stycken lärare från Stockholms stad är nominerade till Guldäpplet, däribland Pål Luthman och Victoria Naverfeldt, inspirationslärare och inkubatormedlemmar från ESS-gymnasiet. 1:1 2016-projektet tog tillfället i akt och frågade Pål och Victoria lite om deras nominering och arbete med digitaliseringen på ESS-gymnasiet.

1. Varför tror du att du har blivit nominerad till Guldäpplet?

Victoria: Jag tror att jag blev nominerad för att jag är den som springer runt med datorn i högsta hugg och predikar för den som vill lyssna på de fördelar ett digitalt arbetsätt har. Jag är med och driver det utvecklingsarbete rörande IKT vi har på skolan och denna nominering är ett bevis på att folk börjar lyssna.

Pål: Jag har hela tiden arbetat digitalt och alltid haft utgångspunkten att det är för skolans och elevernas skull man gör det. Att bli uppmärksammad på detta sätt är otroligt kul, och det ligger i linje med de visioner och mål som staden har.

2. Berätta om något initiativ som du driver på din skola och hur det har påverkat eleverna och/eller kollegiet.

Victoria: Vi arbetar med skolplattformen Fronter på min skola, och när jag började på ESS gymnasiet var det ett nödvändigt ont som alla tittade på och hytte med näven. Men jag och några få kollegor förstod vinsten med Fronter så jag började jobba aktivt för att förverkliga skolans vision där Fronter skulle vara en självklarhet för alla. Nu driver jag utvecklingsarbetet med Fronter på skolan och hjälper fler arbetslag att bygga upp ett Fronter som passar just deras behov.

Pål: Genom Inkubatorn ser jag över hur lärare kan använda spelmekanik i undervisningen på olika sätt. Men för kollegiet i stort arbetar jag på bred front med att tillgängliggöra och variera undervisning för alla elever. Vår skola har många olika verksamheter och självklart finns det något som passar alla. Många uppskattar att ha en person att fråga.

3. Vad har du för roll på skolan? På vilket sätt delar du med dig av din kompetens?

Victoria: Vi är två nyutnämnda IKT pedagoger på min skola och vårt arbete är att vara det där bollplanket man kan sakna som lärare. Man vill komma igång, men man ser inte skogen för alla träd. Många av mina kollegor har en vilja att utvecklas inom IKT, men vart ska man börja? Då står vi IKT pedagoger där och stöttar, kommer med förslag samt hjälper pedagoger och elever att komma igång. Vi driver work-shops och är allmänt tillgängliga för inspiration. Vi kommer även hålla i den självskattning som är ingång samt hjälpa arbetslag i deras utvecklig inom IKT.

Pål: Detta år är jag också IKT-pedagog och arbetar med att sprida och utveckla digital kompetens. Under året har vi små och stora forum för att öka nyfikenheten och användandet av digitala verktyg.

4. På vilket sätt har du sett att digitala verktyg bidrar till elevernas måluppfyllelse?

Victoria: Genom att använda sig av ett digitalt arbetsätt så har man en otrolig möjlighet till att skapa en struktur som är svår att uppnå men lösa papper och pärmar. Du kan men några klick skapa en samlingsplats för text, bild, ljud, film som ingen bok kan mäta sig med. Den möjligheten tror jag hjälper elever att se samband och få fler perspektiv i frågor än vad man får om man måste inhämta information från olika ställen. Sen måste vi erkänna för oss själva att vi alla är olika. Vi lär oss på olika sätt och vår kunskapsutveckling är lika individuell som vårt fingeravtryck. Genom att erbjuda information genom olika medier så öppnar vi upp för fler att ta till sig den.

Pål: De uppskattar, eller lär sig att uppskatta, att lära sig multimodalt. Undervisningen är inte en text eller en bild, utan det som finns utöver. När skolan har alla möjligheter att tillgängliggöra och förtydliga undervisningen, är det vår skyldighet att omfamna det.

5. På vilket sätt har Verktyg för självskattning bidragit till utvecklingen på din skola?

Victoria: Den digitala självskattningen är, som alla medel för självskattningen, ett tveeggat svärd. I den bästa av världar så är alla ärliga och öppna med styrkor och svagheter och att de svar som framkommer är fullständiga. Nu förstår jag att så inte är fallet. Men det ger mig en norm att förhålla mig till när jag som IKT pedagog sedan ska hjälpa mina kollegor utvecklas utefter det åtgärdsprogram som arbetas fram av självskattningen. Vi får en bra bas att utgå ifrån.

