Visar alla blogginlägg med kategorin:
Svenska som andraspråk

Gymnasiedirektören bloggar!

Nu ligger där ett inlägg från gymnasiedirektör Jan Holmquist på STHLMisit. Jan berättar om sin känsla under och efter Digitala Akademins nätverksträff.

”Jag lyfter på hatten för dessa lärare och alla andra lärare som, många gånger i det tysta och utan att stå i strålkastarljuset, lägger ner sin själ och sitt hjärta i att utveckla undervisningen med det enda syftet att våra elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter och nå sin strävans mål.”

Charlotte Dingertz