Visar alla blogginlägg från: maj 2016

Problem och lösningar i rektorsinkubatorn

bild 1Häromveckan var det dags för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Inför denna gång hade resultatet från den första träffen sammanställts och renodlats. Materialet hade också delats via OneNote till deltagarna. Målet för denna träff var att ytterligare strukturera upp problemområdena samt att välja lämpliga digitala verktyg för att lösa problemen.

Det var ett glatt gäng som samlades i utbildningsförvaltningens lokaler för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Som nämndes i förra blogginlägget har vi redan landat i den övergripande problemformuleringen: ”Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?”. Målsättningen för denna workshop var att formulera mer konkreta problem samt utveckla arbetssätt och välja digitala verktyg för att lösa dem. Efter diskussion bröts följande problem ut:

– Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras?

– Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?

– Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?

– Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?

– Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?

– Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

När gruppen var överrens om problemen diskuterades sätt att lösa dem. Många goda idéer delades och konkreta arbetssätt tog form. När vi hade diskuterat igenom hur vi kan lösa problemen började vi titta på vilka digitala verktyg som skulle kunna användas. Ett stort antal verktyg blev listade och vi gick igenom viss funktionalitet tillsammans. Nästa steg blir nu för deltagarna att välja ut ett problem (vilket några redan gjort) samt välja lämpligt digitalt verktyg för att lösa problemet och därefter testa det på ett moment i verksamheten.

Vi beslutade även enhälligt att förlänga rektorsinkubatorn till hösten med minst en workshop till, vilket ur vårt perspektiv är mycket fin kritik från deltagarna. Det ska nu bli mycket spännande att se hur våra arbetssätt fungerar ute i praktiken!

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

Kollegialt lärande på Stockholms hotell och restaurangskola

Come together var Eurovisions motto för i år. Jag tycker vi kan säga att det har varit ett av projektet 1:1 2016s motton i snart ett och ett halvt år, kanske tydligast i form av kollegialt lärande. I den kvalitativa analys som vi presenterade tidigare i år såg vi dessutom att kollegialt lärande är en stark framgångsfaktor för digital utveckling. En skola som verkligen har tagit till sig kollegialt lärande är Stockholms Hotell och restaurangskola. Läs nedan om den Edcamp som skolan anordnade.

För ett litet tag sedan ordnade Stockholms hotell och restaurangskola ett fortbildningstillfälle för alla sina lärare i sammarbete med 1:1 2016. Planen var att hålla ett s.k. Edcamp i kombination med att få jobba lite ”hands on” i workshopform. Ett Edcamp kan man beskriva som en pedagogisk picknick. Deltagarna tar med sig vad de har i form av erfarenheter och kunskaper och delar med sig av dessa till varandra.

Så hur gick vi tillväga då? En första planeringsrunda skedde via mail och ett uppstartsmöte. Sedan hittade vi några lärare som gärna ställde upp på att dela med sig av sina erfarenheter kring ett digitalt verktyg. Den fortsatta planeringen skedde genom att använda en mycket enkel hemsida med all information. På detta sätt gjorde vi upplägget mer tillgängligt och ökade flexibiliteten i förberedelserna. Vill ni se mer om vad som erbjöds fortsätt till: https://fortbildningit.wordpress.com/

Edcamp:et, som skedde på en eftermiddag, var indelad i två pass på 45 minuter vardera där lärarna testade verktyg och diskuterade användningsområden och pedagogiska vinster med dessa. Lärarna valde på plats vad som kändes mest lockande av det ”smörgåsbord” av olika presentationer som erbjöds. Passen inleddes med en kortare genomgång av verktyget och hur det kan användas i undervisningen. Sen blev det till att testa hands on, göra, göra fel fast med den stora fördelen av att ha någon som omedelbart kan hjälpa till.

Vid slutet av dagen gjorde vi en snabb utvärdering med hjälp av Mentimeter som visade på att många tyckte den var både bra och lärorikt.

Kollegialt lärande SHR1

Vi som planerat dagen kastade även ut en liten utmaning till kollegiet om att testa sina nyvunna kunskaper redan veckan därpå. Ni kan själva se det stora ”JA” som indikerar att många personer antog utmaningen.

Kollegialt lärande SHR2

/Helene Derkert

SETT-mässan 2016

 Sett_2_2För femte året i rad arrangerades SETT på Kista mässan med staden som medarrangör. I år hade mässan tre fokusområden: Lärmiljöer, inkludering, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nedan sammanfattar vi våra erfarenheter och lärdomar från mässan.

Om vi börjar med trenderna i utställarnas montrar så kan man konstatera att skapande med hjälp av teknik kommer ännu mer nu med 3D skrivare, små makerlådor, minirobotar som är programerbara m.m. Microsoft satsade stort på att visa hur spelet Minecraft kan användas i undervisningen. Staden hade också i sin monter satsat på ett makerbord där besökarna kunde löda ihop ett digitalt hjärta och visade upp 3D skrivare, filma mot green screen m.m.

