• SO-didaktik i centrum

  SO-didaktik i centrum

  I den här bloggen kan du ta del av erfarenheter, reflektioner, övningar och material inom det so-didaktiska fältet. Under läsåret 2017/2018 har vi fokus på historiedidaktik när vi genomför seminarieserien Doing history för lärare. I serien tar vi hjälp av sex historiedidaktiska tankeredskap som hjälper oss strukturera historieundervisningen och organisera historiskt resonerande.

 • Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet

  Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv.

 • Spela skolan

  Spela skolan

  Spelmekanik har länge haft en plats i skolan. Med ny teknik, mer forskning och sociala medier har den sin självklara plats, också i klassrummet. Bloggen rör exempel på vad spelmekanik är och hur den kan användas i skolan.

 • When you are lärare

  When you are lärare

  Här bloggar programvärdar för poddar och andra i satsningen When you are lärare. Programvärdarna är lärare i stadens skolor och poddarna spelas in i skolorna hela vårterminen 2017. I poddarna deltar även lärare från andra skolor. Med satsningen When you are lärare vill utbildningsförvaltningen bredda och nyansera bilden av skolan. Vi vill locka fler till yrket och ge en röst åt våra lärare. Mer om satsningen finns på whenyouarelärare.se

 • Provfri matematik – bedömning i praktiken

  Provfri matematik – bedömning i praktiken

  I år tänker jag bedriva matematikundervisning utan prov. Bedömningen görs istället löpande under varje arbetsområde och avslutas med en slutbedömning i området. Räknandet i traditionell mattebok reduceras till ett par veckor per kapitel. Kvantitet ersätts med kvalitet och medvetenhet. Både jag och eleverna dokumenterar regelbundet kvaliteten i deras arbete. Bloggen handlar om framgångar och våndor med den formativa bedömning som ersätter proven, samt om dokumentationen som måste hålla högre standard än provrättning.

 • Ung i Sthlm

  Ung i Sthlm

  Film- och scenprojektet Ung i STHLM — ett språk-, demokrati- och integrationsprojekt för Stockholms kommunala skolor. Genom estetiskt skapande vill vi skapa möjlighet till naturlig samverkan mellan klasser på språkintroduktion, förberedelseklass och ordinarie klasser. Filmprojektet avslutas med premiärvisning på biografen Grand i vår. Finalen på scenprojektet avslutas på en stor scen i december. Vi som skriver för bloggen är Elisabeth Söder och Elin Jönsson från Medioteket

 • #STHLMISIT

  #STHLMISIT

  I den här bloggen lyfter vi spännande och engagerade lärare i Stockholms stad som arbetar med IT i undervisningen. #sthlmisit

 • Fritidsrörelse

  Fritidsrörelse

  Hej. Vi är två kollegor som arbetar på Östermalmsskolan. Robert som fritidsledare och Ivan som lärare i fritidshem. Tillsammans har vi startat ett projekt som vi kallar ”fritidsrörelse”. Projektet går ut på att eleverna ska få mer undervisningstid i rörelse under skoldagen och därmed också få flertalet positiva effekter. Varje vecka kommer vi lägga upp fritidsrörelsens aktiviteter, beskriva vad vi gör och hur vi gör det."

 • Digitala resurser

  Digitala resurser

  Lärare i Stockholms stad har tillgång till många resurser som kan användas för att höja den digitala mognaden. På denna blogg finns en sammanställning av digitala resurser för lärare som finns upphandlade i staden samt resurser som är öppna för alla. Tanken är att lärare ska kunna hitta resurser för att utveckla lärandet med hjälp av digital teknik och innehåll. Listan byggs ut efterhand och förslag på tillägg skickas till digitalalyftet@stockholm.se .

 • MoD

  MoD

  Vad innebär det att kunna läsa? På riktigt. Hur skulle världen förändras om alla plötsligt kunde delta i samhället, göra sig hörda, bli vad de ville? På mikronivå – föreställ dig att du hade förstått allt, på varje lektion när du gick i skolan. På vilket sätt skulle du vara annorlunda? Det är detta Reading to Learn handlar om. Det här är en blogg om Reading to Learn i synnerhet och skolfrågor i allmänhet. Följ med på äventyret!

 • Programmering Stockholm

  Programmering Stockholm

  Under 2016 startade projektet Programmering Stockholm. Projektet syftar till att öka lärare och elevers kunskap och intresse för programmering och är organiserat kring tre huvudområden: utbildning, lärardriven forskning samt samverkan. Per Anderhag FoU och Helene Derkert IKT-enheten kommer att blogga om vad som händer på stadens skolor inom ramen för projektet.

