Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Gymnasiechefer

En tredje workshop med gymnasieledningen genomförd

Onsdagen den 24 februari genomfördes ytterligare en workshop med gymnasieledningen. Temat på workshopen var effektivisering av möten med hjälp av OneNote. Medarbetare från projektet visade bland annat hur man kan skapa att-göra listor live under ett möte.

Likt den förra workshopen inleddes denna med en repetition av tidigare workshopövningar som har testats. Sedan följde en kort introduktion av OneNote, hur man kommer åt och delar dokument. Några av de största fördelarna med OneNote är tillgängligheten och delningsmöjligheten. Gruppen testade att gå in och skriva i samma dokument. Övningen var mycket uppskattad och deltagarna såg flertalet möjligheter med verktyget.

Under skolbesök och analys av resultat har det tydligt framgått hur viktigt det är för ledare och chefer inom skolverksamhet att föregå med gott exempel för att öka den digitala mognaden. Därmed är dessa workshopar ett mycket viktigt led i digitaliseringsarbetet.

Vi ser fram emot att genomföra ytterligare en workshop med gymnasieledningen senare i vår!

Peter Åkerberg

Workshop med gymnasieledningen

ws2bild2

Den 2 december var det åter dags för en workshop med gymnasiecheferna, denna gång med övningar baserade på chefernas egna önskemål. Workshopen leddes av medarbetare från 1:1-2016 och återigen låg fokus på ”hands on” kunskap.

Workshopen inleddes med en kort repetition av det som gåtts igenom på förra workshopen. Sedan kördes en övning i avancerad presentationsteknik i Powerpoint där funktioner som föredragshållarvy och speaker notes testades. Dessa funktioner är mycket användbara på möten och presentationer och ger användarna bättre överblick av vad som ska presenteras.

ws2bildNästa punkt på dagordningen var Office 365 och OneDrive, Microsofts molnbaserade tjänster som vi i staden har tillgång till. Deltagarna fick testa delning av dokument i Word Online och en vi gick igenom olika användningsområden. En mycket användbar funktion i Office 365 är undersökningar i Excel Online. Deltagarna fick testa att göra egna små undersökningar som de sedan delade med varandra via mejl.

Deltagarna såg direkt flera praktiska användningsområden för de verktyg som presenterats och övningarna kantades av mycket god stämning.

Peter Åkerberg

Chefer på kurs om smartare möten via Lync

Bild1_GY_ledningPå gymnasiedirektörens ledningsgruppsmöte var det ”hands on” som gällde på eftermiddagen. Gymnasiecheferna fick bland annat lära sig hur man kan använda lync för att hålla rektorsmöten.  

Johanna Juhl och Peter Åkerberg som arbetar i 1:1 2016-projektet ledde gruppen som fick testa praktiskt.

-Bild2_GY_ledning Just rektorsmötena är lite roliga för när vi är ute och håller självskattningarna så visar vi en målbild och en av delarna är att hålla rektorsmöte via webbkonferens. Då var det en rektor som sa; ”det kommer min gymnasiechef aldrig att göra”, sa Johanna Juhl.

Allmän munterhet utbröt då och nu var det upp till bevis.

Eftersom alla har Lync är det ett bra sätt att hålla möten då flexibiliteten är stor. Det går att spara både tid och pengar. Även mobilen kan användas. De flesta datorer har också kamera så att man kan Bild3_GY_ledningse varandra under mötet.

Lync startar upp av sig själv när man startar upp datorn och är enkel att använda.

Efter Lyncövningen fick gymnasiecheferna också testa på att spela in filmer via PowerPoint för att sedan publicera på YouTube samt hur de kan använda Mentimeter för att exempelvis utvärdera möten.

Engagerade gymnasiechefer fick testa själva och verkade nöjda med de nya möjligheterna.

Ann Turlock