Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Programmering

Programmering i Stockholm stads kommunala skolor

Debatten i media har gått het i ungefär ett och ett halvt år kring huruvida programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens ska bli ett obligatoriskt ämne i skolan eller om det ska in under befintliga ämnen. Skolverket ligger ute med en öppen remiss kring hur man skulle kunna stärka elevernas digitala kompetens. Under mars drog utbildningsförvaltningens projekt kring programmering igång med en fortbildning för lärare på Vetenskapens hus.

grabbar sprint 2 1024

Projekt Programmering Stockholm är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och Vetenskapens hus. Syftet är att se hur man kan öka kunskapen om och intresset för programmering bland lärare och elever. Man vill även utröna hur undervisning i programmering kan stödja olika förmågor och elevers lärande i andra ämnen.

16 lärare från både grund- och gymnasieskolan deltar i fortbildningen. En av dessa lärare som deltar är Elisa Saarikettu-Nykvist från SPRINT-gymnasiets språkintroduktion. Hon har hittills prövat lapp-programmering och BeebBottar med sina elever och kommer snart även att testa Scratch.

Elisas förhoppning är att det här ska vara ett frö, att eleverna redan nu ska ta del av något som kan bli deras framtida yrke. Elisa påpekar att programmering är ett språk som vilket annat språk som helst.

beebott vh sprint_1024

Elisa säger också att det är viktigt att eleverna vet vad som finns bakom spelen dom spelar och att de förstår att det faktiskt är någon som suttit och programmerat allt. Dessutom måste man låta eleverna producera saker, inte enbart låta dem konsumera hela tiden.

Under arbetet med BeeBottarna drar Ismigul Yunusova, en elev,  paralleller mellan när de lärde sig att ge vägbeskrivningar och att programmera bottarna. Ismigul säger också att det är väldigt roligt och att hon gillar robotar.

ismigul sprint_633

Kodstuga
Den 4/4 kommer 1:1 projektet i sammarbete med KTH att anordna en kodstuga på KTH för lärare och elever. Länk till anmälningsformuläret

Skolverkets öppna remiss

Vetenskapens hus

Scratchguider från Webbstjärnan

Helene Derkert

Var är brudarna?

impossible

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) höll i veckan den 17:e upplagan av deras event Internetdagarna. Ett stort antal företag och organisationer deltog med utställningar under eventet som lade ett stort fokus på skola och ungdomar.

Under måndagen och tisdagen gick internetdagarna av stapeln. Två heldagar med ett späckat program om allt mellan himmel och jord som berör eller har koppling till internet. Ett dussintal olika evenemang kördes samtidigt och vi som besökare fick möjligheten att följa ett och samma evenemang under en hel dag. Det gladde mig att se så många utställare och evenemang specifikt beröra barn, ungdomar och programmering.

Under dag 1 följde jag evenemanget ”Var är brudarna – och var är alla andra”. Temat behandlade jämställdheten i teknikbranschen och ställde frågorna vilka strukturer och attityder som står i vägen för mångfald och vad vi kan göra åt det. Hur kan vi öka medvetenheten kring fördelarna med mångfald och få en jämnare genusfördelning på tekniska utbildningar och i teknikbranschen?

Jag är mycket engagerad i dessa frågor och under året har jag inom ramen för 1:1 – 2016 varit med och anordnat event på KTH för tjejer och även genomfört kodstugor på Globala gymnasiet. Med anledning av dessa event deltog jag tillsammans med Carina Edlund och Amanda Strigér från KTH CSC i en paneldiskussion om könsroller och normkritiskt informationsarbete.

Talare, panel och publik lyfte att vi framförallt måste komma till bukt med de fördomar som finns kring vad det verkligen innebär att arbeta med programmering. Kvinnor som på olika sätt arbetar med teknik och programmering måste lyftas som vardagsförebilder för att bryta de stereotyper som förekommer.

