Visar alla blogginlägg från: oktober 2016

Kick-off för höstens träffar med inspirationslärare

I torsdags genomfördes en första träff för nätverkande, inspiration och spridning av erfarenheter med gymnasiernas inspirationslärare.

Inspirationslärarträff 1B

Projekt 1:1 2016 genomför under hösten en serie av träffar för stadens inspirationslärare. Dessa träffar är till för att stärka det existerande nätverket av inspirationslärare inom staden, sprida information mellan skolor och diskutera skolövergripande frågor och utmaningar kring digitalisering för ett bättre lärande.

Vid kick-offen träffades ett 15-tal nya och befintliga inspirationslärare från stadens olika gymnasieskolor i Lin Educations trevliga lokaler vid Johanneshov. Efter ett kortare mingel gav jag en kort introduktion om inspirationslärarrollen och arbetet med projekt 1:1 2016 i Stockholms stad.

Vad är då en inspirationslärare? Kortfattat kan det beskrivas i fem punkter:

  • Som inspirationslärare är du van vid att använda it i undervisningen och strävar efter att inspirera dina kollegor
  • Du stödjer skolledningen i utvecklingsarbetet inom ramen för Digitalisering i lärandet
  • Du deltar i idé- och planeringsarbete i samråd med rektor, arbetslagsledare och kollegor för att på ett strukturerat och organiserat sätt utveckla arbetsformer, metoder och innehåll i syfte att öka elevernas måluppfyllelse, t.ex. genom kollegiala workshops
  • Du driver en dialog och erfarenhetsutbyte mellan skolor
  • Som stöd i denna inspirerande roll får du genom IKT-enheten och Medioteket m.fl. möjlighet till fortbildning, stöd i coachning samt möjlighet att utveckla framtidens lärande

Efter denna introduktion höll Ewan McIntosh en inspirerande och tankeväckande workshop om hur man som lärare kan möta de största utmaningarna i sin vardag. Exempelvis utmaningen att få tiden att räcka till eller hur alla elevers tankar och idéer ska bli hörda i klassrummet. Ewan är lärare, talare och entreprenör och mycket kunnig inom digitala medier i utbildningssektorn. Det var genom stadens upphandlade utbildningsleverantör, Lin Education, som vi fick möjligheten att höra mer om hans erfarenheter och spännande reflektioner.

KickOff2B

Inspirationslärarna fick sedan i par identifiera och diskutera sina utmaningar och försöka finna rotorsaken till dessa med hjälp av tekniken The 5 Whys? I sann ”think-outside-the-box–anda” fick lärarna därefter komma på lösningar till utmaningarna genom att fråga sig hur kända företag skulle ha löst det. Till exempel, hur skulle 7-Eleven eller Tesla göra för att få alla elever hörda i klassrummet? Tankeövningen resulterade i mycket glädje och många nya spännande idéer och lösningar som inspirationslärarna tog med sig från övningen.

Kick-offen blev mycket lyckad och uppskattad bland deltagarna! Jag ser fram emot att träffa alla igen under de kommande tillfällena för att få nya insikter och fortsätta utbytet av erfarenheter mellan våra gymnasier.

Vill du veta mer om inspirationslärarrollen eller kommande aktiviteter? Hör av dig då till mig på alexander.kohn@stockholm.se för mer information!

/Alexander Köhn