Lyckat klassrumstest på ESS

BildUnder fredagen besökte 1:1 2016-projektet ESS-gymnasiet för att dokumentera klassrumstest i On Demand-spåret. Det var Victoria Naverfeldt (inspirationslärare och inkubatormedlem) som tillsammans med Emelie Sköld genomförde klassrumstestet. Fokus för momentet var studiestrategier.

Inför vårt besök hade klassen fått ta del av introduktionsmaterialet, nämligen frågan som momentet skulle besvara, youtube-klipp om inlärning och lässtrategier samt avslutningsvis några korta frågor om innehållet. Resultatet av filmerna och frågorna var att klassen, innan lektionsstart, redan hade reflekterat kring vad momentet gick ut på.

Emelie inledde lektionen med att gå igenom klippen som klassen tittat på och bad eleverna beskriva vad filmerna handlat om. Därefter gick hon igenom en presentation som byggde på den input som eleverna gett, alltså baserat på eleverna förståelse, behov och intresse. Utifrån input från eleverna fokuserade Emelie till stor del på djupläsning. ”Svaren på frågorna gör så att man som lärare vet vad lektionen bör fokusera på” sa Emelie efter lektionen.

Efter repetitionen och den fördjupande genomgången fick eleverna en övning som handlade om att plocka ut nyckelord från en text. Därefter arbetade klassen, med att via projektorn, sammanställa en lista på möjliga nyckelord. Efter denna uppgift följde en nästa uppgift där eleverna skulle skriva en sammanfattning utifrån de nyckelord som de valt i texten. Efter uppgiften fick några av eleverna läsa upp sina sammanfattningar för diskussion i klassen. Det klassen gjorde var en kortare djupläsning, vilket var den del som klassen haft flest frågor kring i sin ”demand”.

Slutligen genomfördes en exitticket i form av korta muntliga frågor i klassen.

Avslutningsvis fick klassen utvärdera arbetssättet. Utvärderingen visade på ett positivt resultat. Då läraren som utförde själva lektionen ej varit med i inkubatorn fick vi även ett nytt perspektiv från ännu en lärare. Upplevelsen från oss som åskådare var en intresserad och aktiv klass. ”Som lärare kändes arbetssättet väldigt bra” sa Emelie vid frågan vad hon tyckte om arbetssättet.

Charlotte Dingertz

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.