• Lärande & bedömning

  Lärande & bedömning

  Följ oss i vårt arbete kring bedömning och i processen Skola 2011. Ta del av aktuella rapporter och nyheter, information om våra satsningar, intervjuer med forskare och lärare, filmer om bedömning samt läs våra och gästbloggares reflektioner om bedömning. I IUP-processen är bedömningen central och hur pedagoger arbetar med bedömning har i forskning visat sig vara centralt för elevers lärande.

 • Miss Åsa

  Miss Åsa

  Heter det fyrlianglar? Bror och syster, är det samma sak som brorsan och syrsan? Dessa frågor tillhör vardagen för Åsa Sebelius som arbetar i en förberedelsegrupp på Grimstaskolan i Vällingby. På bloggen får vi följa hennes arbete med att ta emot helt nyanlända elever och hur det kan se ut när de erövrar det svenska språket. Åsa diskuterar även gärna skolfrågor i stort och i smått och har alltid perspektivet flerspråkiga elever med sig.

 • Programbanken

  Programbanken

  Här bloggade applikationsförvaltarna om vad som händer med de pedagogiska programmen i Stockholms stad. Bloggen har tagit en paus just nu.

 • Medioteket bloggar om film

  Medioteket bloggar om film

  En fantastisk resurs! Medioteket erbjuder lärare och elever ett stort och varierat utbud av media i alla ämnen och för alla åldrar. En fantastisk resurs och ett viktigt stöd i lärandet, som öppnar för ett inkluderande arbetssätt. Vi har ett speciellt fokus på spel- filmens kraft som pedagogisk resurs. En film kan vara t.ex. en stimulerande introduktion till ett nytt arbetssätt eller tema. I bloggen kommer jag och även mina kollegor i Filmgruppen på Medioteket att ge tips på nya och ”gamla” filmer, puffa för skolbioevents och mycket annat.

 • Magnus Blixt

  Magnus Blixt

  Här bloggade lågstadieläraren Magnus Blixt fram till år 2012. Magnus som skulle vikariera en vecka men ännu är kvar som lärare på halvtid tolv år senare. Han har samtidigt många andra strängar på sin lyra: författare, föreläsare, facklig företrädare, folkdansare, ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd och 360s lärarpanel (utser ”Lärarnas favoriter” bland skolforskningsavhandlingar).

 • Janna Scheele

  Janna Scheele

  Janna Sscheele bloggade på Pedagog Stockholm fram till juni 2013. Med bloggen ville Janna väcka lust, inspiration, glädje, lite jäklar anamma och dela en massa funderingar kring läraryrket och skolsystemet. Hon delade berättelser ur vardagen, reagerade på artiklar om skolan eller aktuella forskningsrön. Janna arbetade som lärarcoach och lärare i Stockholms stad. I somras flyttade hon norrut och arbetar idag som utvecklingsledare på BoU förvaltningen i Östersund.

 • Teachers Across Borders Sweden

  Teachers Across Borders Sweden

  TAB Swedens engagerade lärare jobbar i olika delar av Stockholmsområdet. Vår kompetens sträcker sig från förskoleklass till år 9 och spänner över de flesta ämnen i skolan. Gemensamt för oss är att vi gärna delar med oss av våra färdigheter inom pedagogik och metodik till våra kollegor i Kambodja.

 • I mötet mellan forskning och klassrum

  I mötet mellan forskning och klassrum

  Jag heter Hannes Forsberg och är lärare i matematik samt naturvetenskap för årskurs 4-6. Syftet med denna blogg är att påvisa undervisningssekvenser som möter aktuell forskning, och däri diskutera kunskapsinhämtningen och motivationen hos elever.

 • Vidga vyerna

  Vidga vyerna

  Vi är ett arbetslag på Handels- och administrationsprogrammet på Kista gymnasium som under våren kommer att genomföra ett projekt kallat ”Vidga vyerna”. Projektet går ut på att skapa förståelse hos våra elever för omvärlden och att motarbeta fördomar, kulturella konflikter och rasism i vår mångkulturella elevgrupp. Samtidigt utvecklar vi en entreprenöriell arbetsmetod för arbetslaget. Projektet finansieras med medel ur Olof Palmes minnesfond. I bloggen reflekterar vi lärare över arbetet med projektet!

 • Jämställd undervisning

  Jämställd undervisning

  Här bloggade projektgruppen för Hållbar jämställdhet fram till december 2013. Hur ser en jämställd lektion ut? Når vi alltid alla pojkar och flickor med våra undervisningsmetoder? Hur tar vi nästa steg för att skapa en jämställd skola? Projektledaren Emma Laurin och genuspedagogerna Mikael Persson och Pernilla Sundström ställde frågorna och klurarade på svaren.

 • Elever i behov av särskilt stöd

  Elever i behov av särskilt stöd

  Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd.

