Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
UR

MIK-projekt, del 2

Tidigare i höstas har 1:1 -2016 initierat ett samarbete med Statens medieråd kring Medie- och informationskunnighet. Samarbetet har gått över till nästa fas och en träff med lärare och rektorer hölls tidigare i december. 

Det första mötet hölls i september med samtliga rektorer från gymnasieområde 1. Under detta möte informerade Helena Dal från Statens medieråd (SMR) och Carl Sahlin från UR om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg var då att få några lärare i gymnasieområdet att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå.

Den 4 december hölls ett möte där lärare (och två skolledare) från Midsommarkransens gymnasium, Enskede Gårds gymnasium, Östra Real och Lindeparkens gymnasiesärskola träffades. En intressant sammansättning av skolor med olika förutsättningar.

Helena från SMR visade materialet, som nu bytt namn till Lär om media, och berättade hur man kan använda det i skolan. Flera av lärarna såg direkt hur de skulle kunna använda detta med sina elever. Nästa steg blir nu att lärarna sätter sig in i SMR:s MIK-material och funderar kring hur de vill lägga upp arbetet med Helena.

Fortsättning följer…

Länk till SMR.

Peter Åkerberg