Cilla Dalén prisas för sin förmåga att synliggöra bibliotek

Cilla Dalén som arbetar som skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola har tilldelats Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek.

Priset delas årligen ut av Svensk biblioteksförening till ett bibliotek eller till biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt och som arbetar i Greta Renborgs anda.

Vem var Greta Renborg?
Greta Renborg fyllde 65 år 1986 och det var också det året som Svensk biblioteksförening instiftade priset. Greta Renborg var en av svenskt biblioteksväsens mest dynamiska, radikala och idérika profiler. Under 1950-talet reste hon till USA och övertygades där om att biblioteken måste arbeta aktivt och målinriktat för att nå ut i samhället. På Stockholms stadsbibliotek blev hon sedan den första PR-bibliotekarien. Hon är författare till boken ”Att arbeta med bibliotekens PR” som användes under hennes tid som lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. Greta Renborg var en målmedveten föregångskvinna som inte gav upp sin dröm – varken om bibliotekens öppna roll i samhället eller sin egen rätt till bildning och utbildning. Hon debatterade och skrev en mängd artiklar i svensk och utländsk bibliotekspress och 1993 blev hon hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Cilla Dalén arbetar i Greta Renborgs anda
Enligt juryns motivering tilldelas Cilla Dalén 2018-års pris till Greta Renborgs minne för att hon arbetar engagerat och nära pedagogerna i skolan för att öka elevernas läsförmåga och medie- och informationskunnighet. Hon bidrar till inspiration och kunskapsspridning utanför Hjulsta grundskolas väggar, genom att dela sina erfarenheter och arbetssätt i sociala medier och bloggar. Hjulsta skolas arbete med ALMA-priset varje vår är ett av projekten som Cilla Dalén initierat. Genom läsning, litteratursamtal och eget skapande med inspiration från pristagarna och deras verk fokuserar hela skolan på läsning. Skolan har under detta projekt gästats av flera ALMA-pristagare.

Följ Cilla Daléns blogg, Vad gör de på biblioteket?, här på Pedagog Stockholm och läs mer om pristagarna i Världens ALMA på Hjulsta grundskolas webbplats.