Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
EdCamp

Inspirationslärare satte upp EdCamp på ISSR

IMG_0371

Julia Tsygan är inspirationslärare på International School Of The Stockholm Region, ISSR och undervisar i matematik och psykologi på gymnasiet. Julia säger ”Det är första gången jag arrangerar ett EdCamp.”  Hon är även förstelärare och drivande i skolutvecklingsfrågor. Varför är hon drivande? Jo, hon planerade, organiserade och genomförde ett EdCamp 29 april på ISSR tillsammans med bland annat Per Falk, erfaren edcampsorganisatör.  C:a 30 lärare, rektorer och ikt-pedagoger deltog i detta forum och huvudtemat för kvällen var processledning.

Denna knytkonferens inleddes med fyra korta föreläsningar om processledning men utifrån olika perspektiv:

  • Gunnel Thydell – ”Hur vi hanterar motstånd mot utveckling”
  • Peter Sandberg – ”Designtänkande – Vad är innovation för oss i skolan?”
  • Terese Raymond – ”Om processer och att det är viktigt att äga frågan”
  • Christer Holger – ”Att leda med systemtänkande och självorganisation som grund”

IMG_0365

Peter Sandberg – digital entreprenör

Efter dessa inspirerande pass i högt tempo var det dags för rundabordssamtal utifrån önskemål från deltagarna. Dessa samtal handlade om bland annat om att facilitera, förstelärarrollen, ”Lean i undervisningen”, didaktisk design, Helen Timperley och att leda processer i skolan.

IMG_0372

Julia genomför även andra aktiviteter på sin skola berättar hon vidare. Bl.a. har hon haft c:a två-tre ”ICT-clinics” per termin för andra lärare på skolan. Då har det mer handlat om vilka ikt-verktyg de använder och hur de fungerar o.s.v.

Om du är intresserad av mer reflektioner från kvällen kan du söka på hashtaggen  #edcamppro på Twitter.

Läs vidare om EdCamp här och kontakta gärna oss i 1:1-projektet om du vill organisera en egen EdCamp på din skola.  Det är enkelt, engagerande och viktigt eftersom alla kan delta/bidra med sina erfarenheter.

Rikard Werge