Visar alla blogginlägg med kategorin:
Media

Mediotekets utbildningar

Publicerat i bloggen Digitala resurser

IT_coachning_2Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. Medioteket erbjuder bl.a. fortbildningar, stöd och rådgivning i ämnesutvecklingsfrågor, biblioteksservice, bild- och ljudmedia.

Klicka på länken för at få aktuellt kursutbud och mer information om deras tjänster.

Läs hela inlägget

InfoMIK för mig är en digital utbildning i medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som ligger bakom utbildningen för att främja en medveten medieanvändning.

Utbildningen finns i tre versioner: En för elever (Högstadium och gymnasiet), en för lärare och bibliotekarier samt en för folkbibliotekarier.

Läs hela inlägget