Visar alla blogginlägg från: november 2015

Var är brudarna?

impossible

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) höll i veckan den 17:e upplagan av deras event Internetdagarna. Ett stort antal företag och organisationer deltog med utställningar under eventet som lade ett stort fokus på skola och ungdomar.

Under måndagen och tisdagen gick internetdagarna av stapeln. Två heldagar med ett späckat program om allt mellan himmel och jord som berör eller har koppling till internet. Ett dussintal olika evenemang kördes samtidigt och vi som besökare fick möjligheten att följa ett och samma evenemang under en hel dag. Det gladde mig att se så många utställare och evenemang specifikt beröra barn, ungdomar och programmering.

Under dag 1 följde jag evenemanget ”Var är brudarna – och var är alla andra”. Temat behandlade jämställdheten i teknikbranschen och ställde frågorna vilka strukturer och attityder som står i vägen för mångfald och vad vi kan göra åt det. Hur kan vi öka medvetenheten kring fördelarna med mångfald och få en jämnare genusfördelning på tekniska utbildningar och i teknikbranschen?

Jag är mycket engagerad i dessa frågor och under året har jag inom ramen för 1:1 – 2016 varit med och anordnat event på KTH för tjejer och även genomfört kodstugor på Globala gymnasiet. Med anledning av dessa event deltog jag tillsammans med Carina Edlund och Amanda Strigér från KTH CSC i en paneldiskussion om könsroller och normkritiskt informationsarbete.

Talare, panel och publik lyfte att vi framförallt måste komma till bukt med de fördomar som finns kring vad det verkligen innebär att arbeta med programmering. Kvinnor som på olika sätt arbetar med teknik och programmering måste lyftas som vardagsförebilder för att bryta de stereotyper som förekommer.

Kunskap om teknik och programmering lyfts allt oftare som en viktig demokratifråga. Man kan ställa sig frågan hur det är i linje med demokratin när 90 % av studenterna på ingenjörsutbildningen med inriktning datateknik är killar?

Men det finns många goda exempel på initiativ, bland annat de kodstugor som 1:1 – 2016 anordnar i samarbete med KTH CSC. Det är min önskan och tro är att vägen framåt går genom samarbete mellan dessa initiativ för ett gemensamt mål mot mångfald.

Helene Derkert internettdagarna
Helene Derkert 1:1 2016
Med en egen tillverkad lysande maker-space-dioder-brosch

Ny omvärldsbevakning

Här får den intresserade läsaren tips om artiklar och nyheter som har publicerats om digitaliserat lärande den senaste månaden.

    • Digitalisering som lyfter skolan – ”IT-användandet i skolan är här för att stanna, men hur kan man arbeta mer pedagogiskt med det för att fördjupa kunskaperna istället för tvärtom? I den nya boken Digitalisering som lyfter skolan visar författarna vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. De ger också tips på hur man kan dra nytta av digitaliseringen i pedagogiken.
    • NE lanserar nya digitala läromedel – ”Nationalencyklopedin (NE) satsar stort på ett erbjuda digitala läromedel inom alla skolämnen som kan anpassas av lärare inför sina lektioner. Första ämnen som lanseras är fysik 1, naturkunskap 1b och religion 1 men målet är att alla ämnen på högstadiet och gymnasiet kommer att erbjudas senaste till slutet av 2016.” Till NE.se digitala läromedel. Pressmeddelande om satsningen finner du här.
    •  Teknikstöd – ”Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.”

Projektet och Pedagog Stockholm tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Vi faktagranskar inte men refererar till källa.

Ann Turlock

Snabb it-utveckling ger digital ångest

Magnus Gudéhn vd på it-telecombolaget HIQ, menar att om man inte har digital ångest så har man ett stort problem. För den digitala utvecklingen är påtaglig, den påverkar oss och det går väldigt snabbt. Men om vi är kreativa tillsammans kan vi bli entusiastiska snarare än ångestladdade över det som sker. Gordon Moore, som myntade Moores law, sa redan 1965 att mängden som får plats på ett chip skulle dubblas var 24:e månad. Det stämmer fortfarande.

Magnus Gudéhn tar oss med på en digital resa från uppväxten i Vilhelmina där pappa genom kikarsiktet på jaktgeväret, genom fönstret, tittade på den enda färgtvn i byn som fanns på konditoriet. Till sin egen iphone, denna lilla telefonpryl som har samma kapacitet som stordatorn i USA på 60-talet värd 35 miljarder.

Hur går man då från digital ångest till digital entusiasm?

Magnus Gudéhn menar att bara investera i hårdvaran innebär inte att någonting händer. Utan det är vad man använder verktygen till som kan effektivisera lärandet. Tekniken ska förenkla livet och vara rolig.

Nyckeln är att ha modet att prova på. Vilja och mod är viktigare än erfarenhet och kunskap i det här sammanhanget, konstaterar Magnus Gudéhn lite provocerande. Det gäller att skapa entusiasm för ett livslångt lärande tidigt i skolan. För det är efter skolan det börjar på riktigt. Det handlar om kommunikation, lyssna och förstå och att ställa frågor. Samarbete och rätt attityd. Att få inspiration och det får man bäst genom att lyssna på varandra.

Att det finns digital ångest, bekräftades också av deltagarna. Det går för snabbt och man förväntas lära och kunna utan vidare vägledning.

Men människan är viktigare än systemet. Och förmågan att samarbeta är lika viktig som kunskap. Vi ska dela med oss det vi lär oss. Bevisligen är vi mer kreativa tillsammans med andra. Det är i mötet det händer.

Ann Turlock