Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
#sett2017

Under Sett-dagarna, den 3-5 maj, gick det högtryck inom kunskapsutbyte och inspiration kring digitaliseringen i skolan. Pågående projekt, goda exempel och erfarenheter från Stockholms stads verksamheter visades upp i stadens egen monter. Här sammanfattas de programpunkter som berörde Stockholms stads stödinsatser, ny skolplattform och gemensamma it-lösningar för pedagogiska verksamheter.

Första dagen på SETT i Kistamässan gick under temat ledarskap och styrning. Införandeprojektledarna för Skolplattform Stockholm i grundskolan och gymnasieskolan, Lina Harrysson och Darko Krsek, inledde dagen med att presentera hur projektet utvecklar en gemensam plattform för alla de system som skolverksamheterna är beroende av. För första gången kunde även det nya utseendet för den uppdaterade versionen av barn- och elevregistret och närvarosystemen visas upp.
Lina-och-darko

Läs hela inlägget

Spela texten!

Publicerat i bloggen Spela skolan

Spela texten

När spelade du en novell senast? Med hjälp av TWINE kan du och dina elever enkelt göra berättelser med interaktivitet som engagerar. Det är gratis, visuellt och fungerar på nästan alla tekniska plattformar. Om du arbetar med texter, finns här en uppsjö av möjligheter för att levandegöra skriftspråket! TWINE är ett enkelt kodspråk för att förgylla digitala texter med spelmekanik, slumpmässiga händelser och multimedia. Verktyget går även att använda språkutvecklande på högre nivåer.

Läs hela inlägget