 • Max Entins Blogg

  Max Entins Blogg

  Serietecknaren och läraren Max Entin kommenterar lärarvardagen i bild här på Pedagog Stockholms blogg. Så här recenserar tidningen Skolvärlden Max Entins debutbok: ”Du möter floskelladdade skolledare, festsugna kolleger, förvirrade vikarier, felskruvade föräldrar och framför allt ett gäng fullständigt feltänkande och fasansfulla – men ibland förstås fantastiska – elever."

 • Nystart i Sverige

  Nystart i Sverige

  Jag heter Alexandra Thorberntsson och arbetar som lärare i Svenska som andraspråk på Solbergaskolan i Stockholm. Jag arbetar i en förberedelsegrupp och hjälper även utslussade nyanlända elever i ordinarie klasser. Jag undervisar elever från alla världens hörn i årskurserna 1-6. Här kommer jag att skriva om hur vardagen ser ut för mig och mina elever på Solbergaskolan.

 • Mattekoffert

  Mattekoffert

  Jag är 1-7-läraren med den stora förmånen att få ägna hela mina dagar åt mattundervisning. Eftersom jag till stor del arbetar med de elever som behöver något extra för att utvecklas i matte gäller det att vara kreativ och våga prova. Min blogg kommer att handla om hur jag gör det genom mina mattkoffertar som jag fyller med laborativt material som ska hjälpa eleverna att utveckla sitt abstrakta tänkande. Bloggen kommer också handla om hur en behöver göra fel för att göra rätt och hur roligt det är att utvecklas tillsammans med eleverna.

 • Modersmålspedagogen

  Modersmålspedagogen

  Här bloggar lärare som undervisar i modersmål vid Språkcentrum. Bussarakham Kanyavongha är en av bloggarna och skriver om sitt arbete som modersmålslärare och studiehandledare i thailänska.

 • IKTEKET

  IKTEKET

  Denna blogg är ditt bollplank där du kan komma och bli inspirerad och ge ditt inre digitala lärar-jag näring. Jag som skriver här heter Victoria Naverfeldt och jobbar som IKT-pedagog på Medioteket. Jag tror verkligen att IKT är framtiden för utbildning. Vi är inte längre bundna vid en bok i ett klassrum, utan vi kan vara ute i världen och ändå växa och dela kunskap tillsammans. IKT är plattformen där vi möts. Mer IKT åt folket!

 • Nätbaserad lärare

  Nätbaserad lärare

  Mitt namn är Jonas Bäckelin och jag är gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen. Bloggen "Nätbaserad Lärare" handlar om lärarens yrkesroll när det gäller användandet av IT som pedagogiskt verktyg för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation.

 • Kungsholmens förskolor

  Kungsholmens förskolor

  Här skriver Kungsholmens kommunala förskolor om sitt pedagogiska arbete och spännande projekt.

 • Lärare Karin

  Lärare Karin

  Här vill jag dela med mig av undervisningsupplägg utifrån didaktikens grundfrågor: Vad? Hur? Varför? Med vem? När? Även om du har andra "vad och vem" kanske mitt hur kan inspirera? När jag började undervisa 2006, som nyutexaminerad lärare, hade jag bra verktyg för läsundervisning men saknade det för undervisning om skrivande. Två år senare mötte jag, och förstod, genrepedagogik och sedan dess finns i alla fall en riktning. Idag vill jag beskriva det som en explicit undervisning där språk och kunskap går hand i hand och grundläggande texttyper ger struktur till undervisningen.

 • Lärande & bedömning

  Lärande & bedömning

  Följ oss i vårt arbete kring bedömning och i processen Skola 2011. Ta del av aktuella rapporter och nyheter, information om våra satsningar, intervjuer med forskare och lärare, filmer om bedömning samt läs våra och gästbloggares reflektioner om bedömning. I IUP-processen är bedömningen central och hur pedagoger arbetar med bedömning har i forskning visat sig vara centralt för elevers lärande.

 • Miss Åsa

  Miss Åsa

  Heter det fyrlianglar? Bror och syster, är det samma sak som brorsan och syrsan? Dessa frågor tillhör vardagen för Åsa Sebelius som arbetar i en förberedelsegrupp på Grimstaskolan i Vällingby. På bloggen får vi följa hennes arbete med att ta emot helt nyanlända elever och hur det kan se ut när de erövrar det svenska språket. Åsa diskuterar även gärna skolfrågor i stort och i smått och har alltid perspektivet flerspråkiga elever med sig.

