Visar alla blogginlägg med kategorin:
Bedömning och betyg

Omarbetning av modellen och planering av klassrumstest två

Inkubator för att hitta och pröva nya vägar att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Torsdagen den 22/10 träffades medlemmarna i lärarinkubatorn för första gången den här terminen. Det kändes verkligen som om det var länge sedan vi sågs men vi hittade snabbt upp var vi avslutade. Vi gick igenom de senaste klassrumstesten. Medlemmarna lyfte för och nackdelar med både upplägg och verktyg. Därefter börjare diskussionen kring förbättringsområden både på upplägget vad gällde val av digitala verktyg.inkubator logga4_b

En stor del av workshopen spenderades åt att diskutera hur man delar in elever i grupper på bästa sätt för elevrespons. Det är ett mycket viktigt område för vår metod som inte handlar om digitala verktyg men som ändå måste diskuteras för att ge bra resultat för den formativa bedömningen. Så efter omarbetningen är det nu dags för nästa test av metoden.

På återseende Helene

Kick-off för årets lärarinkubator

I veckan hölls den första träffen för årets lärarinkubator. Inom denna inkubator får lärare utveckla sina kreativa idéer för att tillsammans skapa ett enkelt och tydligt arbetssätt som sedan sprids vidare till alla lärare inom staden. inkubator bild tecknadMetodiken går ut på att testa innovativa idéer i en trygg och kontrollerad miljö, lite som en kuvös för nya didaktiska metoder. Målet för inkubatorn är att hitta ett arbetssätt som ökar elevernas måluppfyllelse genom göra it till ett naturligt redskap i lärandet. Dessutom ska arbetsformerna som utvecklas inom inkubatorn främja ökad lust att lära hos både elever och lärare.

Under denna kick-off fick deltagarna börja med att beskriva deras ursprungliga idéer som de hade med sig inför arbetsmötet. Dessa idéer diskuterades och bearbetades inom gruppen, bland annat genom en så kallad Brainsworm. Se en kort introduktion till vad en Brainsworm är på Harvard Busines Review.

inkubator medlemmar 2016

Syftet med Brainswormen var att försöka enas om ett gemensamt spår som gruppen nu ska fortsätta att arbeta utifrån under vårterminen, där bland annat fyra ytterligare arbetsmöten och två klassrumstester kommer att genomföras. Utan att säga för mycket kan jag nämna att spåret kommer att involvera formativ bedömning och publicering av arbeten.
/Helene Derkert

Kunskapsdelning på SETT

På SETT-dagarna i veckan mötte projektet 1:1 2016 upp Stockholms stads inspirationslärare. Inspirationslärarna är en grupp lärare som rektorerna har rekommenderat. Vi frågade efter duktiga, engagerade och inspirerande lärare som var intresserade av att dela med sig av idéer och metoder om användning av it i undervisningen. Och de fanns. Nu identifierar, synliggör och sprider de goda exempel och kunskap inom digitalisering i lärandet. Under SETT bad vi dem berätta om digitaliseringen och det kollegiala lärandet på deras skolor, resultatet kan ni se här:

Ann Turlock