Första workshop i samarbete med DSV

dsvworkshop

Igår hölls den första av åtta stycken workshops för inspirationslärare och bibliotekarier inom ramen för vårt samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet (DSV).

Workshoparna, som leds av professorerna Robert Ramberg, Staffan Selander och universitetslektor Ola Knutsson, syftar till att lärarna ska:

1) Lära sig att arbeta med så kallade designmönster för it-användning i skolan

2) Utveckla kompetens och redskap att själv kunna organisera och driva fortsatt utvecklingsarbete

Att arbeta med designmönster är ett sätt att fånga upp och strukturera goda exempel och lösningar på problem med it-användning i skolan, vilket på senare år har uppmärksammats inom forskning om lärande och it.

Arbetet följs och dokumenteras dessutom av en licentiand som under handledning från DSV också tar fram en vetenskaplig analys av workshoparna och deras resultat samt effekter på undervisningen.

Vid detta första tillfälle fick deltagarna bl.a. göra en övning, en Framtidsverkstad, som syftade till att gemensamt komma fram till en startpunkt för det fortsatta arbetet.

Fortsättning följer!

Peter Åkerberg

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.