 • Läslyftet i Stockholm

  Läslyftet i Stockholm

  Hösten 2015 startar Läslyftet, en fortbildning som bygger på kollegialt lärande och som vänder sig till lärare i alla ämnen. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga och kommer att pågå fram till 2018. På den här bloggen berättar vi om Stockholms stads arbete med Läslyftet.

 • Programbanken

  Programbanken

  Här bloggade applikationsförvaltarna om vad som händer med de pedagogiska programmen i Stockholms stad. Bloggen har tagit en paus just nu.

 • Medioteket bloggar om film

  Medioteket bloggar om film

  En fantastisk resurs! Medioteket erbjuder lärare och elever ett stort och varierat utbud av media i alla ämnen och för alla åldrar. En fantastisk resurs och ett viktigt stöd i lärandet, som öppnar för ett inkluderande arbetssätt. Vi har ett speciellt fokus på spel- filmens kraft som pedagogisk resurs. En film kan vara t.ex. en stimulerande introduktion till ett nytt arbetssätt eller tema. I bloggen kommer jag och även mina kollegor i Filmgruppen på Medioteket att ge tips på nya och ”gamla” filmer, puffa för skolbioevents och mycket annat.

 • Magnus Blixt

  Magnus Blixt

  Här bloggade lågstadieläraren Magnus Blixt fram till år 2012. Magnus som skulle vikariera en vecka men ännu är kvar som lärare på halvtid tolv år senare. Han har samtidigt många andra strängar på sin lyra: författare, föreläsare, facklig företrädare, folkdansare, ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd och 360s lärarpanel (utser ”Lärarnas favoriter” bland skolforskningsavhandlingar).

 • Janna Scheele

  Janna Scheele

  Janna Sscheele bloggade på Pedagog Stockholm fram till juni 2013. Med bloggen ville Janna väcka lust, inspiration, glädje, lite jäklar anamma och dela en massa funderingar kring läraryrket och skolsystemet. Hon delade berättelser ur vardagen, reagerade på artiklar om skolan eller aktuella forskningsrön. Janna arbetade som lärarcoach och lärare i Stockholms stad. I somras flyttade hon norrut och arbetar idag som utvecklingsledare på BoU förvaltningen i Östersund.

 • Teachers Across Borders Sweden

  Teachers Across Borders Sweden

  TAB Swedens engagerade lärare jobbar i olika delar av Stockholmsområdet. Vår kompetens sträcker sig från förskoleklass till år 9 och spänner över de flesta ämnen i skolan. Gemensamt för oss är att vi gärna delar med oss av våra färdigheter inom pedagogik och metodik till våra kollegor i Kambodja.

 • I mötet mellan forskning och klassrum

  I mötet mellan forskning och klassrum

  Jag heter Hannes Forsberg och är lärare i matematik samt naturvetenskap för årskurs 4-6. Syftet med denna blogg är att påvisa undervisningssekvenser som möter aktuell forskning, och däri diskutera kunskapsinhämtningen och motivationen hos elever.

 • Vidga vyerna

  Vidga vyerna

  Vi är ett arbetslag på Handels- och administrationsprogrammet på Kista gymnasium som under våren kommer att genomföra ett projekt kallat ”Vidga vyerna”. Projektet går ut på att skapa förståelse hos våra elever för omvärlden och att motarbeta fördomar, kulturella konflikter och rasism i vår mångkulturella elevgrupp. Samtidigt utvecklar vi en entreprenöriell arbetsmetod för arbetslaget. Projektet finansieras med medel ur Olof Palmes minnesfond. I bloggen reflekterar vi lärare över arbetet med projektet!

 • Jämställd undervisning

  Jämställd undervisning

  Här bloggade projektgruppen för Hållbar jämställdhet fram till december 2013. Hur ser en jämställd lektion ut? Når vi alltid alla pojkar och flickor med våra undervisningsmetoder? Hur tar vi nästa steg för att skapa en jämställd skola? Projektledaren Emma Laurin och genuspedagogerna Mikael Persson och Pernilla Sundström ställde frågorna och klurarade på svaren.

 • Elever i behov av särskilt stöd

  Elever i behov av särskilt stöd

  Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd.

