Vi rör oss i rätt riktning!

Några rader efter inspirationsdagen den 26 oktober.

I korridoren stoppar en kollega mig och ställer frågor kring bloggande i WordPress. En annan behöver tips på utrustning för att filma med iPaden. En tredje berättar att de första filmerna för att arbeta med flippat i matteundervisningen är uppladdade till YouTube. Kring lunchbordet hör jag hur kollegor diskuterar digitaliseringen av undervisningen. Alla inom olika ämnen, med olika förutsättningar och olika utmaningar.

Andra vändan med Verktyg för självskattning visade att vi på Enskede Gårds gymnasium är på rätt spår – vi rör oss i rätt riktning. Infrastrukturen är på plats, även om det kan vara lite knackigt med uppkopplingen ibland och att vissa dagar kräver tre omstarter av datorn. Men vi diskuterar digitaliseringen utifrån ett pedagogiskt perspektiv med eleverna i fokus.

Efter inspirationsdagen den 26 oktober är mitt intryck att vi alla är på väg i rätt riktning.

Det är en komplex process att höja kompetensen hos alla för att kunna utveckla undervisningen och det finns många olika behov av kompetensutveckling.

Den bredd av kompetensutveckling som behövs avspeglade sig i inspirationsdagens program för Gymnasieområde 1. Smörgåsbordet av föreläsningar och workshops sträckte sig från aktuell forskning och den nya Skolplattformen till konkreta exempel och möjligheter att pröva olika verktyg.

Tallvid_3Digitaliseringen gör att vi som lärare utmanas tekniskt, pedagogiskt och ämnesmässigt. Något som Martin Tallvid tog upp i sin presentation och som hans avhandling bland annat handlar om. ”Men digitaliseringen är här och vi måste lära oss att förhålla oss till den” sa Martin under sin presentation. Ett förhållningssätt som blev synligt när vi i ämnesgrupper gjorde en SWOT- analys med utgångspunkt från TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge).

Ett i mitt tycke viktigt område som även belystes var MIK (Media och informationskunnighet). Liz Berg, gymnasieområdeschef tog upp det i sitt öppningsanförande och det ska bli spännande att följa utvecklingen av MIK-projektet inom gymnasieområde 1. Jag avslutadedagen med att lyssna på Olle Linton som föreläste om ett medielandskap i förändring, vilka som styr över informationen och hur pedagoger kan förhålla sig till det. En tänkvärd föreläsning skönt befriad från digitala hjälpmedel och PowerPoint-bilder.

De här raderna skriver jag på kvällen efter inspirationsdagen. I morgon är hela dagen avsatt för fortsatt utveckling kring digitaliseringen av undervisningen på skolan – alla utifrån egna förutsättningar och behov. Själv kommer jag att sitta tillsammans med några kollegor och utveckla undervisningen kring WordPress och bloggande. Några andra kommer att titta närmare på Office 365 och OneDrive.

På vilket sätt kan du utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg?

Kennet Gonzalez
Inspirationslärare, Enskede gårds gymnasium

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.