Visar alla blogginlägg med kategorin:
Lärarlyftet

Tjänsteärende

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

Igår morse (tisdag) knappade jag in tjänsteärende som autosvar i frånvarohanteraren för mejl. Vad döljer sig då bakom detta? Jo, två härliga heldagar med allra bästa kamraterna i NCS referensgrupp. Dussinet har blivit 13 och vi representerar olika delar av landet. Anna värmde upp oss med senaste nytt om Läslyftet. Jag säger bara – det kommer mer…snart… Håll koll på portalen så håller du dig uppdaterad. Länken är: Läs- och skrivportalen.

Bevaka att ni inte missar att söka till utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare. Sista datum är den 20e mars, dvs. nästa vecka! Utbildningen erbjuds av NCS, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, i samarbete med Läslyftet. Utbildningen vänder sig främst till huvudmän som vill ha stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och det är också huvudmännen som ansöker och anmäler språk-, läs- och skrivutvecklare till utbildningen. Läs mer här: utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.

Läs hela inlägget

Låt oss kunskapsdela i kollegial anda

Publicerat i bloggen #sthlmisit

Jan Holmquist

1:1-projektet inom gymnasieskolan har nu gått in i en ny fas som tydligt tar sikte på vårt huvuduppdrag som är lärande. Under augusti och september  har nästan alla gymnasieskolor tagit tempen på sin it-mognad genom att göra  en självskattning utifrån den modell som tagits fram av utbildningsförvaltningen i samverkan med flera partners.

Läs hela inlägget

Nu är det dags att titta närmare på regeringens Läslyft. Det som finns upplagt ingår i en utprövningsomgång och kan komma att förändras, säger de.

Läs- och skrivportalen omfattar olika skolformer och alla årskurser. Grundskolans moduler behandlar än så länge enbart Samtal om Text.

Läs hela inlägget

#digiskol #musiklärare

Publicerat i bloggen Flippad musik

Första läxan i kursen, digitala skollyftet

Mitt mål med digiskol-kursen är att nätverka, sammarbeta, reflektera tillsammans, byta erfarenheter med varandra.

Läs hela inlägget

257 miljoner till ett läslyft!

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

Läs vad regeringen föreslår i sin budgetpropositionen för 2014 på: http://www.regeringen.se/ 

Direktlänken till promemorian är: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/36/29/0a4f4eca.pdf

Läs hela inlägget