Visar alla blogginlägg från: februari 2016

En tredje workshop med gymnasieledningen genomförd

Onsdagen den 24 februari genomfördes ytterligare en workshop med gymnasieledningen. Temat på workshopen var effektivisering av möten med hjälp av OneNote. Medarbetare från projektet visade bland annat hur man kan skapa att-göra listor live under ett möte.

Likt den förra workshopen inleddes denna med en repetition av tidigare workshopövningar som har testats. Sedan följde en kort introduktion av OneNote, hur man kommer åt och delar dokument. Några av de största fördelarna med OneNote är tillgängligheten och delningsmöjligheten. Gruppen testade att gå in och skriva i samma dokument. Övningen var mycket uppskattad och deltagarna såg flertalet möjligheter med verktyget.

Under skolbesök och analys av resultat har det tydligt framgått hur viktigt det är för ledare och chefer inom skolverksamhet att föregå med gott exempel för att öka den digitala mognaden. Därmed är dessa workshopar ett mycket viktigt led i digitaliseringsarbetet.

Vi ser fram emot att genomföra ytterligare en workshop med gymnasieledningen senare i vår!

Peter Åkerberg

Leka fram inlärningen med iPads och appar

app

Per Dammström, idrottslärare på Thorildsplans gymnasium, fick möjligheten att pröva iPads i sin undervisning. Han genomförde ett test där en av två parallella naturklasser fick använda iPads och den andra fick använda traditionella verktyg. Här berättar han vad han såg för skillnader.

Per berättar att kursen Träningslära börjar med ett moment om anatomi och fysiologi:

– Det är många latinska namn på muskler och ben man måste lära sig utantill, lite som glosor. Det är en del i kursen som ofta uppfattas som ganska tråkigt.

Att använda iPads i undervisningen gav Per möjligheten att pröva nya didaktiska grepp och verktyg.

– Jag hittade väldigt många gratisappar, både visuella igenkänningsspel och frågesportsliknande spel. Vissa hade uppläsning av namnen eleverna skulle lära sig. Min uppfattning är att användningen av appar gjorde att eleverna blev mer motiverade.
Eleverna lever ju med IT på ett helt annat sätt, känner sig hemma där och vågar då vara delaktiga i utformandet av undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kom med många förslag på kompletterande appar som de själva hittat. I efterhand kunde jag se att den klass som fick använda iPads hade generellt mycket bättre resultat på kursen. I vanliga fall brukar det inte vara så stor skillnad på två parallella NA-klasser. Även den dokumentation som gjordes med hjälp av iPads höll en högre nivå än övrig dokumentation.

När Per jämför appar med det man har att tillgå på en dator säger han:

– Appar är så renodlade och enkla. De möter målgruppen, vilket gör att de i många fall lämpar sig bättre för undervisning än program och hemsidor. En nackdel var att många elever lekte mycket med sina iPads, men jag upplevde att de i slutändan ändå lärde sig mer. Det handlar mycket om hur man lägger upp undervisningen. Om man hela tiden bygger in moment där de digitala verktygen ska användas under själva lektionen så kommer eleverna inte låta sig distraheras av annat.

I och med att alla elever har en dator har Per flyttat spelmomenten till Kahoot, som i sin enkelhet påminner om en app. Kahoot erbjuder en möjlighet att tävla mot varandra, vilket är något som Per ser både för och nackdelar med.

– Tävling triggar vissa elever, medan andra redan har sådan betygsstress att till och med frågesport under lektionen känns pressande.

I kursen Träningslära användes dessa olika digitala verktyg:

  • GPS för att mäta löpträning
  • Gyrot för att mäta explosiviteten på hopp
  • 3D Musculoskeletal quiz – app för att träna in namn på ben och muskler;
  • iPad-kameran för dokumentation, foto och film
  • Bloggverktyg t.ex. Blogger eller WordPress för publicering av text och bild
  • Kahoot – frågesport för att träna på namn på ben och muskler

Helene Derkert

Första workshop i samarbete med DSV

dsvworkshop

Igår hölls den första av åtta stycken workshops för inspirationslärare och bibliotekarier inom ramen för vårt samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet (DSV).

