Visar alla blogginlägg med kategorin:
Särskilt IT-stöd

Vi vässar vårt samarbete!

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

Jag har tidigare skrivit flera blogginlägg om hur vi på Medioteket har börjat bygga en hel studiedag utifrån ett specifikt kursplanemål, nämligen:

Skapa text där ord, bild och ljud samspelar (kursplanen i sv)

Läs hela inlägget

Hur kan vi balansera text och teknik?

Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen

Artikelförfattaren, Kristin Ziemke, protesterar i sin artikel Balancing Text and Tech mot ett antingen- eller tänkande kring texter och teknik. I stället förordar hon att vi ska erbjuda våra elever  texter i både tryckt och digital form. Vi ska också lära våra elever att läsa och röra sig i respektive textform. Det är sedan lång tid belagt att vi utvecklas till goda läsare genom:

  • Volym (läsa mycket)
  • Valfrihet (kunna påverka vad man läser)
  • Respons (delta i textsamtal samt ge och få respons)
  • Undervisning

Idag vet vi att det krävs explicit undervisning kring lässtrategier. Läsning är att tänka. På samma sätt behöver vi enligt artikelförfattaren undervisa och modellera hur läsaren bäst läser digitala texter. Det handlar om att navigera i text, använda länkar, stå emot alla distraktioner som förekommer i digitala medier. Anteckningar ser annorlunda ut. Post-it lapparna är ofta färgkodade och sparas på enheten.

Läs hela inlägget

Talböcker på engelska

Publicerat i bloggen Vad gör de i biblioteket?

Nästan alla skönlitterära böcker på svenska i våra skolbibliotek finns i Legimus så våra elever som är i behov av talböcker kan lyssna på dem.

Men det är värre med böckerna på engelska. När jag gick igenom vårt bestånd av engelska titlar för att kolla vilka som fanns inlästa var det väldigt få. Därför har jag nu först kollat vad som finns inläst och sedan köpt in just de titlarna.

Läs hela inlägget

Planering och små lappar

Publicerat i bloggen Vad gör de i biblioteket?

Påsklov i skolbiblioteket innebär i år för mig lugn och ro till planering, äntligen tid att lägga in bokreaböckerna i bibliotekskatalogen och så att klistra små lappar på böcker.

legimus

Läs hela inlägget

Du som är lärare i Stockholms kommunala skolor har möjlighet att delta i en sluten grupp kring elever i behov av särskilt stöd på Facebook.

I forumet får du ta del av nyheter på området elever i behov av stöd samt kommunicera med andra pedagoger kring adekvata frågor som rör elevgruppen.

Läs hela inlägget

Premiär för film om talböcker i skolan

Publicerat i bloggen Skolbiblioteksbloggen

Nu finns filmen Talböcker i skolan.
Den visar hur ett bra samarbete kring talböcker på skolan gagnar elever med läsnedsättning. Filmen är en samproduktion mellan Medioteket och MTM.


Filmen är 10 minuter och visar en modell för hur man kan arbeta med talböcker på en skola. Den är framför allt tänkt för pedagogisk personal och skolledningar.

Läs hela inlägget

Författarskola med Magnus Ljunggren. DEL 1 av 2

Publicerat i bloggen Kulan
  • magnus 5

Vi lärare läser och skriver tillsammans med våra elever varje dag. Vad har vi att lära av en annan profession som också arbetar med språket? Vi bad författaren Magnus Ljunggren ge en workshop för att ge oss  tips och erfarenheter att ta med till klassrummet inför bok-webb- och scenerbjudandet från KUL1415.

Använd IT för att arbeta med textens yta

Magnus började att prata om textens yta,  stavning, grammatik med mera. Det som för en generation tillbaka var det svåraste, framförallt för personer med läs- och skrivsvårigheter är numera  inte ett lika stort problem. Många av dessa hinder är undanröjda för våra elever tack vara digital teknik.  Det är lättare att få överblick, se över disposition och grammatik. Texten blir läsvänlig när vi väljer teckenformat,  layout, använder rättstavningsprogram, väljer radavstånd och teckenstorlek. Vi kan undvika upprepningar genom att söka efter synonymer.

Läs hela inlägget

Får era elever ladda ner talböcker själva?

Publicerat i bloggen Skolbiblioteksbloggen

Flicka läser talbokElever med någon form av läsnedsättning kan idag ladda ner sina talböcker själva från bibliotekskatalogen Legimus.se, antingen till en app i surfplatta eller telefon eller till sin dator.

Finns detta inte tillgängligt för eleverna på din skola ännu? Kom till seminariet på Medioteket 16 oktober och lär dig mer så att ni också kan sätta igång.

Läs hela inlägget

Inspiration till matematikundervisningen

Publicerat i bloggen Elever i behov av särskilt stöd

Nya tankar och idéer kring hur kan du använda digitala verktyg i undervisningen får du på ämnesvisningen i matematik. Visningen bygger på kunskapskraven för åk 3 i grundskolan och åk 6 i grundsärskolan.

Ämnesvisningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Stockholms kommunala skolor.

Läs hela inlägget

”Tydlig presentation med enligt mig engagerade pedagoger. Deras egen erfarenhet av digitala verktyg uppskattade jag mycket att ta del av.”

”Det var bra att få se exempel på lärandesituationer där digitala hjälpmedel fungerar som ett stöd och ett komplement. Det var bra att det fanns möjlighet att få praktisk hjälp att komma igång med SLI, appar mm. Bra med en lista på apptips.”

Läs hela inlägget