Pål: Ingen kan längre säga att IKT i skolan är meningslöst. Oavsett utgångpunkt, finns det alltid någonting att utveckla! Med hjälp av självskattningen har vi en aning om vad vi kan och kanske mer spännande – hur mycket vi tror att vi inte kan. Många har ingen fast definition av vad digitala verktyg är.

 6. Hur har din roll som inspirationslärare påverkat dig som lärare?

Victoria: För mig var det en otrolig ära att få den utmärkelsen av min rektor. Det gör att man vill fortsätta vara nyfiken och dela med sig av alla godbitar och smarta lösningar man snubblar över.

Pål: Det har sträckt ryggen en aning. För mig är det jag sysslar med så självklart, och som inspirationslärare börjar det gå upp för mig att det finns ett intresse av att höra hur jag jobbar, vilket jag gärna delar med mig av.

7. Hur har ditt deltagande i inkubatorn hjälpt dig som lärare?

Victoria: Alla tillfällen där likasinnade får mötas är guld värt i en lärares vardag. Man kan ibland känna sig så ensam i sitt arbete och börja tvivla på sina idéer. Då är det så fantastiskt att man får vara med i olika projekt där andra intressanta och kunniga människor vill dela med sig av hur de löser de problem vi alla brottas med. Inkubator är ett sådant projekt där jag som pedagog får komma och vara kreativ, och sen finns det professionell personal som driver och fördelar arbetet. Hur lyxigt som helst.

Pål: Det har varit ett ovärderligt forum för diskussioner. De tankar och idéer jag haft fick snabbt en form, syfte och mål i Inkubatorn. Sparken i baken att testa var det mest värdefulla. Resultatet av arbetet visade att den tilltro man har till arbetssättet inte var felinvesterad. Att utveckla mitt arbetssätt inom fler moment av min undervisning ska bli kul!

Charlotte Dingertz

 Övriga nominerade lärare från Stockholms stad är:

Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Anna Karlsson, Rålambhovsskolan
Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan
Göran Dessen, Norra Real
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Micke Kring, Årstaskolan
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Rolf Klinth, Norra Real
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola

Ökad digital mognad vid andra självskattningen!

Projektet har nu inlett gymnasieskolornas andra skattning i stadens ”Verktyg för självskattning”(för mer information se nedan). Upplägget för dessa skattningar är något förändrat och innehåller både kunskapsdelning och presentation av en målbild för digitaliseringen i skolan. Under självskattningstillfället får också skolan möjlighet att se inom vilka områden de utvecklats sedan den första självskattningen gjordes. Resultaten för de första skattningarna har visat på en stor positiv utveckling, speciellt inom området kunskapsdelning.

VFS

Under veckan har projektet åkt ut på de första självskattningstillfällena för gymnasieskolornas andra skattning (samtliga gymnasieskolor genomförde sin första självskattning under 2014). Projektet är mycket spänt på resultatet för att kunna se vilket effekt som arbetet givit.

De första självskattningstillfällena har varit väldigt positiva där projektet fått möjlighet att lyssna in när skolornas rektorer, inspirationslärare, arbetslagsledare och lärare berättat om vad de gjort under året. När resultatet från skolornas andra skattning kom visade det ett mycket positivt resultat, speciellt inom området kunskapsdelning. Kunskapsdelning är det område som forskning och erfarenhet visar ger stor effekt inom skolutveckling.

När vi bad Lars Dowert, rektor på STFG, kommentera sin skolas positiva resultat sa han: ”vi har haft så roligt under tiden!”. Han trodde att framgångsfaktorerna för skolan var deras användande av skolans inspirationslärare för att skapa innehåll och fortbildning för skolans lärare, samt det stora intresse som skolans lärare visat för digital teknik.

Vi i projektet ser verkligen fram emot hösten med alla skolors skattningar, inspirationsdagen v44, samt möten med lärare, rektorer och bibliotekarier ute på skolorna.

Charlotte Dingertz

Om Verktyg för självskattning:

Verktyg för självskattning ger skolor och lärare möjlighet att bedöma sin digitala mognad utifrån de fem fokusområden som finns i Stockholms stads it-strategi – för ett bättre lärande. Efter att pedagoger, lärare och skolledning skattat sin digitala mognad i webbverktyget, ger verktyget förslag på åtgärder för att öka den digitala mognaden utifrån skattningens resultat. Tillsammans skapar arbetslag och skolledning därefter en handlingsplan för att öka den digitala mognaden och användningen. Självskattningen blir på så sätt en del av skolans kontinuerliga kvalitetsarbete. Mer information finns på intranätet.