Visar alla blogginlägg med kategorin:
Sociala medier och bloggar

MIK-redovisningar på Östra Real

Som vi rapporterat om tidigare här på bloggen har 1:1–2016 projektet initierat ett samarbete med Statens medieråd (SMR) kring Medie- och informationskunnighet (MIK). Samarbetet startade då Helena Dal ifrån SMR besökte Östra Real i april och träffade eleverna i år 3 på Samhällsprogrammet inriktning media och deras lärare Anders Nilsson. Kursen som eleverna läste hette Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Inom ramen för denna kurs skulle eleverna författa ett arbete för att sedan presentera detta arbete i slutet av kursen. FullSizeRender2Eleverna valde flera olika inriktningar och redovisningsformer för sina elevarbeten. Några valde traditionella inlämningsuppgifter, men ett flertal valde att redovisa i form av film och podcasts. I slutet av maj hölls sedan en halvdag för redovisning av arbetena där jag och Helena Dal deltog.

Vi fick bl.a. se och lyssna på följande filmer och podcasts:

Exempel på filmer:

 • ”Smartphones och sociala medier – en beroendeproblematik”
 • ”Sociala medier – ett yrke?”

Podcasts:

 • ”Yrkespodden – yrken inom media”
 • ”Internationell feminism”
 • ”Mediers påverkan”
 • ”Instagram”
 • ”Feminism och kvinnoförtryck bland Stockholmsungdomar”
 • ”Sociala medier och stress”

Vi åhörare slogs av den professionalism eleverna visade både i sina presentationer av sina arbeten och av resultaten. Vi hoppas inom kort få tillgång till fler arbeten att publicera här.

Länk till ovan nämnda podcasts.

/Peter Åkerberg

Leka fram inlärningen med iPads och appar

app

Per Dammström, idrottslärare på Thorildsplans gymnasium, fick möjligheten att pröva iPads i sin undervisning. Han genomförde ett test där en av två parallella naturklasser fick använda iPads och den andra fick använda traditionella verktyg. Här berättar han vad han såg för skillnader.

Per berättar att kursen Träningslära börjar med ett moment om anatomi och fysiologi:

– Det är många latinska namn på muskler och ben man måste lära sig utantill, lite som glosor. Det är en del i kursen som ofta uppfattas som ganska tråkigt.

Att använda iPads i undervisningen gav Per möjligheten att pröva nya didaktiska grepp och verktyg.

– Jag hittade väldigt många gratisappar, både visuella igenkänningsspel och frågesportsliknande spel. Vissa hade uppläsning av namnen eleverna skulle lära sig. Min uppfattning är att användningen av appar gjorde att eleverna blev mer motiverade.
Eleverna lever ju med IT på ett helt annat sätt, känner sig hemma där och vågar då vara delaktiga i utformandet av undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kom med många förslag på kompletterande appar som de själva hittat. I efterhand kunde jag se att den klass som fick använda iPads hade generellt mycket bättre resultat på kursen. I vanliga fall brukar det inte vara så stor skillnad på två parallella NA-klasser. Även den dokumentation som gjordes med hjälp av iPads höll en högre nivå än övrig dokumentation.

När Per jämför appar med det man har att tillgå på en dator säger han:

– Appar är så renodlade och enkla. De möter målgruppen, vilket gör att de i många fall lämpar sig bättre för undervisning än program och hemsidor. En nackdel var att många elever lekte mycket med sina iPads, men jag upplevde att de i slutändan ändå lärde sig mer. Det handlar mycket om hur man lägger upp undervisningen. Om man hela tiden bygger in moment där de digitala verktygen ska användas under själva lektionen så kommer eleverna inte låta sig distraheras av annat.

I och med att alla elever har en dator har Per flyttat spelmomenten till Kahoot, som i sin enkelhet påminner om en app. Kahoot erbjuder en möjlighet att tävla mot varandra, vilket är något som Per ser både för och nackdelar med.

– Tävling triggar vissa elever, medan andra redan har sådan betygsstress att till och med frågesport under lektionen känns pressande.

I kursen Träningslära användes dessa olika digitala verktyg:

 • GPS för att mäta löpträning
 • Gyrot för att mäta explosiviteten på hopp
 • 3D Musculoskeletal quiz – app för att träna in namn på ben och muskler;
 • iPad-kameran för dokumentation, foto och film
 • Bloggverktyg t.ex. Blogger eller WordPress för publicering av text och bild
 • Kahoot – frågesport för att träna på namn på ben och muskler

Helene Derkert

1:1 – 2016 nu även på Facebook

För att sprida goda exempel, tips på bra arbetssätt och metoder samt öka kommunikationen från 1:1-projektet har vi nu lanserat en Facebooksida.  Vi kommer också att använda sidan för kortare uppdateringar och även underlätta diskussion mellan våra följare.

Gå in och gilla sidan här!

Peter Åkerberg

MIK-projekt, del 2

Tidigare i höstas har 1:1 -2016 initierat ett samarbete med Statens medieråd kring Medie- och informationskunnighet. Samarbetet har gått över till nästa fas och en träff med lärare och rektorer hölls tidigare i december. 

Det första mötet hölls i september med samtliga rektorer från gymnasieområde 1. Under detta möte informerade Helena Dal från Statens medieråd (SMR) och Carl Sahlin från UR om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg var då att få några lärare i gymnasieområdet att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå.

Den 4 december hölls ett möte där lärare (och två skolledare) från Midsommarkransens gymnasium, Enskede Gårds gymnasium, Östra Real och Lindeparkens gymnasiesärskola träffades. En intressant sammansättning av skolor med olika förutsättningar.

