Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inspirationsdagen v44

Digitalisering i lärandet – Inspirationsdag för gymnasiet 2016

Den 31 oktober hölls en inspirationsdag kring digitalisering i lärandet för alla stadens gymnasier. På sex olika skolor fick gymnasielärare påfyllning av inspiration. Gymnasieområde 1-4 samlades på Östra Real, Norra Real, Bromma gymnasium och Thorildsplans gymnasium. Gymnasiesärskolan hade en heldag på Stockholms Byggtekniska gymnasium och, nytt för i år, Introduktionsprogrammet (IM) på Enskede Gårds gymnasium.

Insp.dagen 1

Dagen var indelad i två huvuddelar, en del bestod i en gemensam föreläsning och den andra i flertalet olika workshops som lärarna kunde fritt kunde välja mellan. Under dessa workshops var det framför allt inspirationslärare och kollegor som visade hur de använder it i sin undervisning. Projektet 1:1 2016 ordnade med huvudföreläsare och aktiviteter i form av workshop och seminarier från Medioteket.

Dagen var mycket uppskattad bland många lärare som särskilt påtalade Mediotekets aktiviter som givande. Någon uttryckte att upplägget var för snarlikt mot förra året och någon annan tyckte att tiden kunde användas bättre, men på det stora hela var kommentarerna positiva. Huvudföreläsningarna handlade om allt möjligt, några exempel:

  • Inspiration – att tänka nytt
  • Att hitta nya sätt att utforma undervisningen, ”didaktisk design”
  • Om att låta eleverna göra något verkligt för ”riktiga” mottagare
  • Hur kan elever värja sig mot mobbing på nätet?
  • Ge elever möjlighet att återkoppla undervisningen medan lektionen pågår osv. osv.

Flera ämnen som gillades av många: Office365 och OneDrive, Digitala prov, Film i undervisningen, Samsök, Stockholmskällan, tips i vardagen i Outlook m.m.

Insp.dagen 2

En rolig aspekt av årets upplaga är att eftersom projektet 1:1 2016 övergår till förvaltning i år, så fick ansvariga rektorer stå för allt kring organisationen av dagen. Detta sköttes med bravur och vi känner än mer trygghet med att överlämna denna viktiga fortbildning till skolorna.

/Jonny Gullstrand

Snabb it-utveckling ger digital ångest

Magnus Gudéhn vd på it-telecombolaget HIQ, menar att om man inte har digital ångest så har man ett stort problem. För den digitala utvecklingen är påtaglig, den påverkar oss och det går väldigt snabbt. Men om vi är kreativa tillsammans kan vi bli entusiastiska snarare än ångestladdade över det som sker. Gordon Moore, som myntade Moores law, sa redan 1965 att mängden som får plats på ett chip skulle dubblas var 24:e månad. Det stämmer fortfarande.

Magnus Gudéhn tar oss med på en digital resa från uppväxten i Vilhelmina där pappa genom kikarsiktet på jaktgeväret, genom fönstret, tittade på den enda färgtvn i byn som fanns på konditoriet. Till sin egen iphone, denna lilla telefonpryl som har samma kapacitet som stordatorn i USA på 60-talet värd 35 miljarder.

Hur går man då från digital ångest till digital entusiasm?

Magnus Gudéhn menar att bara investera i hårdvaran innebär inte att någonting händer. Utan det är vad man använder verktygen till som kan effektivisera lärandet. Tekniken ska förenkla livet och vara rolig.

Nyckeln är att ha modet att prova på. Vilja och mod är viktigare än erfarenhet och kunskap i det här sammanhanget, konstaterar Magnus Gudéhn lite provocerande. Det gäller att skapa entusiasm för ett livslångt lärande tidigt i skolan. För det är efter skolan det börjar på riktigt. Det handlar om kommunikation, lyssna och förstå och att ställa frågor. Samarbete och rätt attityd. Att få inspiration och det får man bäst genom att lyssna på varandra.

Att det finns digital ångest, bekräftades också av deltagarna. Det går för snabbt och man förväntas lära och kunna utan vidare vägledning.

Men människan är viktigare än systemet. Och förmågan att samarbeta är lika viktig som kunskap. Vi ska dela med oss det vi lär oss. Bevisligen är vi mer kreativa tillsammans med andra. Det är i mötet det händer.

Ann Turlock