Projektet 1:1 – 2016 avslutas!

Under drygt två och ett halvt års tid har projektet 1:1 – 2016 arbetat med att öka den digitala mognaden på stadens gymnasieskolor. Fokus har legat på att höja den pedagogiska och tekniska kompetensen för ett bättre lärande. Nu avslutas projektet, och många aktiviteter övergår i förvaltning, men arbetet med digitaliseringen är fortsatt ett av skolans viktigaste utvecklingsområden.

Sedan projektet lanserades, efter utrullningen av gymnasieelevernas elevdatorer 2014, har projektet genomfört ett stort antal aktiviteter, alla i syfte att höja den digitala mognaden ute på gymnasieskolorna för att skapa förutsättningar för ett bättre lärande. Ett axplock av de aktiviteter som genomförts:

  • Tre omgångar självskattningar, handlingsplaner och temperaturmätningar
  • En stor mängd workshopshops, Edcamps, TeachMeets och andra utbildningar och träffar
  • Skapat och drivit nätverk för gymnasiernas inspirationslärare
  • Tre stycken inkubatorer, två för lärare och en för rektorer, där innovativa sätt att använda digitala verktyg utvecklats
  • Inspirationsdagar med fokus på digitalisering
  • Samarbeten med DSV, Statens medieråd, Medioteket och KTH
  • Uppföljning av den nollmätning som gjordes före 1:1 satsningen av elevers, lärares och rektorers syn på digitaliseringen
  • Fångat upp och spridit goda exempel på denna blogg, Facebook och i LÄRA

Som sagt, arbetet med digitaliseringen fortsätter, men nu med ett större ansvar på varje skola. Självskattningsprocessen fortsätter, nästa steg är vårens temperaturmätningar då medarbetare från IKT-enheten kommer ut och besöker alla gymnasieskolor för att diskutera arbetet med handlingsplanerna. Nästa självskattning sker sedan i höst.

Vi som jobbat i projektet vill passa på att tacka för oss, det har varit väldigt roligt att få träffa så många engagerade lärare och rektorer under den här tiden.

/Alexander Köhn – Projektledare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.