Kompetensutveckling kring digitalisering

medioteket

LinEducation

TänkOm sv

Stockholms stad har tecknat avtal med två företag för att pedagogiska verksamheter ska kunna upphandla kompetensutveckling kring digitalisering. Avtalet kompletterar det befintliga utbudet hos Medioteket .

Avtalet gäller för följande verksamheter: Förskola, Grund- och gymnasieskola, Kulturskolan och Vuxenutbildningen (KomVux och SFI). Avtalet erbjuder följande utbildningar men det finns även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån verksamhetens behov.

 • Workshop
 • Föreläsning
 • Tjänster för egen utförd utbildning
 • Handledning

Avtalet innebär att skolan i första hand vänder sig till Medioteket för beställning av kompetensutveckling. Om Medioteket inte kan erbjuda en efterfrågad utbildning kan enheten använda avtalet och avropa utbildning från, i första hand. LinEducation och i andra hand från TänkOm.

Följande rangordning gäller alltså:

 1. Medioteket (e-post: medioteket@stockholm.se)
 2. LinEducation (LinFreeducation AB, e-post: avrop.sthlm@lineducation.se )
 3. Tänk Om (T0 i Sverige AB, e-post: info@tankom.nu)

Så här gör du en beställning

På Stockholms stads intranät kan du som arbetar i staden läsa mer om avtalet.

Claes Johannesson

Skolverkets sammanställning kring forskning och IT

Skolverkets Logotyp för Forskning i skolanPå Skolverkets sida finns en sammanställning av relevant och aktuell forskning om IT i skolan. Där kan du ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete i din skola. Forskningsbevakningen görs huvudsakligen av Malmö högskola på Skolverkets uppdrag.

För att hitta på sidan bland de publicerade artiklarna och länkar till materialet kan du använda vänstermenyns katerorier. Artiklarna om forskningsresultaten är organiserade i fyra områden:

 • Undervisning
 • Relationer och lärande
 • Elevers användning
 • Klassiskt och historisk forskning

Här finns många spännande teman som kan bidra till att utveckla skolan med hjälp av digitalisering.

Trans

Navigera i den digitala samtiden – en antologi om den nya lärarrollen

Bild på bokomslag: Navigera i den digitala samtidenEn Denna nyutkomna bok från december 2016 sätter fokus på skolans roll och uppdrag kring vikten av att kunna navigera i den digitala samtiden. Det är en antologi som låter ett tiotal lärarröster  och aktörer från akademien lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter kring skolans digitalisering.  Bland innehållet finns det intressanta artiklar om exempelvis Läsning i bruset, Bedömning av multimodala elevarbeten och Kollektiva lärandemodeller på nätet. Alla de valda ämnena är i hög grav aktuella för skolan idag.

Karin Nygårds och Therese Raymond, redaktörer till antologin, sammanfattar boken så här: En lärares vardag är fylld av situationer som kräver digital kompetens. Inte minst det pedagogiska uppdraget. För att kunna stärka barn och unga i det nya medielandskapet måste lärare fördjupa sin digitala förståelse.
Teknik juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. Men det är ett stort och komplext område. Var ska man börja? Vad är viktigt att veta?

Läs mer om boken på Lärarförlagets sida och få ett smakprov av innehållet >>

Trans

Vi får det att funka!

Bild på bokomslag: Vi får det att funka!Den här antologin är en i raden av nya böcker som på ett positivt sätt lyfter fram framgångsrika exempel på IT i skolan. Redaktörerna Helena Kvarnsell och Christer Isaksson har gjort ett brett urval av lärarberättelser där vi får en inblick i vad som sker i deras klassrum. Digitaliseringens förtjänster står i centrum och tanken är att boken ska bidra med inspiration till hur IT kan användas på grund- och gymnasieskolor.

Bland bokens författare finns flera namnkunniga lärare: Camilla Askebäck Diaz, Hulya Basaran, Magnus Blixt, Mikael Bondestam, Mikael Bruner, Sara Bruun, Catherine Couturier, Katarina Eriksson, Daniel Gomejzon, Cecilia Johansson, Helena Kvarnsell, Ylva Pettersson, Eva Rännar och Eva Söderberg. Flera har även gett ut andra läsvärda böcker om digitalisering och skola.

Boken är utgiven av Lärarnas riksförbund, augusti 2016.

Trans

IKT – möjligheter och utmaningar – en bok om digitalisering på fritidshem

Hur var det på nätet idag? Hur förhåller vi oss till barnens spelande? Det här är frågor som behandlas i boken IKT –  möjligheter och utmaningar på fritidshem.

Författarna Stina Hedlund och Linnea Malmsten beskriver sitt arbete med IKT och om att våga möta barnen på deras arena och skapa kreativt med digitala verktyg. Boken är konkret och ger många konkreta exempel på hur ett arbete kring IKT kan bedrivas och organiseras. Författarna har lång erfarenhet att väva in barnens spel- och nätkulturer i fritidshemsverksamheten. De driver bloggen: IKT-fritids, ett socialt och kulturellt fenomen.

