• Lärande & bedömning

  Lärande & bedömning

  Följ oss i vårt arbete kring bedömning och i processen Skola 2011. Ta del av aktuella rapporter och nyheter, information om våra satsningar, intervjuer med forskare och lärare, filmer om bedömning samt läs våra och gästbloggares reflektioner om bedömning. I IUP-processen är bedömningen central och hur pedagoger arbetar med bedömning har i forskning visat sig vara centralt för elevers lärande.

 • Miss Åsa

  Miss Åsa

  Heter det fyrlianglar? Bror och syster, är det samma sak som brorsan och syrsan? Dessa frågor tillhör vardagen för Åsa Sebelius som arbetar i en förberedelsegrupp på Grimstaskolan i Vällingby. På bloggen får vi följa hennes arbete med att ta emot helt nyanlända elever och hur det kan se ut när de erövrar det svenska språket. Åsa diskuterar även gärna skolfrågor i stort och i smått och har alltid perspektivet flerspråkiga elever med sig.

 • Programbanken

  Programbanken

  Här bloggade applikationsförvaltarna om vad som händer med de pedagogiska programmen i Stockholms stad. Bloggen har tagit en paus just nu.

 • Medioteket bloggar om film

  Medioteket bloggar om film

  En fantastisk resurs! Medioteket erbjuder lärare och elever ett stort och varierat utbud av media i alla ämnen och för alla åldrar. En fantastisk resurs och ett viktigt stöd i lärandet, som öppnar för ett inkluderande arbetssätt. Vi har ett speciellt fokus på spel- filmens kraft som pedagogisk resurs. En film kan vara t.ex. en stimulerande introduktion till ett nytt arbetssätt eller tema. I bloggen kommer jag och även mina kollegor i Filmgruppen på Medioteket att ge tips på nya och ”gamla” filmer, puffa för skolbioevents och mycket annat.

 • Magnus Blixt

  Magnus Blixt

  Här bloggade lågstadieläraren Magnus Blixt fram till år 2012. Magnus som skulle vikariera en vecka men ännu är kvar som lärare på halvtid tolv år senare. Han har samtidigt många andra strängar på sin lyra: författare, föreläsare, facklig företrädare, folkdansare, ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd och 360s lärarpanel (utser ”Lärarnas favoriter” bland skolforskningsavhandlingar).

 • Janna Scheele

  Janna Scheele

  Janna Sscheele bloggade på Pedagog Stockholm fram till juni 2013. Med bloggen ville Janna väcka lust, inspiration, glädje, lite jäklar anamma och dela en massa funderingar kring läraryrket och skolsystemet. Hon delade berättelser ur vardagen, reagerade på artiklar om skolan eller aktuella forskningsrön. Janna arbetade som lärarcoach och lärare i Stockholms stad. I somras flyttade hon norrut och arbetar idag som utvecklingsledare på BoU förvaltningen i Östersund.

 • Vidga vyerna

  Vidga vyerna

  Vi är ett arbetslag på Handels- och administrationsprogrammet på Kista gymnasium som under våren kommer att genomföra ett projekt kallat ”Vidga vyerna”. Projektet går ut på att skapa förståelse hos våra elever för omvärlden och att motarbeta fördomar, kulturella konflikter och rasism i vår mångkulturella elevgrupp. Samtidigt utvecklar vi en entreprenöriell arbetsmetod för arbetslaget. Projektet finansieras med medel ur Olof Palmes minnesfond. I bloggen reflekterar vi lärare över arbetet med projektet!

 • Stockholmskällans blogg

  Stockholmskällans blogg

  Här bloggade Frida Lindfors och Kettil Mannerheim om innehållet i Stockholmskällan - webbplatsen där du och dina elever hittar tusentals fotografier, texter, karter, låtar och mycket mer som berättar om livet i Stockholm genom seklen.

 • Jämställd undervisning

  Jämställd undervisning

  Här bloggade projektgruppen för Hållbar jämställdhet fram till december 2013. Hur ser en jämställd lektion ut? Når vi alltid alla pojkar och flickor med våra undervisningsmetoder? Hur tar vi nästa steg för att skapa en jämställd skola? Projektledaren Emma Laurin och genuspedagogerna Mikael Persson och Pernilla Sundström ställde frågorna och klurarade på svaren.

 • PIM-Bloggen

  PIM-Bloggen

  Här bloggade de ansvariga för PIM-projektet för grundskolan fram till 2013.

 • PIM-bloggen förskola

  PIM på Förskolan är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Stadens fjorton stadsdelsförvaltningar för att höja den digitala kompetensen bland den pedagogiska personalen i förskolan. Medioteket stöttar och administrerar. Och driver bloggen… Välkommen att skicka in texter, bilder, filmer eller förslag som handlar om digitalt lärande på Förskolan! Projektledare är Stefan Larsson Lindmark. PIM-gänget på Medioteket är Andreas Meschke, Anna Engström, Mikael Fallmo och Stefan Didon.

 • I huvudet på en förstelärare

  I huvudet på en förstelärare

  Här bloggade Johanna Stjernlöf om sitt jobb som förstelärare i matematik på Ekensbergsskolan och handledare i matematiklyftet.

 • VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt

  VFU-aktuellt vänder sig till dig som är intresserad av VFU-frågor. Här hittar du nyheter och aktuellt från stadens övnings-och VFU skolor. Du får också tips om föreläsningar och litteratur kring lärarutbildning och handledning, samt forskning inom området. För mera information gå gärna in på vår hemsida www.pedagogstockholm.se/VFU

 • Entreprenörskap i grundskolan

  Entreprenörskap i grundskolan

  För att kunna sprida goda exempel på ett entreprenöriellt förhållningssätt i grundskolan startar vi upp den här bloggen. Alla våra 15 skolor som deltar i ELIS-projektet samt de skolor i Botkyrka som deltar i BES-projektet ska kunna bidra med dokumentation och reflektioner under läsåren 2012/2013 och förhoppningsvis även längre fram. Vi kommer att få följa skolornas olika projekt och processer. Det är ju inte alltid målet som är det viktigaste utan även resan mot målet!

 • Hållbar utveckling - i ett helhetsperspektiv

  Hållbar utveckling - i ett helhetsperspektiv

  Här bloggade samhälls- och historieläraren Jennie Runesson, Kärrtorps gymnasium, fram till juni 2013. Jenny brinner för frågor om hållbar utveckling. Med bloggen ville Jenny inspirerera andra att jobba med hållbarhetsfrågor i skolan som mer än en miljöfråga.

 • Brevet

  Brevet

  I Brevet reflekterar utbildningsförvaltningens ledning kring frågor som är viktiga för stadens alla elever. Här skriver bland andra Anders Carstorp, utbildningsdirektör, Håkan Edman, grundskoledirektör och Jan Holmquist, gymnasiedirektör. Du hittar Brevet även i tidningen LÄRA Stockholm. Kommentarer är mer än välkomna!