Visar alla blogginlägg med kategorin:
Matematik

Informationsträffar om Läslyftet 2018/2019

Publicerat i bloggen Läslyftet i Stockholm

Skolverket har fattat  beslut om ytterligare statsbidrag för Läslyftet. Rektorer som är intresserade av att delta med sina skolor meddelar respektive grundskolechef senast den 7 december. Utifrån skolornas önskemål ansöker utbildningsförvaltningen om statsbidraget i januari vilket innebär att de skolor som beviljats bidrag kommer att informeras omkring mars månad.

Inför ansökan bjuder FoU – enheten in skolledare i Stockholms stads skolor till en informationsträff angående Läslyftet och ansökningsförfarandet inför läsåret 2018/2019. Tre tider att välja mellan:

Läs hela inlägget

Bingo

Publicerat i bloggen Mattekoffert

2:orna arbetar med subtraktion nu. I läromedlet ägnas två sidor åt ”ta bort” och två sidor åt att ”jämföra”. Min erfarenhet är att eleverna ofta uppfattar detta som två olika räknesätt. Att jämföra blir oftast att räkna upp och möjligtvis kan det kopplas till addition, men sällan till subtraktion. En utmaning att försöka få dem att se kopplingen. Läromedlet får vänta eftersom jag, föga förvånande, ville använda de fantastiska Cuisenairestavarna.

Inledningsvis behövde vi bekanta oss med begreppet Jämföra, ett inte så självklart ord, särskilt inte för våra elever med brokig språklig bakgrund. På tavlan jämförde vi den orangea staven med den bruna, hur mycket skiljer dem åt? Vad är differensen? Vilken stav visar det? Ganska snabbt såg vi att det var den röda. Så jämförde vi blå stav med svart. Vilken differens kunde vi se där? Också den röda! Hur kan det komma sig att det kan vara samma differens fast vi jämförde två olika stavpar? Några elever började resonera om att det var stavarnas längd som betydde nåt, jämfört med varandra.

Läs hela inlägget

Den 21 november håller Mei Kuin Lai, skolforskare från Nya Zeeland, en föreläsning och workshop om: Improving literacy achievement in multicultural aMei Laind multilingual schools

Föreläsningen riktar sig till alla lärare på grundskolan med intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Läs hela inlägget

Vardagsmatematik

Publicerat i bloggen Fritidshemmets verklighet

Skolans värld Svar på tal

Hur löd frågan? Vad är en fråga? Ibland vill en bara berätta.

Det hänger på uppgiften

Publicerat i bloggen Mattekoffert

IMG_2058IMG_2061Förrförra veckan hamnade jag hastigt och lustigt på tvådagarskurs kring Singaporematte. Jag har gått en tvådagarsutbildning tidigare men inte använt mig av hela konceptet eftersom jag inte jobbar i klass med den kontinuitet som krävs. Nu var det Dr Ban Har Yeap från Singapore (där han bl a arbetar med lärarutbildningen och en skola för autistiska) som höll i utbildningen och det var fantastiskt inspirerande. Genom en till synes enkel uppgift skapas utforskande lektion där eleverna själva upptäcker massor av matematik som de diskuterar, presenterar och får modellad av läraren. När jag veckan efter skulle vikariera i en trea två dagar var jag på grund av detta barnsligt ivrig att få prova lite Singaporemodell. Klassen skulle arbeta med sambandet mellan multiplikation och division med talen 5 och 10. Den inledande IMG_2063lektionen delade jag ut ett antal multilinkkuber per elevpar (alla fick 30/par men det var inget jag nämnde). Uppgiften var sedan att dela in dem i lika stora grupper och att upptäcka om det var möjligt att göra på flera olika sätt. Inledningsvis byggdes lite pistoler och svärd, men efter ett tag ägnade sig de flesta åt det som var uppgiften. Jag gick runt och iakttog och informerade klassen om ett nytt sätt hade upptäckts och på så sätt blev eleverna ivriga att få bli det par som kom på ett helt nytt sätt. Efter en halvtimme fanns det par som hävdade att de hittat 8 olika sätt att gruppera på  och då måste vi såklart sammanfatta på tavlan. Som jag lärt av Dr Yeap hade jag en plan för hur jag skulle strukturera tavlan för att eleverna skulle få syn på samband. Vi räknade grupper och hur många som var i varje grupp och sedan vilket sätt som var enklast för att se det totala antalet klossar (vilket inte kom upp till diskussion förrän nu). De flesta tyckte att 3 grupper med 10 i varje var enklast, medan några tyckte att två grupper med 15 var lättare. När jag frågade om de såg något mönster eller något annat de reagerade på funderade de en kort stund och sedan såg jag den där gnistan i någras ögon som tyder på att de fått blicka in i den magiska världen av matematisk skönhet. Det är så fascinerande att se att barn faktiskt kan känna lycka av att upptäcka matematiska IMG_2067samband. 5 gånger 6 och 6 gånger 5… och 10 gånger 3 och 3 gånger 10… och titta det stämmer med 15 och 2 också!

Stärkt, nöjd och stolt gick jag från jobbet den dagen och funderade lite på morgondagens lektion. Jobba vidare med kuberna, få eleverna att upptäcka att divisionen finns i uppgiften vi redan gjort och just det, jag skulle ju jobba med sambandet att ett tal multiplicerat med 5 är hälften så mycket som samma tal multiplicerat med 10 också. Ja, men det går säkert att få med alltihop.

Läs hela inlägget

Vi ser fram emot ett spännande läsår!

Publicerat i bloggen Forskning i praktiken

Matematiknätverket har från och med höstterminen tre ämnesdidaktiska FoU-projekt, projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare med vetenskapligt stöd från nätverket.