 • OMg

  OMg

  Den här bloggen handlar om Ma/NO-love. Den handlar om kärlek till det språk är så universellt att NASA tror att eventuella rymdvarelser skulle kunna kommunicera på. Den handlar om kärlek till förståelsen av små, små partiklar och stora, stora fenomen som påverkar hela vår jord. Den handlar om kärlek till att stå i klassrummet, om att prova på nya saker, om att utmana elever och få dem att fundera på saker som de aldrig funderat på förr.

 • PIM-Bloggen

  PIM-Bloggen

  Här bloggade de ansvariga för PIM-projektet för grundskolan fram till 2013.

 • Flippad musik

  Flippad musik

  Ann-Sofie Leven arbetar som musiklärare i åk.3-5 och undervisar i kör åk.1-3 i grundskolan. Hennes stora passion att lära och sprida inspiration så att eleverna utvecklar sig så mycket som de själva önskar! Att använda sig av IT på olika sätt i undervisningen hjälper henne möta eleverna på deras egen nivå och intresse.

 • Uppdrag EHT

  Uppdrag EHT

  I Stockholm pågår sedan 2013 ett uppdrag att kartlägga viktiga faktorer för att skolornas elevhälsoteam ska arbete förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen. Sju kommunala skolor deltar i uppdrag EHT. Fyra grundskolor och 3 gymnasieskolor. Målet med uppdrag EHT är en aktiv elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för högre måluppfyllelse för eleverna. Här på bloggen kan du följa arbetet i uppdrag EHT.

 • En poddares dagbok

  En poddares dagbok

  Podcast är ett fantastiskt, kreativt och utvecklande verktyg för skolbruk. På den här bloggen berättar vi om vårt arbete med podcast i skolan. Vi hoppas även kunna inspirera och hjälpa dig att dra igång en egen podd.

 • PIM-bloggen förskola

  PIM på Förskolan är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Stadens fjorton stadsdelsförvaltningar för att höja den digitala kompetensen bland den pedagogiska personalen i förskolan. Medioteket stöttar och administrerar. Och driver bloggen… Välkommen att skicka in texter, bilder, filmer eller förslag som handlar om digitalt lärande på Förskolan! Projektledare är Stefan Larsson Lindmark. PIM-gänget på Medioteket är Andreas Meschke, Anna Engström, Mikael Fallmo och Stefan Didon.

 • I huvudet på en förstelärare

  Här bloggade Johanna Stjernlöf om sitt jobb som förstelärare i matematik på Ekensbergsskolan och handledare i matematiklyftet.

 • VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt vänder sig till dig som är intresserad av VFU-frågor. Här hittar du nyheter och aktuellt från stadens övnings-och VFU skolor. Du får också tips om föreläsningar och litteratur kring lärarutbildning och handledning, samt forskning inom området. För mera information gå gärna in på vår hemsida www.pedagogstockholm.se/VFU

 • Livslångt lärande

  Livslångt lärande

  I den här bloggen får ni följa med på min Reading to Learn-resa, lära er samtidigt som jag lär mig och se hur mina elever upptäcker olika textvärldar. Här får ni se hur jag utmanar mig själv och eleverna. Jag öppnar upp dörren till hur jag och mina elever lär oss för livet. Mitt motto är, ett litet steg i klassrummet kan bli ett stort steg för mänskligheten. Jag försöker att se alla elever, oavsett svårigheter ska alla känna att de lyckas i skolan. Jag som skriver heter Jessica Fidani och jobbar på Alviksskolan.

 • Entreprenörskap i grundskolan

  Entreprenörskap i grundskolan

  För att kunna sprida goda exempel på ett entreprenöriellt förhållningssätt i grundskolan startar vi upp den här bloggen. Alla våra 15 skolor som deltar i ELIS-projektet samt de skolor i Botkyrka som deltar i BES-projektet ska kunna bidra med dokumentation och reflektioner under läsåren 2012/2013 och förhoppningsvis även längre fram. Vi kommer att få följa skolornas olika projekt och processer. Det är ju inte alltid målet som är det viktigaste utan även resan mot målet!

 • Mentorsnätverkarna

  Mentorsnätverkarna

  Nätverksledarna i Stockholms stad har till uppgift att stödja mentorer till nyexaminerade lärare i deras uppdrag. Som mentor behöver man någon att diskutera, ventilera och reflektera tillsammans med. Vi skapar möjlighet för detta genom återkommande träffar och vår blogg. Tillsammans har vi både utbildningar inom handledning, coaching och mentorskap och lång erfarenhet av att handleda lärarstudenter.

