Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Office 365

Workshop med gymnasieledningen

ws2bild2

Den 2 december var det åter dags för en workshop med gymnasiecheferna, denna gång med övningar baserade på chefernas egna önskemål. Workshopen leddes av medarbetare från 1:1-2016 och återigen låg fokus på ”hands on” kunskap.

Workshopen inleddes med en kort repetition av det som gåtts igenom på förra workshopen. Sedan kördes en övning i avancerad presentationsteknik i Powerpoint där funktioner som föredragshållarvy och speaker notes testades. Dessa funktioner är mycket användbara på möten och presentationer och ger användarna bättre överblick av vad som ska presenteras.

ws2bildNästa punkt på dagordningen var Office 365 och OneDrive, Microsofts molnbaserade tjänster som vi i staden har tillgång till. Deltagarna fick testa delning av dokument i Word Online och en vi gick igenom olika användningsområden. En mycket användbar funktion i Office 365 är undersökningar i Excel Online. Deltagarna fick testa att göra egna små undersökningar som de sedan delade med varandra via mejl.

Deltagarna såg direkt flera praktiska användningsområden för de verktyg som presenterats och övningarna kantades av mycket god stämning.

Peter Åkerberg