 • OMg

  OMg

  Den här bloggen handlar om Ma/NO-love. Den handlar om kärlek till det språk är så universellt att NASA tror att eventuella rymdvarelser skulle kunna kommunicera på. Den handlar om kärlek till förståelsen av små, små partiklar och stora, stora fenomen som påverkar hela vår jord. Den handlar om kärlek till att stå i klassrummet, om att prova på nya saker, om att utmana elever och få dem att fundera på saker som de aldrig funderat på förr.

 • PIM-Bloggen

  PIM-Bloggen

  Här bloggade de ansvariga för PIM-projektet för grundskolan fram till 2013.

 • Flippad musik

  Flippad musik

  Ann-Sofie Leven arbetar som musiklärare i åk.3-5 och undervisar i kör åk.1-3 i grundskolan. Hennes stora passion att lära och sprida inspiration så att eleverna utvecklar sig så mycket som de själva önskar! Att använda sig av IT på olika sätt i undervisningen hjälper henne möta eleverna på deras egen nivå och intresse.

 • Uppdrag EHT

  Uppdrag EHT

  I Stockholm pågår sedan 2013 ett uppdrag att kartlägga viktiga faktorer för att skolornas elevhälsoteam ska arbete förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen. Sju kommunala skolor deltar i uppdrag EHT. Fyra grundskolor och 3 gymnasieskolor. Målet med uppdrag EHT är en aktiv elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för högre måluppfyllelse för eleverna. Här på bloggen kan du följa arbetet i uppdrag EHT.

 • En poddares dagbok

  En poddares dagbok

  Podcast är ett fantastiskt, kreativt och utvecklande verktyg för skolbruk. På den här bloggen berättar vi om vårt arbete med podcast i skolan. Vi hoppas även kunna inspirera och hjälpa dig att dra igång en egen podd.

 • PIM-bloggen förskola

  PIM på Förskolan är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Stadens fjorton stadsdelsförvaltningar för att höja den digitala kompetensen bland den pedagogiska personalen i förskolan. Medioteket stöttar och administrerar. Och driver bloggen… Välkommen att skicka in texter, bilder, filmer eller förslag som handlar om digitalt lärande på Förskolan! Projektledare är Stefan Larsson Lindmark. PIM-gänget på Medioteket är Andreas Meschke, Anna Engström, Mikael Fallmo och Stefan Didon.

 • I huvudet på en förstelärare

  Här bloggade Johanna Stjernlöf om sitt jobb som förstelärare i matematik på Ekensbergsskolan och handledare i matematiklyftet.

 • VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt vänder sig till dig som är intresserad av VFU-frågor. Här hittar du nyheter och aktuellt från stadens övnings-och VFU skolor. Du får också tips om föreläsningar och litteratur kring lärarutbildning och handledning, samt forskning inom området. För mera information gå gärna in på vår hemsida www.pedagogstockholm.se/VFU

 • Livslångt lärande

  Livslångt lärande

  I den här bloggen får ni följa med på min Reading to Learn-resa, lära er samtidigt som jag lär mig och se hur mina elever upptäcker olika textvärldar. Här får ni se hur jag utmanar mig själv och eleverna. Jag öppnar upp dörren till hur jag och mina elever lär oss för livet. Mitt motto är, ett litet steg i klassrummet kan bli ett stort steg för mänskligheten. Jag försöker att se alla elever, oavsett svårigheter ska alla känna att de lyckas i skolan. Jag som skriver heter Jessica Fidani och jobbar på Alviksskolan.

 • Entreprenörskap i grundskolan

  Entreprenörskap i grundskolan

  För att kunna sprida goda exempel på ett entreprenöriellt förhållningssätt i grundskolan startar vi upp den här bloggen. Alla våra 15 skolor som deltar i ELIS-projektet samt de skolor i Botkyrka som deltar i BES-projektet ska kunna bidra med dokumentation och reflektioner under läsåren 2012/2013 och förhoppningsvis även längre fram. Vi kommer att få följa skolornas olika projekt och processer. Det är ju inte alltid målet som är det viktigaste utan även resan mot målet!

 • Mentorsnätverkarna

  Mentorsnätverkarna

  Nätverksledarna i Stockholms stad har till uppgift att stödja mentorer till nyexaminerade lärare i deras uppdrag. Som mentor behöver man någon att diskutera, ventilera och reflektera tillsammans med. Vi skapar möjlighet för detta genom återkommande träffar och vår blogg. Tillsammans har vi både utbildningar inom handledning, coaching och mentorskap och lång erfarenhet av att handleda lärarstudenter.

 • Hållbar utveckling - i ett helhetsperspektiv

  Här bloggade samhälls- och historieläraren Jennie Runesson, Kärrtorps gymnasium, fram till juni 2013. Jenny brinner för frågor om hållbar utveckling. Med bloggen ville Jenny inspirerera andra att jobba med hållbarhetsfrågor i skolan som mer än en miljöfråga.