Ett av projekten, Tiobassystemet – elevers uppfattningar och lärande, är inne på sitt andra år. Syftet med detta projekt är att undersöka hur en undervisning med hjälp av det lärandeteoretiska ramverket lärandeverksamhet kan utformas, där elever ges möjlighet att utveckla förmågan att resonera om rationella tal i decimalform med hjälp av generella principer för bas-system. Projektet genomförs med Learning study som metod och lärandeverksamhet och variationsteori används som didaktiska redskap i lektionsplanering och analys. Projektet kommer att presenteras på Lärarnas forskningskonferens, så håll utskick om ni är intresserade!

Läs hela inlägget

Bråk och japaner

Publicerat i bloggen Mattekoffert

IMG_1975 (2)Drömscenario, supertaggad! Introduktion av bråk för en klass 2. Möjligheterna breder ut sig och måste begränsas, 40 minuter har jag på mig att få med dem på tåget. Dessutom övermättad av inspiration efter att ha läst Mun Ling Los bok Variationsteori. Vilka variationsmönster och kontrasteringar kan jag använda mig av? Såhär i efterhand kan jag se att det kanske blev lite som att blanda alla sina favoritmaträtter i en skål och inse att det kanske inte blev tusen gånger så bra, men något fick de med sig och från att ha en bråkdel (förlåt, typisk mattelärarhumor) av elevernas uppmärksamhet vid lektionens början ökade engagemanget till att i stort sett alla elever viftade med händerna och utstötte såna där ljud som barn gör när de vill dela med sig av sin kunskap omedelbart. Så, vad gjorde vi? Det blev en whiteboardlektion, det ska erkännas. Hade det varit halvklass eller om jag varit säker på att eleverna var vana vid att arbeta med konkret material hade jag låtit dem arbeta mer praktiskt, men nu fanns 40 minuter tillgängliga och min bedömning var att en tavelcentrerad genomgång skulle ge bäst resultat.

IMG_1976Redan när eleverna kom in satt cuisenairestavarna uppe på tavlan vilket väckte några elevers nyfikenhet, sådana hade de inte sett förut, de var coola. Jag inledde med att berätta att bråk kommer av det tyska ordet för bryta och att det handlar om att bryta eller dela tal och att det viktiga är att en måste dela lika. Sedan tog jag den orangea stavan och sa att den var ett eller en hel. – Om jag nu vill dela den i två lika stora delar, vilka stavar ska jag ta då?
IMG_1977Några händer upp i luften, prova den bruna blev första förslaget. Då passade ju bara den röda, det blev inte två lika stora. Nu dök fler händer upp i luften, det här måste lösas! Svart blev förslaget, men det visade sig att det inte heller stämde. Ännu fler händer och det var dags att prova med gul. Ja, det stämde ju! Två gula blev lika länga som en orange.

Läs hela inlägget

Så söker du på Pedagog Stockholm

Publicerat i bloggen Redaktionen

Förstoringsglas

Fotomontage: Martin Trockenheim

Läs hela inlägget

Resa med karta och bagage

Publicerat i bloggen Mattekoffert

Läsåret är igång. Semesterhjärnan jag aldrig trodde skulle vakna är utbytt mot jobbhjärnan och semestern känns väldigt avlägsen. Till en början var den nya perfektstora väskan tom och jag var inte helt klar över vad eleverna behövde för innehåll. De första dagarna var jag med i de tre 2:ornas klassrum för att få en uppfattning om grupperna och individerna. Skolverkets kartläggning gjordes i våras och för att ännu tydligare analysera vilka behov som finns kom vi fram till att jag skulle träffa några elever från varje klass och kartlägga från grunden. Så väskan blev packad med färgglatt konkret; talblock, pingviner, cuisinairestavar och dinosaurier. Vi har det här läsåret förmånen att vara fyra lärare utöver klasslärarna på lågstadiet; två specialpedagoger och två grundskollärare. Eftersom vi fortfarande bara har två rum ställer det krav på logistiken och jag har förflyttat migIMG_1821 med min väska genom korridorerna och också suttit i korridorerna och arbetat. Det har sina för- och nackdelar. Det händer ofta att någon eller några passerar och det kan bli ett störningsmoment, men det väcker också mycket nyfikenhet och de flesta frågar när det blir deras tur, de vill också jobba med det där i väskan. Eleven jag jobbar med får chans att berätta vad hen gör och det blir oftast en givande kommunikation. Det glädjer mig också mycket att eleverna ser det som så självklart att de har rätt att lära, att de inte frågor OM utan NÄR de får jobba. Med det säger jag inte att de alltid VILL jobba när vi pedagoger tycker att de ska, men de är nyfikna på att prova och upptäcka. När väskan öppnas är det svårt att låta bli att känna och upptäcka och då är det bara för mig att börja fråga och be eleven visa hur hen löser olika uppgifter.

Läs hela inlägget

Läslyftet – lärare i utveckling

Publicerat i bloggen Läslyftet i Stockholm

På många skolor har Läslyftet nu kommit igång, antingen en första omgång med statsbidrag eller en fortsättning i egen takt. Läsårets handledarutbildning började med en första dag i juni och den 6-7 september är det dags för tillfälle 2. Den första av de två dagarna handlar om didaktik, bland annat med tre spännande föreläsningar: Per Blomqvist talar om skrivundervisning på gymnasiet, Gudrun Svensson om andraspråkselever och didaktik och Elisabeth Jennfors om critical literacy.

I ett tidigare inlägg skrev jag om en studie om Läslyftet som presenterades på Skriv! Les! -konferensen i Trondheim i början av maj. Nu återkommer jag till konferensen och Prästkragar2presenterar en studie av lärares arbete med Läslyftet.

Läs hela inlägget