Visar alla blogginlägg från: september 2016

Omarbetning av modellen och planering av klassrumstest två

Inkubator för att hitta och pröva nya vägar att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Torsdagen den 22/10 träffades medlemmarna i lärarinkubatorn för första gången den här terminen. Det kändes verkligen som om det var länge sedan vi sågs men vi hittade snabbt upp var vi avslutade. Vi gick igenom de senaste klassrumstesten. Medlemmarna lyfte för och nackdelar med både upplägg och verktyg. Därefter börjare diskussionen kring förbättringsområden både på upplägget vad gällde val av digitala verktyg.inkubator logga4_b

En stor del av workshopen spenderades åt att diskutera hur man delar in elever i grupper på bästa sätt för elevrespons. Det är ett mycket viktigt område för vår metod som inte handlar om digitala verktyg men som ändå måste diskuteras för att ge bra resultat för den formativa bedömningen. Så efter omarbetningen är det nu dags för nästa test av metoden.

På återseende Helene

Designmönster för undervisning med it

Lisa Rolf, inspirationslärare på Spånga gymnasium, beskriver här sitt arbete som licentiand där designmönster utvecklas i ett samarbete mellan DSV och projekt 1:1 2016.

DSV samarbetev1

Bakgrund

Jag gör min lic på Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Syftet är att följa och dokumentera arbetet som en grupp inbjudna lärare genomför i en workshopserie som kallas I USE IT. Lärarna ska samla kreativa idéer och arbetssätt med digitala resurser. Workshopserien leds av professorerna Robert Ramberg och Staffan Selander samt doktor Ola Knutsson, och ska fortgå under tre terminer. Vi är nu inne på andra terminen.

Projektet

De som ska använda digital teknik ska också vara med och utveckla/designa den, det är en övertygelse på DSV som staden tog fasta på då de skrev kontrakt med institutionen. Inspirationslärarna som har fått förtroendet att medverka bör dock ses som representanter för alla lärare i staden. Inom kort tar de med hem resultatet av sitt arbete och visar upp på sina respektive skolor. Slutligen, efter workshopserien ska alla stadens skolor kunna ta del av projektets resultat.

Designmönster

Just nu skapar lärarna mönster, på engelska design patterns. Begreppet hör ursprungligen till arkitektur-området där Christopher Alexander (1977) såg ett behov av att dokumentera kunskaper om designen av byggnader så att arkitekter inte alltid skulle behöva “uppfinna hjulet” på nytt. Det finns kunskaper t.ex. om villkor för placeringen av fönster och dörrar, och dessa bevaras i så kallade mönster. I skolans värld finns det kunskaper om hur it kan användas och genom att de skrivs ned så kan de samlas in och utgöra en källa för konkreta förslag på hur it kan användas i undervisningen.

Användbara mönster

De mönster som inspirationslärarna nu utvecklar bygger på de kunskaper och erfarenheter om it som de själva har. Några mönster beskriver tekniska hinder och de adresseras skolledning och andra överordnade. De flesta mönster är skapade för lärare, men de behöver testas och justeras för att vara fullt användbara och där kan hela Stockholms lärarkår bidra. Användbara mönster är ett viktigt mål.

Inom kort kommer projektets lärare ut till sina skolor och för att diskutera de mönster de skapat tillsammans med sina kollegor.. Jag kommer att följa med och hoppas på att vi ses då!

/Lisa Rolf

Självskattningarna på gymnasiet rullar på i högt tempo

Gymnasieskolorna har inlett läsåret flitigt och mer än hälften av gymnasieskolorna har redan genomfört sin tredje självskattning!

Nytt för i år är att många av gymnasieskolorna genomför skattningen på egen hand. Från projektets sida är det mycket glädjande att följa utvecklingen och det ägandeskap som skolledningar och lärare visar på i samband med årets självskattning.

Vi från projektet finns tillgängliga som stöd för de skolor som önskar – och det är alltid lika kul att komma ut och träffa rektorer, lärare och bibliotekarier på plats för att höra om deras digitaliseringsarbete.

Preliminära resultat pekar mot att den positiva utvecklingen vi såg förra året fortsätter. Detta är mycket glädjande att följa och vi ser med spänning fram emot att kunna redovisa de slutliga resultaten om några veckor!

/Alexander Köhn