Visar alla blogginlägg från: augusti 2016

Projektet i full gång efter sommaruppehållet!

skattning SSIS

Nu har skolåret startat igen och lärare och rektorer är åter på plats efter sommaruppehållet. Även projekt 1:1 – 2016 är nu i full gång med att stötta gymnasieskolorna i arbetet att öka den digitala mognaden. Inför detta läsår ser vi att rektorer, lärare och bibliotekarier på skolorna driver digitaliseringsarbetet på ett än mer självständigt sätt.

Den tredje omgången av självskattningar är påbörjad och totalt har 8 självskattningar genomförts hittills. Liksom tidigare år erbjuds skolorna stöd från projekt 1:1 – 2016 genom hela processen med självskattning, åtgärdsdiskussion och handlingsplan. En skillnad från tidigare år är att flera skolor väljer att genomföra delar eller hela självskattningsprocessen på egen hand. Detta är mycket glädjande att se och påvisar hur processen att ta fram en handlingsplan blir ett naturligt stöd i skolornas digitaliseringsarbete.

Planeringen inför inspirationsdagen vecka 44 är också igång. Även här har skolorna och kontaktrektorer utsedda av stadens gymnasiechefer fått ett än större ansvar i förberedelserna.

Vi ser fram emot att arbeta med och träffa många lärare, bibliotekarier och rektorer under hösten!

/Alexander Köhn