MIK-projekt tillsammans med Statens medieråd och UR

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till det medieinnehåll som vi möter varje dag, men också att förstå hur medier fungerar och vilka roller medier spelar i olika sammanhang. Idag bidrar vi också själva genom att vi kan publicera och informera via sociala medier. För att utveckla arbetet kring MIK på gymnasiet har ett samarbete mellan gymnasieområde 1 och Helena Dal från Statens Medieråd (SMR) och Carl Sahlin från Utbildningsradion (UR) initierats.

Ett möte med samtliga rektorer från gymnasieområde 1 har hållits där Helena och Carl från UR informerade om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg är nu att få några lärare att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå. Utbildningen består av följande delar:

– Introduktion till MIK – Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? (2 minuter)
– Våra relationer – Exempel att diskutera: Näthat – hur mycket ska vi tåla på nätet?
– Vinklade budskap
– Film 1: ”Det nya hotet” En fejkad propagandafilm om tvättbjörnar. (4 minuter)
– Film 2: ”Det nya hotet – så gjorde vi filmen” Påverkansmetoderna förklaras. (6   minuter)
– Demokratin – Exempel att diskutera: Hur påverkar medieutvecklingen demokratin?
– Uppdrag MIK – ett quiz som eleverna får göra i grupp på sina egna mobiler. De får svara på kunskapsfrågor, granska fakta och utföra uppdrag.

1:1–2016-projektet deltar och dokumenterar arbetet fortlöpande. Fortsättning följer!

Peter Åkerberg

2 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.