Visar alla blogginlägg med kategorin:
Okategoriserade

Låtanalys

Publicerat i bloggen Svenskläraren tipsar

Hej!

Idag testade jag ett nytt grepp med ”månadens dikt”, som jag har skrivit om tidigare. Istället för att ta en dikt av en klassisk svensk poet (jag började med ”Inte ens” av Nils Ferlin och tog sedan ”I rörelse” av Karin Boye) så tog jag en modern låt, nämligen ”Sjön” av Frida Hyvönen (https://www.youtube.com/watch?v=GJKDiIl2Qw4). Först spelade jag låten och eleverna fick lyssna. (De fick texten efteråt, men när jag kör samma upplägg imorgon, med en annan klass, kommer jag att ge dem texten så att de kan följa med i den redan när de lyssnar på låten.) Sedan fick var och en punkta upp några korta tankar och eventuella frågor, på papper. Efter det fick de forma grupper om fyra, samla ihop sina papper och ge dem till en annan grupp. De skulle sedan läsa de papper de i sin tur fick och låta sin diskussion ta sin utgångspunkt där. Detta för att få in lite fler perspektiv i samtalet än om de bara pratade om vad de själva tyckt och tänkt. Det här var en låt som engagerade, för den är en liten berättelse där det finns vissa frågetecken kring vad som egentligen har hänt innan. Det gav mig anledning att spontant förklara begreppen intrig och fabel. När jag genomför samma uppgift i min andra klass imorgon ska jag kanske testa att ge dem de begreppen redan från början. Eleverna var oense om vad som egentligen hade hänt innan låten tar sin början, och den är absolut öppen för tolkning. Men i slutändan anslöt sig ändå flest elever till det som nog får sägas vara den rimligaste tolkningen : att det handlar om olycklig kärlek. Jag tror att jag ska låta morgondagens elever avsluta med att kort skriva ner sin egen tolkning, motiverad med citat från texten.

Läs hela inlägget

Pi-dagen 2019

Publicerat i bloggen Vetenskapens Hus
​Under Pi-dagen erbjuder vi aktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Aktiviteterna möter ni dels i Vetenskapens Hus men också i grannbyggnaden AlbaNova universitetscentrum.

Vilken lektion bokar du?

Publicerat i bloggen stockholmskällans blogg

Vilken lektion bokar du?

Här på redaktionen lägger vi just nu sista handen vid årets pedagogiska satsning på Stockholmskällan: Vi tar med oss källmaterialet och kommer till din klass för att hålla en lektion! Vilken lektion bokar du?

Läs hela inlägget

Effekter av Läslyftet, del 2

Publicerat i bloggen Läslyftet i Stockholm

Läs o skrivportalen 151115I ett tidigare blogginlägg skrev jag om Skolverkets utvärdering av Läslyftet och lovade att återkomma om den utvärdering och forskningsinsats som utbildningsförvaltningen i Stockholm genomfört i samarbete med Linköpings universitet. Det arbetet blev klart under hösten, och resultaten har presenterats på seminarier och workshops för bland annat skolledare. De deltagande skolorna har fått en utvärderingsrapport gällande den egna skolan. Dessutom finns en generell sammanställning av utvärderingen och en forskningsrapport. Mejla mig om ni är intresserade av de två sistnämnda rapporterna, så skickar jag dem!

Kortfattat visar resultaten av forskningen att Läslyftet varit uppskattat, att det skett förändringar av både undervisnings- och fortbildningskulturen och att vissa effekter hos eleverna uppstått under den relativt korta tid som Läslyftet  pågått. Det saknas dock en strategi och en uttalad organisering för hur resultatet ska tas om hand på ett långsiktigt sätt. Det fortsatta arbetet med läs- och skrivutveckling är inte tillräckligt genomtänkt eller strukturerat.

Läs hela inlägget

”Hitta språket”: uppföljning och överlämning

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

När jag samtalar, diskuterar på kurser eller läser inlägg på Facebook så blir det tydligt hur viktigt det är att understryka att kartläggningen med Hitta språket och Hitta matematiken handlar om få bästa möjliga underlag för planeringen av lärarens undervisning. På våren ska dessutom en uppföljning och överlämning göras. Det är här jag vill understryka följande:

Det är resultatet av uppföljningen av de stödinsatser som gjorts under läsåret som ska överlämnas till undervisande lärare i årskurs 1.

Läs hela inlägget

Min praovecka på Stockholmskällan

Publicerat i bloggen stockholmskällans blogg

Jag heter Julia Luna Tekle och jag är kommer från Farsta och går i 8:e klass i Farsta grundskola. Jag har praoat på Stockholmskällans redaktion i en vecka.

jag har fått välja ett tema för snabbsökning på hemsidan,vika broschyrer, redigera fel på hemsidan,vara med på ett möte, använda en 3D skrivare, och följa med på studiebesök på stadsarkivet tillsammans med min handledare.

Läs hela inlägget

Kan teater inspirera till diskussioner om kunskap i skolan?

Publicerat i bloggen Kulan

Teater Barbara har länge funderat på att göra en föreställning om det som främst är skolans specialområde – kunskap. Vi har frågat oss: skulle vi som kommer från teaterns värld, ytterligare kunna inspirera elever till att reflektera över fenomenet kunskap? Kan vi komma till ett klassrum och med en teaterpjäs stimulera till en fördjupad diskussion om hur olika sorters kunskap samverkar; hur vi kan förhålla oss till sanning, till begrepp och till språket? Den 2 februari är det urpremiär för Teater Barbaras VETA BÄST – Hur kan du vara så säker? En nyskriven klassrumsföreställning för mellanstadiet.

Affisch Veta bast NEW liten (002)

Läs hela inlägget

Gymnasielever tar bort järn ur trä från skeppet Vasa

Publicerat i bloggen Vetenskapens Hus
​Nu startar Vasamuseet i samarbete med Vetenskapens hus ett nytt pedagogiskt program - Analytisk kemi och skeppet Vasa - där gymnasieelever får laborera på trä från skeppet Vasa. Genom provtagningar och analyser tar eleverna reda på hur mycket järn som finns i träet från Vasa.

Fira rösträtten 100 år!

Publicerat i bloggen stockholmskällans blogg

En kvinna tittar in i kameran och håller upp en flagga

Tadaa! Den 17 december 1918 röstade riksdagen för allmän och lika rösträtt i kommunala val i Sverige. Nu har det gått jämnt 100 år sedan det historiska beslutet, och just i år är det allmän flaggdag den här dagen. Bilden föreställer Signe Bergman, företrädare för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1914. Stockholms stadsmuseum.

Läs hela inlägget

Grattis Rezan!

Publicerat i bloggen Vetenskapens Hus
Idag avgjordes riksfinalen i tävlingen Forskar Grand Prix. Vinnare blev Rezan Güler, proteinforskare vid KTH.