 • Genusfältet

  Skolan vilar på en demokratisk värdegrund, där vi skall respektera och bekräfta eleverna som de individer de vill leva, vilket innebär att skolan måste arbeta mer medvetet med normkritik och genusfrågor. Bloggen Genusfältet är tänkt som en plattform där jag kommer att belysa, beröra och behandla frågor som handlar om våra könsroller, genus och attityder, normkritik och skolans övergripande mål; att säkerställa att vi även i framtiden kan kalla oss en demokrati!

 • Flippar och floppar i matteundervisningen

  Flippar och floppar i matteundervisningen

  Att misslyckas och att lyckas i undervisningen och sedan samtala om det, ser jag som kärnan i det kollegiala lärandet. Denna blogg handlar om saker som sker i klassrummet, både flippar och floppar, om matematikundervisning i stort och massor av tankar däremellan. Jag som skriver heter Andreas Hernvald och är lärare på Johan Skytteskolan i Älvsjö.

 • Brevet

  Brevet

  I Brevet reflekterar utbildningsförvaltningens ledning kring frågor som är viktiga för stadens alla elever. Här skriver bland andra Anders Carstorp, utbildningsdirektör, Håkan Edman, grundskoledirektör och Jan Holmquist, gymnasiedirektör. Du hittar Brevet även i tidningen LÄRA Stockholm. Kommentarer är mer än välkomna!

 • Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Oväntade och förväntade tips och erfarenheter från gymnasiebibliotekets horisont.

 • Lärare på G

  Jag heter Sofia Iaffa Nylén och ska bli gymnasielärare i svenska. Det var inte självklart från början. Efter att ha tagit ut en magisterexamen i litteraturvetenskap fick jag ett extrajobb som svensklärare för vuxna nybörjare och fick blodad tand. Läraryrket ville jag fortsätta med! På den här bloggen kommer ni att få läsa om mina erfarenheter från det kompletterande lärarprogrammet, KPU, om nya insikter kring strategier i klassrummet vad gäller allt ifrån läsning och litteratursamtal till genus och flerspråkighet.

 • Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Stockholm ska ta fram ett nytt Skolprogram som ska hjälpa skolor och förskolor att hålla kurs mot övergripande mål. Skolprogrammet beskriver vilka vi är och vart vi är på väg på lite längre sikt och det tas fram i samarbete med elever, medarbetare och chefer i Stockholms stads alla skolor och förskolor. Här kan du följa processen och komma med egna förslag! Jag som skriver bloggen heter Annika Hedås-Falk och har en bakgrund som lärare och rektor i Stockholms skolor. Jag hoppas du vill vara med och ge input till vad du tycker är viktigt att få med i Skolprogrammet. Så hör av dig!

 • 1 till 1 – 2016

  1 till 1 – 2016

  Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla stadens satsning på datorer till alla gymnasieelever. Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

 • En lärares språkhus

  En lärares språkhus

  Språkhusets blogg visar det dagliga arbetet med nyanlända elever och även andra elever som kommer hit. Så småningom kommer elever (med min hjälp) få göra egna blogginlägg för att visa sitt arbete. Förutom detta kan man också följa mitt arbete/uppdrag som förstelärare i ämnet svenska som andraspråk. Man kommer kunna hitta bra länkar, bra tips, bilder, små filmer och annat smått och gott.

 • UrFlippat

  UrFlippat

  Jag heter Jannike Kohinoor och arbetar som förstelärare i på Mälarhöjdens skola där jag undervisar på högstadiet i Svenska och SO. Jag funderar över skolutveckling, användning av digitala verktyg, utvecklandet av förmågor och hjärnans utveckling. Jag tror på svensk skola och jag vet att mycket av det vi gör är jättebra men att vi behöver reflektera över vår undervisning för att nå ännu bättre resultat.

 • Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Jag heter Patrik Mårdh och är förstelärare i idrott & hälsa åk 1–9 på Matteusskolan i Stockholm. Jag har jobbat som idrottslärare i 8 år och driver patriksidrottochhalsa.com där jag arbetar aktivt för att få mina elever mer aktiva och intresserade av idrott, hälsa och rörelse. Här får du följa min väg mot att ge eleverna gedigen glädje, gemenskap och gedigen kunskap.

 • Verktyg för livet

  Verktyg för livet

  Vi är två lärare som tillsammans undervisar i hörselklass på Alviksskolan i årskurs 5. I vår blogg vill vi belysa det kollegiala lärandets kraft, genrepedagogisk undervisning, formativt förhållningssätt, inblickar i en förstelärares vardag, hur det är att vara nyutexad lärare, samt reflektioner kring att vara lärare i hörselklass.