 • Hållbar utveckling - i ett helhetsperspektiv

  Här bloggade samhälls- och historieläraren Jennie Runesson, Kärrtorps gymnasium, fram till juni 2013. Jenny brinner för frågor om hållbar utveckling. Med bloggen ville Jenny inspirerera andra att jobba med hållbarhetsfrågor i skolan som mer än en miljöfråga.

 • Genusfältet

  Skolan vilar på en demokratisk värdegrund, där vi skall respektera och bekräfta eleverna som de individer de vill leva, vilket innebär att skolan måste arbeta mer medvetet med normkritik och genusfrågor. Bloggen Genusfältet är tänkt som en plattform där jag kommer att belysa, beröra och behandla frågor som handlar om våra könsroller, genus och attityder, normkritik och skolans övergripande mål; att säkerställa att vi även i framtiden kan kalla oss en demokrati!

 • Flippar och floppar i matteundervisningen

  Flippar och floppar i matteundervisningen

  Att misslyckas och att lyckas i undervisningen och sedan samtala om det, ser jag som kärnan i det kollegiala lärandet. Denna blogg handlar om saker som sker i klassrummet, både flippar och floppar, om matematikundervisning i stort och massor av tankar däremellan. Jag som skriver heter Andreas Hernvald och är lärare på Johan Skytteskolan i Älvsjö.

 • Brevet

  Brevet

  I Brevet reflekterar utbildningsförvaltningens ledning kring frågor som är viktiga för stadens alla elever. Här skriver bland andra Anders Carstorp, utbildningsdirektör, Håkan Edman, grundskoledirektör och Jan Holmquist, gymnasiedirektör. Du hittar Brevet även i tidningen LÄRA Stockholm. Kommentarer är mer än välkomna!

 • Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Svindlande höjder - Lärande med Stockholms gymnasiebibliotek

  Oväntade och förväntade tips och erfarenheter från gymnasiebibliotekets horisont.

 • Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Nytt Skolprogram för Stockholms stad

  Stockholm ska ta fram ett nytt Skolprogram som ska hjälpa skolor och förskolor att hålla kurs mot övergripande mål. Skolprogrammet beskriver vilka vi är och vart vi är på väg på lite längre sikt och det tas fram i samarbete med elever, medarbetare och chefer i Stockholms stads alla skolor och förskolor. Här kan du följa processen och komma med egna förslag! Jag som skriver bloggen heter Annika Hedås-Falk och har en bakgrund som lärare och rektor i Stockholms skolor. Jag hoppas du vill vara med och ge input till vad du tycker är viktigt att få med i Skolprogrammet. Så hör av dig!

 • 1 till 1 – 2016

  1 till 1 – 2016

  Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla stadens satsning på datorer till alla gymnasieelever. Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

 • En lärares språkhus

  En lärares språkhus

  Språkhusets blogg visar det dagliga arbetet med nyanlända elever och även andra elever som kommer hit. Så småningom kommer elever (med min hjälp) få göra egna blogginlägg för att visa sitt arbete. Förutom detta kan man också följa mitt arbete/uppdrag som förstelärare i ämnet svenska som andraspråk. Man kommer kunna hitta bra länkar, bra tips, bilder, små filmer och annat smått och gott.

 • UrFlippat

  UrFlippat

  Jag heter Jannike Kohinoor och arbetar som förstelärare i på Mälarhöjdens skola där jag undervisar på högstadiet i Svenska och SO. Jag funderar över skolutveckling, användning av digitala verktyg, utvecklandet av förmågor och hjärnans utveckling. Jag tror på svensk skola och jag vet att mycket av det vi gör är jättebra men att vi behöver reflektera över vår undervisning för att nå ännu bättre resultat.

 • Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Idrott och hälsa med Patrik Mårdh

  Jag heter Patrik Mårdh och är förstelärare i idrott & hälsa åk 1–9 på Matteusskolan i Stockholm. Jag har jobbat som idrottslärare i 8 år och driver patriksidrottochhalsa.com där jag arbetar aktivt för att få mina elever mer aktiva och intresserade av idrott, hälsa och rörelse. Här får du följa min väg mot att ge eleverna gedigen glädje, gemenskap och gedigen kunskap.

 • Verktyg för livet

  Verktyg för livet

  Vi är två lärare som tillsammans undervisar i hörselklass på Alviksskolan i årskurs 5. I vår blogg vill vi belysa det kollegiala lärandets kraft, genrepedagogisk undervisning, formativt förhållningssätt, inblickar i en förstelärares vardag, hur det är att vara nyutexad lärare, samt reflektioner kring att vara lärare i hörselklass.