Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Thorildsplan

Klassrumstest i On demand hos Lars Björklund

LasseBUnder fredagen testade Lars Björklund On demand i sin naturkunskapsklass på Thorildsplan. Lars använde arbetssättet till att aktivitera eleverna för att planera kursinnehåll och fokus för delmomentet kemi.

Eleverna hade inför lektionen sett igenom en film som Lars hade skapat genom Powerpoint och ScreencastOmatic. Syftet var att skapa intresse för ämnet kemi och få eleverna att fundera på hur kemi blir intressantare och roligare för klassen.

Klassen fick börja med att se filmen. Därefter fick de fundera i några minuter och summera sina tankar i ett Word-dokument. Dessa lades sedan upp i en Padlet. Detta var alltså elevernas begäran (demand) av kunskap. Lars grupperade sedan dessa tankar tillsammans med klassen, dessa skulle bli grunden för klassens lektioner i kemi. Under grupperingen beskrev han kort frågorna som eleverna tagit upp och gav en kort introduktion till dem.

Efter genomgången svarade eleverna på en exitticket genom Socrative. Eleverna fick besvara en fråga kring hur mycket de förstod, vad de hade lärt sig och vad de ville veta mer om.

Detta var ett innovativt sätt att använda arbetssättet On demand som var väldigt lyckat.

Helene Derkert

Lars Björklund, inspirationslärare och inkubatormedlem inom 1:1 2016-projektet, arbetar intensivt med att implementera it-verktyg hos både lärare och elever

LasseProjektets intervjuserie bland årets nominerade lärare till Guldäpplet fortsätter med Lars Björklund som undervisar bland annat i Kemi och Biologi vid Thorildsplans gymnasium. Lars är dessutom inspirationslärare och inkubatormedlem i 1:1 2016-projektet så vi bestämde oss för att höra mer om hans arbete kring digitaliserad undervisning.

I sin roll som inspirationslärare arbetar Lars aktivt med att introducera och använda it-verktyg bland både lärare och elever på sin skola. Ett praktiskt exempel som har påverkat många på Thorildsplans Gymnasium den senaste tiden är introduktionen av Digiexam. Digiexam används till nationella prov i både Svenska och Engelska. Tjänsten är ett digitalt verktyg som ger eleverna möjligheten att skriva prov på sin egen dator i en säker miljö, där både utformandet och rättning av prov kan genomföras effektivt.

Lars är dessutom förstelärare och strävar hela tiden efter att bredda den digitala kompetensen på skolan. Exempelvis finns Lars tillgänglig för hjälp åt kollegor och elever. Lars håller dessutom i diverse workshops inom både Office365 och Digiexam för sina kollegor.

En annan viktig del för arbetslag på varje skola inom 1:1 2016 projektet är processen Verktyg för självskattning, där varje individ ombeds reflektera över sin digitala mognad. ”Denna process har medvetandegjort lärarna och arbetslagen om vad som vi bör arbeta vidare med”, säger Lars Björklund.

Som inspirationslärare har Lars knutit nya kontakter inom Stockholm stads utbildningsområden och även fått en hel del inspiration till sitt dagliga arbete med eleverna. Dessutom har han varit aktiv inom inkubatorn, vilket är en serie workshops där 1:1 2016 projektet driver utvecklingen av framtidens digitala arbetssätt och lärande. Detta har väckt innovativa tankar som kan komma att prövas praktiskt i klassrummet med eleverna inom närtid tror Lars.

Charlotte Dingertz

Övriga nominerade lärare från Stockholms stad är:

Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Anna Karlsson, Rålambhovsskolan
Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan
Göran Dessen, Norra Real
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Micke Kring, Årstaskolan
Rolf Klinth, Norra Real
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet