Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Quizlet

”Det snurrar i min skalle”

DSC_1121_1

– Precis så känns det när man börjar jobba med digitala verktyg. De väller över en som en tsunami. Och när man lärt sig ett digitalt verktyg så kommer det tio till som andra tycker är bättre. Detta är en stress. Det är lätt att jobba ihjäl sig som lärare.

Det säger Sara Bruun, förstelärare i engelska och tyska på Furutorpskolan i Vinslöv som föreläste på SETT-dagarna i veckan.

Det är viktigt att välja den väg som passar en själv och ens elever. Det är inte det digitala verktyget i sig som är grejen utan för att underlätta i arbets- eller skrivprocessen. Och den vägen är inte rak.

–Mina elever jublar inte och galopperar till mina lektioner för att jag använder digitala verktyg utan det krävs att jag har en pedagogisk tanke med det jag gör. Om jag kan motivera dem med digitala verktyg. Det viktiga är att ta det i sin egen takt eftersom vi alla springer olika fort. Det måste få ta tid.

Verktygen som Sara Bruun presenterar hjälper henne och hennes elever att hålla en struktur. Om det blir för många digitala verktyg så blir det kaos för eleverna också tror hon.

–Jag tror att man på skolan ska bestämma sig för att – nu provar vi det här. För om vi kollegor provar olika system så blir det kaos för eleverna. De har sexton olika ämnen. De blir en digital stress för dem, där måste vi hjälpa dem.

Pearltrees är ett digitalt verktyg som hjälper till att skapa struktur. Ett program där det går att spara spännande och bra internetsidor som man plötsligt hittar och lätt glömmer. I Pearltrees går det enkelt att spara i olika mappar och man kan även se vad ens nätverk gillar. Det går att ta hela ”pärlor” från kollegorna. Det är enkelt och minskar stressen.

Ett annat digitalt verktyg för att skapa struktur är Quizlet. Där kan man jobba med begrepp och ord och eleverna kan träna och göra egna tester eller spel. Som språklärare är det viktigt att man kan lyssna på dem, till exempel på uttalet.

Kaizena är också ett verktyg som underlättar vardagen för Sara – För det är lätt att jobba ihjäl sig som lärare, säger hon.

Här kan hon till exempel ge feedback genom voice comments på elevernas arbeten utöver vanliga textkommentarer. De gillar att i lyssna på hennes röst i lugn och ro. Det är ett smart verktyg för att ge formativ bedömning. Verktyget måste hämtas via google chrome, kaizena.com eftersom det inte finns i vanliga Appstore.

Flippat klassrum

Som den innovatör hon är har Sara Bruun tröttnat en smula på det flippade klassrummet. Hon har hållit på länge. Men det tvingar henne att tänka och skapa struktur i klassrummet. Att eleverna är förberedda, har fått instruktion via bloggen eller Youtube gör att de kan börja jobba direkt vilket leder till att tid frigörs. –Jag behöver inte stå och prata utan kan vara hos de elever som behöver mig mest. Men om tiden används till att sitta och rätta så har man missuppfattat hela idén med det flippade klassrummet. Det är det du gör med tiden som är det flippade klassrummet.

Sara Bruun flippar ofta ”huret”, hur en elev ska lösa en uppgift. Om hon inte gör det så är det tusen händer i luften.

Stödstrukturer är bra att jobba med. Framför allt för svagare elever som tycker det är svårt och jobbigt att skriva. Sara tar ett exempel då eleverna fick skriva känslodikter utifrån en bok som alla läst. Uppgiften var att genom dikten beskriva dofter och känslor. Till stöd för presentationen använder de designprogrammet, Canva. Här finns också fria bilder att använda.

En annan stödstruktur är Webbstjärnan om man vill lära sig att blogga.

– Att arbeta med digitala verktyg kräver mod, det är skitläskigt att börja jobba med det, för jag är inte bäst längre. För ungarna är mycket bättre. Men våga släppa det. Men de måste också få spelregler efter sin digitala mognadsgrad.

 

Ann Turlock

PS Alla program i texten är webbaserade och kostnadsfria.