Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Workshop

Inkubatorn med rektorer har satts igång!

rektorsinkubator problemdiskussionI onsdags förra veckan var det dags för kick-off med rektorerna i 1:1 – 2016:s rektorsinkubator. Målet med inkubatorn för rektorer är att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Onsdagens träff hade som mål att enas om ett problem att lösa och möjliga arbetssätt och verktyg för att lösa det. Totalt deltar sex rektorer i inkubatorn. 

Vi inledde med att presentera hur inkubatorn passar in i 1:1 – 2016-projektet för att sedan berätta vad en inkubator är för något. Deltagarna fick sedan inventera problem man som rektor stöter på i vardagen. Denna problemdiskussion gav mycket bra resultat och en stor mängd problem uppdagades. Flertalet av problemen delades av samtliga, och nästan alla rörde kommunikation i någon form.

Diskussionen resulterade i ett övergripande problem som gruppen valde att gå vidare med att utveckla ett innovativt arbetssätt för att lösa. Vi förväntar oss att återvända till problemet ett flertal gånger under inkubatorn, allt eftersom arbetet fortskrider, men den nuvarande formuleringen är:

Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?

rektorsinkubator brainswarmNär problemet blivit definierat gick vi över till en brainswarm-övning där deltagarna fick tänka fritt kring möjliga vägar att lösa problemet. .

Stämningen på kick-offen var mycket god och den feedback vi fick efter mötet var uteslutande positiv. Vi fick kommentarer som:

”Spännande arbetssätt … ser fram emot nästa steg!”

”Allt var toppen”

”Bra grupp, positiv energi”

Nästa steg i processen är att konkretisera arbetssättet ytterligare, koppla ihop det till ett specifikt moment i verksamheten och förbereda tester. På nästa workshop, som är planerad att hållas i maj, kommer vi även att sätta oss ner och testa olika digitala verktyg. Arbetet med inkubatorn kommer att fortgå digitalt på samarbetsytor mellan workshoparna.

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

En tredje workshop med gymnasieledningen genomförd

Onsdagen den 24 februari genomfördes ytterligare en workshop med gymnasieledningen. Temat på workshopen var effektivisering av möten med hjälp av OneNote. Medarbetare från projektet visade bland annat hur man kan skapa att-göra listor live under ett möte.

Likt den förra workshopen inleddes denna med en repetition av tidigare workshopövningar som har testats. Sedan följde en kort introduktion av OneNote, hur man kommer åt och delar dokument. Några av de största fördelarna med OneNote är tillgängligheten och delningsmöjligheten. Gruppen testade att gå in och skriva i samma dokument. Övningen var mycket uppskattad och deltagarna såg flertalet möjligheter med verktyget.

Under skolbesök och analys av resultat har det tydligt framgått hur viktigt det är för ledare och chefer inom skolverksamhet att föregå med gott exempel för att öka den digitala mognaden. Därmed är dessa workshopar ett mycket viktigt led i digitaliseringsarbetet.

Vi ser fram emot att genomföra ytterligare en workshop med gymnasieledningen senare i vår!

Peter Åkerberg

Workshop med gymnasieledningen

ws2bild2

Den 2 december var det åter dags för en workshop med gymnasiecheferna, denna gång med övningar baserade på chefernas egna önskemål. Workshopen leddes av medarbetare från 1:1-2016 och återigen låg fokus på ”hands on” kunskap.

Workshopen inleddes med en kort repetition av det som gåtts igenom på förra workshopen. Sedan kördes en övning i avancerad presentationsteknik i Powerpoint där funktioner som föredragshållarvy och speaker notes testades. Dessa funktioner är mycket användbara på möten och presentationer och ger användarna bättre överblick av vad som ska presenteras.

ws2bildNästa punkt på dagordningen var Office 365 och OneDrive, Microsofts molnbaserade tjänster som vi i staden har tillgång till. Deltagarna fick testa delning av dokument i Word Online och en vi gick igenom olika användningsområden. En mycket användbar funktion i Office 365 är undersökningar i Excel Online. Deltagarna fick testa att göra egna små undersökningar som de sedan delade med varandra via mejl.

Deltagarna såg direkt flera praktiska användningsområden för de verktyg som presenterats och övningarna kantades av mycket god stämning.

Peter Åkerberg

Chefer på kurs om smartare möten via Lync

Bild1_GY_ledningPå gymnasiedirektörens ledningsgruppsmöte var det ”hands on” som gällde på eftermiddagen. Gymnasiecheferna fick bland annat lära sig hur man kan använda lync för att hålla rektorsmöten.  

Johanna Juhl och Peter Åkerberg som arbetar i 1:1 2016-projektet ledde gruppen som fick testa praktiskt.

-Bild2_GY_ledning Just rektorsmötena är lite roliga för när vi är ute och håller självskattningarna så visar vi en målbild och en av delarna är att hålla rektorsmöte via webbkonferens. Då var det en rektor som sa; ”det kommer min gymnasiechef aldrig att göra”, sa Johanna Juhl.

Allmän munterhet utbröt då och nu var det upp till bevis.

Eftersom alla har Lync är det ett bra sätt att hålla möten då flexibiliteten är stor. Det går att spara både tid och pengar. Även mobilen kan användas. De flesta datorer har också kamera så att man kan Bild3_GY_ledningse varandra under mötet.

Lync startar upp av sig själv när man startar upp datorn och är enkel att använda.

Efter Lyncövningen fick gymnasiecheferna också testa på att spela in filmer via PowerPoint för att sedan publicera på YouTube samt hur de kan använda Mentimeter för att exempelvis utvärdera möten.

Engagerade gymnasiechefer fick testa själva och verkade nöjda med de nya möjligheterna.

Ann Turlock