Workshoparna, som leds av professorerna Robert Ramberg, Staffan Selander och universitetslektor Ola Knutsson, syftar till att lärarna ska:

1) Lära sig att arbeta med så kallade designmönster för it-användning i skolan

2) Utveckla kompetens och redskap att själv kunna organisera och driva fortsatt utvecklingsarbete

Att arbeta med designmönster är ett sätt att fånga upp och strukturera goda exempel och lösningar på problem med it-användning i skolan, vilket på senare år har uppmärksammats inom forskning om lärande och it.

Arbetet följs och dokumenteras dessutom av en licentiand som under handledning från DSV också tar fram en vetenskaplig analys av workshoparna och deras resultat samt effekter på undervisningen.

Vid detta första tillfälle fick deltagarna bl.a. göra en övning, en Framtidsverkstad, som syftade till att gemensamt komma fram till en startpunkt för det fortsatta arbetet.

Fortsättning följer!

Peter Åkerberg

1:1 – 2016 drar igång en inkubator för rektorer

Efter en lyckad inkubator för lärare under 2015 ska projektet under våren köra igång en inkubator som riktar sig till rektorer. Denna inkubator kommer att fokusera på utveckling av innovativa arbetssätt ur ett ledarperspektiv. Anmälan öppnar idag och deadline är 6/3!

Målet med denna inkubator kommer vara att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Ett första steg kommer att vara hitta och definiera problem som rektorer stöter på i sitt arbete och utveckla digitala sätt att lösa dessa problem. Inkubatorn kommer vara ett mycket bra forum för att dela idéer, lära sig mer och ta med sig mycket kunskap tillbaka till skolan. Arbetet kommer drivas genom en serie workshops och tester ute i verksamheten.

En viktig del av arbetet är att sprida de arbetssätt som tas fram. Precis som med den inkubator vi genomförde med lärare kommer de arbetssätt som tas fram att dokumenteras och spridas till Stockholms stads skolor.

Vi kommer regelbundet uppdatera hur arbetet med denna nya arbetsform går!

Länk till anmälan

Peter Åkerberg

Coachutbildning för gymnasieskolornas inspirationslärare, del 2

Coaching_fixad_glbPå onsdagen var det åter dags för inspirationslärarna att samlas till en efterlängtad fortsättning på coachutbildningen som startade med en halvdag i september förra året. Denna utbildning har varit ett uppskattat inslag bland inspirationslärarna och efterfrågan på ytterligare ett tillfälle var hög. 

På den inledande frågan om någon av deltagarna använt sig av det som lärdes ut på förra träffen svarade en klar majoritet att de redan hunnit göra det. Deltagarna hade prövat att ha ett coachande förhållningssätt både i samtal med kollegor kring digitalisering och med elever t.ex. under utvecklingssamtal. Många rapporterade mycket goda resultat.

Vid detta tillfälle låg fokus på att deltagarna skulle få öva praktiskt bl.a. genom:

  • Ge en kort beskrivning av ett dilemma på 2 min
  • Vattenhjulet – en samtalsmodell där ett par i taget får diskutera utifrån ett givet ämne under en begränsad tid medan de övriga lyssnar
  • Analys av gruppers olika mognadsfaser – från ledarberoende till en grupp där alla är med och leder

Som avslutning delgav Anna-Lena och Thomas oss sina bästa tips och trix för att lyckas som coach, vilket var mycket uppskattat. Utvärderingen visade att deltagarna tycker att de under utbildningen har fått verktyg som de kan använda i sin roll som inspirationslärare.

På frågan om de skulle tycka att det skulle vara meningsfullt med ytterligare ett utbildningstillfälle var svaret glasklart – ett rungande JA! Det kan bara tolkas på ett sätt: Att kunskaper om coachning stärker pedagogerna i sin vardag och att Thomas och Anna-Lena genomfört utbildningen på ett ypperligt sätt.

/Alexander Köhn