Kunskap om teknik och programmering lyfts allt oftare som en viktig demokratifråga. Man kan ställa sig frågan hur det är i linje med demokratin när 90 % av studenterna på ingenjörsutbildningen med inriktning datateknik är killar?

Men det finns många goda exempel på initiativ, bland annat de kodstugor som 1:1 – 2016 anordnar i samarbete med KTH CSC. Det är min önskan och tro är att vägen framåt går genom samarbete mellan dessa initiativ för ett gemensamt mål mot mångfald.

Helene Derkert internettdagarna
Helene Derkert 1:1 2016
Med en egen tillverkad lysande maker-space-dioder-brosch

Kodstuga på Globala gymnasiet

elever
Tisdagen den 29 september anordnade 1:1 projektet i samarbete med CSC/KTH kodstuga på Globala gymnasiet för att låta eleverna där prova på att programmera.

Arrangemanget är en fortsättning på den uppskattade introduktionskvällen om programmering på KTH i mars och det första av tre planerade kodstugor på gymnasiet under hösten. Syftet med satsningen är att öka intresset för programmering och teknik på skolorna hos elever såväl som lärare och skolledning.

Ett drygt tjugotal elever hade samlats på kvällen i ett klassrum på Globala gymnasiet. Inledningsvis informerades eleverna om möjligheten till extern handledare för sitt gymnasiearbete via Gymnasienoden. Därpå tog KTH-studenterna Amanda, Abdallah och Artem över och berättade på ett lättsamt sätt om vad programmering innebär och vad det kan användas till. De visade exempel på hur man programmerar i Scratch. Med enkla byggklossar gavs Scratchkatten instruktioner att gå 10 steg fram och tillbaka upprepade gånger och säga hej.

Därefter var det dags för eleverna att prova själva. De satt i mindre grupper och fick välja programmeringsuppgifter i varierande svårighetsgrad. För nybörjare och som en uppvärmning kunde de välja att skapa spelet Pong i Scratch. När de kände sig trygga med grunderna kunde de gå vidare med en animeringsuppgift i programmeringsspråket Python. För de som behövde en större utmaning fanns även en uppgift i Java.

Stämningen var mycket fokuserad men med många glada miner och med jämna mellanrum hördes ett glatt rop när någon lyckats med sin uppgift.
Efter två timmars intensivt utforskande av programmeringens möjligheter var det dags att avsluta sammankomsten. Eleverna uttryckte tydligt att de var intresserade att träffas fler gånger och KTH-studenterna är beredda på att komma tillbaka.

Läs mer om samarbetet mellan CSC/KTH och projektet 1:1 2016 efter nästa kodstuga den 19 oktober.

Carina Edlund KTH CSC
Anders Didoff IKT-enhheten
Helene Derkert IKT-enheten

Programmering är lika med kreativitet

Den 31 mars hölls tjejer_forelasningett event på KTH för tjejer kring programmering och it. Även lärare, skolledare och SYV var inbjudna. Kvällen var startskottet för ett samarbetsprojekt mellan utbildningsförvaltningen inom ramen för projektet 1:1 2016 och KTH. Målet med projektet är att höja it-mognaden hos bibliotekarier och lärare på gymnasiet. Samarbetsprojektet vill öka förståelsen för vad programmering innebär och hur kreativt det kan vara. Över 60 tjejer samlades för att se den allra senaste tekniken som t.ex. Eye tracking, Occulus Rift och att rita 3D i VIC-studion samt att pröva på att programmera tillsammans med studenter från KTH.

Frågannara _glob2 är nu hur tar vi vara på tjejernas entusiasm inför datateknik efter den här kvällen? Det saknas inte idéer men tanken är att vi till hösten startar en pilot med några skolor och ser hur vi kan utveckla samarbetet.

Intresserade är välkomna att kontakta helene.m.derkert@stockholm.se.

Helene Derkert