Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
MIK

MIK-projekt, del 2

Tidigare i höstas har 1:1 -2016 initierat ett samarbete med Statens medieråd kring Medie- och informationskunnighet. Samarbetet har gått över till nästa fas och en träff med lärare och rektorer hölls tidigare i december. 

Det första mötet hölls i september med samtliga rektorer från gymnasieområde 1. Under detta möte informerade Helena Dal från Statens medieråd (SMR) och Carl Sahlin från UR om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg var då att få några lärare i gymnasieområdet att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå.

Den 4 december hölls ett möte där lärare (och två skolledare) från Midsommarkransens gymnasium, Enskede Gårds gymnasium, Östra Real och Lindeparkens gymnasiesärskola träffades. En intressant sammansättning av skolor med olika förutsättningar.

Helena från SMR visade materialet, som nu bytt namn till Lär om media, och berättade hur man kan använda det i skolan. Flera av lärarna såg direkt hur de skulle kunna använda detta med sina elever. Nästa steg blir nu att lärarna sätter sig in i SMR:s MIK-material och funderar kring hur de vill lägga upp arbetet med Helena.

Fortsättning följer…

Länk till SMR.

Peter Åkerberg

MIK-projekt tillsammans med Statens medieråd och UR

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till det medieinnehåll som vi möter varje dag, men också att förstå hur medier fungerar och vilka roller medier spelar i olika sammanhang. Idag bidrar vi också själva genom att vi kan publicera och informera via sociala medier. För att utveckla arbetet kring MIK på gymnasiet har ett samarbete mellan gymnasieområde 1 och Helena Dal från Statens Medieråd (SMR) och Carl Sahlin från Utbildningsradion (UR) initierats.

Ett möte med samtliga rektorer från gymnasieområde 1 har hållits där Helena och Carl från UR informerade om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg är nu att få några lärare att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå. Utbildningen består av följande delar:

– Introduktion till MIK – Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? (2 minuter)
– Våra relationer – Exempel att diskutera: Näthat – hur mycket ska vi tåla på nätet?
– Vinklade budskap
– Film 1: ”Det nya hotet” En fejkad propagandafilm om tvättbjörnar. (4 minuter)
– Film 2: ”Det nya hotet – så gjorde vi filmen” Påverkansmetoderna förklaras. (6   minuter)
– Demokratin – Exempel att diskutera: Hur påverkar medieutvecklingen demokratin?
– Uppdrag MIK – ett quiz som eleverna får göra i grupp på sina egna mobiler. De får svara på kunskapsfrågor, granska fakta och utföra uppdrag.

1:1–2016-projektet deltar och dokumenterar arbetet fortlöpande. Fortsättning följer!

Peter Åkerberg