Så här beskrivs boken:

”Fritidshemmet är en plats för social gemenskap där pedagogerna har en viktig uppgift att främja och utveckla barnens sociala kompetens. Målet är att alla ska bli inkluderade i verksamheten på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar.

När man arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans med barnen utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens vardag. Pedagoger som arbetar på fritidshem har möjlighet att få en inblick i och delta i barnens virtuella världar och har också en fantastisk möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågorna. Fritidshemmet kan ge barnen verktyg för att hantera obehagliga situationer och kränkningar på nätet och rusta dem för att bli schyssta kompisar både i den fysiska och den virtuella världen.”

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur, januari 2016.

Läs ett smakprov från boken här >>

Digitaliseringen som lyfter skolan – Teori möter praktik

Bild på bokomslag: Digitalisering som möter skolanFör att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Det menar författarna Håkan Fleicher och Helena Kvarnsell. Boken innehåller strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa fördjupad kunskap.

Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur du kan undvika dem. Här finns också konkreta metoder för att utnyttja de fördelar som digitaliseringen för med sig. Boken ger dig en gedigen grund för att arbeta med digitala verktyg i skolan och sätter in ämnet i ett sammanhang.

Läs ett smakprov ur boken här >>

Trans

Att leda i förändring – en bok om digitaliseringen i skolan

I takt med att skolan digitaliseras i en all snabbare fart sätts ett allt större fokus på ledarens roll för att lyckas. En kommun som var tidigt ute med att ge elever varsin skoldator var Falkenberg. Nu har Arja Holmstedt Svensson, tidigare förvaltningschef i Falkenbergs kommun, skrivit en bok om Falkenbergs förändringsresa:  Att leda i förändring

 Boken beskriver hennes berättelse om uppdraget och utmaningarna. Från uppstart till genomförande, från vision till implementering.  Att vara ledare i en förändringsprocess kräver en tydlig riktning, en stark övertygelse och en förmåga att entusiasmera, menar Arja. I boken beskrivs arbetet med politiker, rektorer och lärare, i medgång och i motgång.

Till projektet kopplades forskare som följde processen, och i boken får vi ta del av deras slutsatser. Falkenberg var även en av de huvudmän som deltog i forskningssatsningen kring 1-1: Unos Uno. Det har även skrivits en doktorsavhandling om Falkenbergs resa kring 1:1  av Martin Tallvid (en dator per elev).

De konkreta exemplen från Falkenbergs kommun kompletteras i boken med teorier kring förändring och ledarskap. Genom hela boken ser vi händelserna genom förvaltningschefens ögon.

Boken är utgiven av Gleerups förlag, april 2016.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken >>

Nyanlända i mitt klassrum – Språkutveckling med digitala resurser

Nyanlända elever i mitt klassrumAtt Sveriges skolor har fått många nyanlända elever det senaste året har nog inte undgått någon. Läraren, och vinnare av Guldäpples särskilda pris 2016, Hülya Basaran har skrivit boken Nyanlända i mitt klassrum. Hon arbetar till vardags i Trollhättan med språkundervisning och nyanlända. Boken har ett fokus på hur digitala resurser kan bidra till språkundervisning. Den är konkret och relevant för alla som arbetar i skolan med språk och nyanlända. De digitala redskapen bildar en röd tråd genom boken.

Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken. Genom val av resurser kan du som lärare skapa ett inkluderande arbetssätt och förutsättningar för dina nyanlända elevers lärande.

Nyanlända elever i mitt klassrum innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.

Författaren Hülya Basaran driver även en blogg:  ”Fröken Hulya” som handlar om flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande.

Boken är utgiven av Gothias förlag, februari 2016.

Ett smakprov av boken finns här >>

Vill du veta mer om boken? 

Omvärldsbloggen – en blogg om skola och digitalisering

OmvärldsbloggenOm du är intresserad av skola och digitalisering och endast vill följa en blogg –  då är det Omvärldsbloggen du ska följa.

Syftet med Omvärldsbloggen är att kunskap och idéer om skolans digitalisering sprids och kommer till nytta i skolors strategiska arbete. På bloggen kan du följa vad som händer inom området, i Sverige och internationellt. Det kan handla om nationella och regionala satsningar på it i skolan, innovativa utvecklingsprojekt och resultat av forskning och undersökningar. Allt analyseras och sammanställs av frilansskribenten Stefan Pålsson som driver bloggen på uppdrag av Skolverket.

Klicka på länken för att komma till Omvärldsbloggen

Trans

Elever i behov av särskilt stöd

4157167Elever i behov av särskilt stöd är en bloggsida med inspiration för dig som arbetar med dessa elever. På sidan hittar du följande:

 • Tips på bra appar
 • Lästips och stödmaterial
 • Länktips
 • blanketter och utredningshandledningar för elever i behov av särskilt stöd och för mottagande i särskola.

Klicka på länken för att komma till sidan ”Elever i behov av särskilt stöd”

Trans