Många utställare visade upp programvara/appar för att underlätta för skolorna att möta alla nyanlända elever som kommit. Vidare så tyckte vi oss kunna ana att ett skifte från interaktiva projektorer mot interaktiva tv-skärmar som med fördel monterades på fällbara stativ så att eleverna t.ex. kan stå runt den och samarbeta.

Några av de föreläsningar som vi hann med att lyssna på var:

  • Nätmobbning, näthat och nätkärlek – Elza Dunkels: Alla i samhället drabbas av näthat men det ser olika ut om man är vuxen eller barn. Belza d_2arn utsätts ofta för ett personligt hat där det finns en relation t.ex. genom skolan. Det som har hänt på senare tid är att barn som blir kränkta på nätet vågar ge igen vilket leder till en eskalering. Personer som blir utsatta för näthat bör dela med sig, det är lättare om fler kan vara med och stötta. Vi måste även lära våra barn att de inte behöver vara så väluppfostrade på nätet, ärlighet kan leda till mer näthet. Det är bra att ljuga ibland på nätet.
  • Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund – Daniel Barker: Daniel började med att definiera skillnaden mellan läromedel som skall vara ett stöd för elevens inlärning och läromedel som skall vara ett stöd för lärarens undervisning. Vi behöver heller inte vänta på ny forskning om hur elever lär sig på bästa sätt med digitala verktyg. Det finns redan beprövad forskning om hur eleverna tar till sig kunskap som vi kan applicera den nya tekniken på. Exempel på sådan forskning är Philip Treisman och Eric Mazur.
  • Speldidaktik – Aleksander Husøy: Aleksander är spelpedagog vid Nordahl Grieg skolan i Bergen där han och en kollega jobbar med att hitta spel att använda i sin undervisning. ”Vi jobbar med spel, riktiga spel som inte är gjorda för att användas i skolan” därför att eleverna uppfattar att de tar till sig kunskapen lättare, det blir en helhetsupplevelse. De har märkt att kunskap som eleverna har lärt sig genom spelen stannar kvar längre än vid traditionell inlärning. Ett exempel på spel som de har använt i religionsundervisningen är The Walking dead, där eleverna ställs inför olika etiska dilemman som de hittar en gemensam lösning på och genom spelet får en direkt återkopplig på vad deras val får för konsekvenser. Andra spel som de med framgång använt är Civilazation 4 i samhällskunskap och Portal 2 i fysik. Aleksanders råd till den som vill prova på att använda sig av ”riktiga” spel i sin undervisning är att ”Var inte rädd, din ämnesdidaktiska kunskap går att överföra på spel”.
  • Självskattning Ja men vad händer sen? – Charlotte Dingertz & Claes Johanesson: Alla skolor i staden gör sina självskattningar, men för att nå ökad digital mognad behövs kontinuerligt arbete med dessa frågor. Charlotte och Claes gick igenom de olika aktiviteter som pågår för att hjälpa skolorna med sin digitala utveckling. Bland annat presenterade de den kvalitativa analys som publicerades tidigare i vår, där ett 20-tal framgångsfaktorer för digital utveckling identifierats. Det var mycket roligt att se det stora intresset för denna kvalitativa analys bland åhörarna. Många kloka frågor ställdes och de tryckta exemplaren gick åt som smör i solsken efter avslutad presentation.

/Alexander Köhn

Stora kliv framåt i lärarinkubatorn!

ink ws2_2Arbetet med 1:1 2016s inkubator för lärare går framåt och vi genomförde nyligen den tredje träffen. Nu har processen för det arbetssätt som vi utvecklar börjat ta form och den innehåller bl.a. publicering av arbete, självskattning och elevfeedback. Lärarna har valt digitala verktyg för de olika stegen i processen och nästa steg är att testa arbetssättet ute i klassrummen. 

Metoden har potential att ge eleverna en god uppfattning om den egna skapande processen då de kan jämföra sin självskattning med den feedback som studiekamraterna ger. Arbetssättet kan genomföras under en lång tid eller under enda lektion. Vår förhoppning är att detta sätt att arbeta i slutändan kommer att underlätta för lärarna då individuell feedback ges av eleverna.

Det arbetssätt som vi utvecklar har nu gått från en övergripande idé till en konkret process som innehåller totalt fem steg. Processen inleds med en kreativ process där eleverna skapar en produkt, exempelvis en text eller ett filmklipp. Därefter publiceras produkten för att andra elever ska kunna ta del av och ge feedback till skaparen. Utan tillgång till sina kamraters feedback ska eleven även självskatta sin insats. Utifrån sin självskattning och studiekamraternas feedback ska eleven sedan ges tillfälle att förbättra sitt arbete.

För varje av dessa steg har lärarna i inkubatorn börjat välja verktyg. Nästa steg är att testa arbetssättet ute i klassrummen. Detta börjar redan denna vecka och kommer pågå ett tag framöver. Workshopserien tar därför en kortare paus under denna tid. Allteftersom att klassrumstesterna genomförs kommer metoden att utvärderas och förbättras, både stegen i processen och valen av verktyg.

Fortsättning följer…

/Helene Derkert