Visar alla blogginlägg med kategorin:
Idrott och hälsa

Leka fram inlärningen med iPads och appar

app

Per Dammström, idrottslärare på Thorildsplans gymnasium, fick möjligheten att pröva iPads i sin undervisning. Han genomförde ett test där en av två parallella naturklasser fick använda iPads och den andra fick använda traditionella verktyg. Här berättar han vad han såg för skillnader.

Per berättar att kursen Träningslära börjar med ett moment om anatomi och fysiologi:

– Det är många latinska namn på muskler och ben man måste lära sig utantill, lite som glosor. Det är en del i kursen som ofta uppfattas som ganska tråkigt.

Att använda iPads i undervisningen gav Per möjligheten att pröva nya didaktiska grepp och verktyg.

– Jag hittade väldigt många gratisappar, både visuella igenkänningsspel och frågesportsliknande spel. Vissa hade uppläsning av namnen eleverna skulle lära sig. Min uppfattning är att användningen av appar gjorde att eleverna blev mer motiverade.
Eleverna lever ju med IT på ett helt annat sätt, känner sig hemma där och vågar då vara delaktiga i utformandet av undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kom med många förslag på kompletterande appar som de själva hittat. I efterhand kunde jag se att den klass som fick använda iPads hade generellt mycket bättre resultat på kursen. I vanliga fall brukar det inte vara så stor skillnad på två parallella NA-klasser. Även den dokumentation som gjordes med hjälp av iPads höll en högre nivå än övrig dokumentation.

När Per jämför appar med det man har att tillgå på en dator säger han:

– Appar är så renodlade och enkla. De möter målgruppen, vilket gör att de i många fall lämpar sig bättre för undervisning än program och hemsidor. En nackdel var att många elever lekte mycket med sina iPads, men jag upplevde att de i slutändan ändå lärde sig mer. Det handlar mycket om hur man lägger upp undervisningen. Om man hela tiden bygger in moment där de digitala verktygen ska användas under själva lektionen så kommer eleverna inte låta sig distraheras av annat.

I och med att alla elever har en dator har Per flyttat spelmomenten till Kahoot, som i sin enkelhet påminner om en app. Kahoot erbjuder en möjlighet att tävla mot varandra, vilket är något som Per ser både för och nackdelar med.

– Tävling triggar vissa elever, medan andra redan har sådan betygsstress att till och med frågesport under lektionen känns pressande.

I kursen Träningslära användes dessa olika digitala verktyg:

  • GPS för att mäta löpträning
  • Gyrot för att mäta explosiviteten på hopp
  • 3D Musculoskeletal quiz – app för att träna in namn på ben och muskler;
  • iPad-kameran för dokumentation, foto och film
  • Bloggverktyg t.ex. Blogger eller WordPress för publicering av text och bild
  • Kahoot – frågesport för att träna på namn på ben och muskler

Helene Derkert