Helena från SMR visade materialet, som nu bytt namn till Lär om media, och berättade hur man kan använda det i skolan. Flera av lärarna såg direkt hur de skulle kunna använda detta med sina elever. Nästa steg blir nu att lärarna sätter sig in i SMR:s MIK-material och funderar kring hur de vill lägga upp arbetet med Helena.

Fortsättning följer…

Länk till SMR.

Peter Åkerberg

Det är i skärningspunkten mellan teknik, pedagogik och ämne det magiska händer

image1Hade någon sagt till mig att jag en dag skulle skriva ett blogginlägg på Pedagog Stockholm om att vara inspirationslärare hade jag nog varit lite skeptisk. Men nu sitter jag här.

Jag har arbetat inom gymnasieskolans introduktionsprogram sedan 2006. När jag tänker tillbaka så tog det hela fart efter det att jag tagit lärarexamen 2012. Jag hade möjlighet att arbeta samtidigt som jag utbildade mig. Under studierna fick jag vetenskaplig koppling till det jag gjorde i mitt dagliga arbete tillsammans med mina elever. Det bekräftade saker som jag fortsatt att göra, men jag upptäckte även en del saker jag insåg att jag skulle sluta med. Framför allt fick jag upp ögonen på möjligheterna med att arbeta med digitala verktyg och sociala medier för att utveckla hela eleven, både yrkeskunskaper och generella kompetenser.

Jag började se mig omkring efter litteratur och goda exempel. Snabbt upptäckte jag det utvidgade kollegiet som fanns på bland annat Facebook, Twitter och bloggar. Det viktigaste för mig var och är fortfarande att koppla användandet av digitala verktyg utifrån en pedagogisk tanke och ett ämnesinnehåll. Pedagogiskt tar jag avstamp i bedömning för lärande, inspirerad av Dylan Wiliam och Christian Lundahl.

Det är i skärningspunkten mellan pedagogik, teknik och ämnets innehåll som magin sker. Det gäller att hitta ditt sätt att kombinera de tre i din undervisning. möjligheterna är oändliga, det kan kännas oövervinnligt och krångligt men jag vågar säga att det tillför en ny dimension till lärandet.

Mitt sätt blev att starta bloggen imglobensnickeri.com. Tanken var att den skulle fungera som ett nav i mitt och mina elevers lärande. Jag hade höga förväntningar på hur mina elever skulle ta emot mitt sätt att föra in digitala verktyg i undervisningen och jag förväntade mig stående ovationer, dignade kommentarsfält och en massa material producerat av eleverna. Jag insåg snart att det är en sak att vara konsument och en annan att vara producent i en digital värld. Jag fick backa tillbaka, ta en sak i taget och föregå med gott exempel.

I dag, tre år efter bloggstarten har jag hittat sätt att använda digitala verktyg och sociala medier i min undervisning. Jag varierar de digitala verktygen beroende på var i lärprocessen vi befinner oss. Det kan gå länge mellan blogginläggen men det kan bero på att vi är upptagna med att spela in material till instruktionsfilmer, redigera materialet i iMovie för att sedan lägga ut det på youtube. Eller så arbetar vi med ett delat dokument i Office 365 där vi sammanställer det textmaterial vi arbetat med angående maskinsäkerhet. Eller så är vi mitt uppe i en produktionslinje där vi tillverkar en serie verktygslådor och mitt fokus ligger på att ge återkoppling ute på snickerigolvet. Men det hela startade med att jag vill synliggöra lärandet.

Förändring tar tid men digitalisering av undervisningen är har för att stanna och det minsta vi som pedagoger kan göra är att utveckla vår undervisning, om inte annat för våra elevers skull. Här tänker jag att min roll som inspirationslärare kan göra nytta. Att inspirera genom omvärldsbevakning och peka på goda exempel, internt och externt. Hitta konkreta utvecklingsområden i stort och smått, vara med och lyfta ikt-utvecklingen i dialog med skolledning och kollegor.

Att helt enkelt vara ett digitalt bollplank.

Kennet Gonzalez, Inspirationslärare, Enskedegårds Gymnasium

Kollegialt lärande under rektorsträff

Under den senaste rektorsträffen gick startskottet för det kollegiala lärandet bland rektorer! Gymnasiedirektören Jan Holmqvist inledde tillfället med att berätta om vikten av just det kollegiala lärandet och den viktiga roll inspirationslärarna på Stockholm stads gymnasieskolor spelar i detta. Därefter kommunicerades det senaste om projektet. Sedan fick fyra fantastiska rektorer berätta hur de arbetar med att driva digitaliseringen på sina skolor. Sist berättade Darko Krsek om Skolplattform Stockholm.

Det var ett inspirerande tillfälle med mycket diskussion och kollegialt lärande.

Jan Holmqvist, gymnasiedirektör Stockholms stad

Charlotte Dingertz, samordnare Digitaliseringen i lärandet, utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Robert Mellander, rektor Östra Reals gymnasium

Ove Sköld, rektor Kungsholmens gymnasium

Patrick Vestberg, rektor Stockholm School of Science

Robert Waardahl, rektor Thorildsplans gymnasium

Darko Krsek, projektledare för införandeprojektet av Skolplattform Stockholm på gymnasiet

Charlotte Dingertz

Kunskapsdelning på SETT

På SETT-dagarna i veckan mötte projektet 1:1 2016 upp Stockholms stads inspirationslärare. Inspirationslärarna är en grupp lärare som rektorerna har rekommenderat. Vi frågade efter duktiga, engagerade och inspirerande lärare som var intresserade av att dela med sig av idéer och metoder om användning av it i undervisningen. Och de fanns. Nu identifierar, synliggör och sprider de goda exempel och kunskap inom digitalisering i lärandet. Under SETT bad vi dem berätta om digitaliseringen och det kollegiala lärandet på deras skolor, resultatet kan ni se här:

Ann Turlock