Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Digital Kompetens

Kompetensutveckling kring digitalisering

medioteket

LinEducation

TänkOm sv

Stockholms stad har tecknat avtal med två företag för att pedagogiska verksamheter ska kunna upphandla kompetensutveckling kring digitalisering. Avtalet kompletterar det befintliga utbudet hos Medioteket .

Avtalet gäller för följande verksamheter: Förskola, Grund- och gymnasieskola, Kulturskolan och Vuxenutbildningen (KomVux och SFI). Avtalet erbjuder följande utbildningar men det finns även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån verksamhetens behov.

 • Workshop
 • Föreläsning
 • Tjänster för egen utförd utbildning
 • Handledning

Avtalet innebär att skolan i första hand vänder sig till Medioteket för beställning av kompetensutveckling. Om Medioteket inte kan erbjuda en efterfrågad utbildning kan enheten använda avtalet och avropa utbildning från, i första hand. LinEducation och i andra hand från TänkOm.

Följande rangordning gäller alltså:

 1. Medioteket (e-post: medioteket@stockholm.se)
 2. LinEducation (LinFreeducation AB, e-post: avrop.sthlm@lineducation.se )
 3. Tänk Om (T0 i Sverige AB, e-post: info@tankom.nu)

Så här gör du en beställning

På Stockholms stads intranät kan du som arbetar i staden läsa mer om avtalet.

Claes Johannesson

Navigera i den digitala samtiden – en antologi om den nya lärarrollen

Bild på bokomslag: Navigera i den digitala samtidenEn Denna nyutkomna bok från december 2016 sätter fokus på skolans roll och uppdrag kring vikten av att kunna navigera i den digitala samtiden. Det är en antologi som låter ett tiotal lärarröster  och aktörer från akademien lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter kring skolans digitalisering.  Bland innehållet finns det intressanta artiklar om exempelvis Läsning i bruset, Bedömning av multimodala elevarbeten och Kollektiva lärandemodeller på nätet. Alla de valda ämnena är i hög grav aktuella för skolan idag.

Karin Nygårds och Therese Raymond, redaktörer till antologin, sammanfattar boken så här: En lärares vardag är fylld av situationer som kräver digital kompetens. Inte minst det pedagogiska uppdraget. För att kunna stärka barn och unga i det nya medielandskapet måste lärare fördjupa sin digitala förståelse.
Teknik juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. Men det är ett stort och komplext område. Var ska man börja? Vad är viktigt att veta?

Läs mer om boken på Lärarförlagets sida och få ett smakprov av innehållet >>

Trans

Vi får det att funka!

Bild på bokomslag: Vi får det att funka!Den här antologin är en i raden av nya böcker som på ett positivt sätt lyfter fram framgångsrika exempel på IT i skolan. Redaktörerna Helena Kvarnsell och Christer Isaksson har gjort ett brett urval av lärarberättelser där vi får en inblick i vad som sker i deras klassrum. Digitaliseringens förtjänster står i centrum och tanken är att boken ska bidra med inspiration till hur IT kan användas på grund- och gymnasieskolor.

Bland bokens författare finns flera namnkunniga lärare: Camilla Askebäck Diaz, Hulya Basaran, Magnus Blixt, Mikael Bondestam, Mikael Bruner, Sara Bruun, Catherine Couturier, Katarina Eriksson, Daniel Gomejzon, Cecilia Johansson, Helena Kvarnsell, Ylva Pettersson, Eva Rännar och Eva Söderberg. Flera har även gett ut andra läsvärda böcker om digitalisering och skola.

Boken är utgiven av Lärarnas riksförbund, augusti 2016.

Trans

IKT – möjligheter och utmaningar – en bok om digitalisering på fritidshem

Hur var det på nätet idag? Hur förhåller vi oss till barnens spelande? Det här är frågor som behandlas i boken IKT –  möjligheter och utmaningar på fritidshem.

Författarna Stina Hedlund och Linnea Malmsten beskriver sitt arbete med IKT och om att våga möta barnen på deras arena och skapa kreativt med digitala verktyg. Boken är konkret och ger många konkreta exempel på hur ett arbete kring IKT kan bedrivas och organiseras. Författarna har lång erfarenhet att väva in barnens spel- och nätkulturer i fritidshemsverksamheten. De driver bloggen: IKT-fritids, ett socialt och kulturellt fenomen.

Så här beskrivs boken:

”Fritidshemmet är en plats för social gemenskap där pedagogerna har en viktig uppgift att främja och utveckla barnens sociala kompetens. Målet är att alla ska bli inkluderade i verksamheten på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar.

När man arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans med barnen utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens vardag. Pedagoger som arbetar på fritidshem har möjlighet att få en inblick i och delta i barnens virtuella världar och har också en fantastisk möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågorna. Fritidshemmet kan ge barnen verktyg för att hantera obehagliga situationer och kränkningar på nätet och rusta dem för att bli schyssta kompisar både i den fysiska och den virtuella världen.”

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur, januari 2016.

Läs ett smakprov från boken här >>

Digitaliseringen som lyfter skolan – Teori möter praktik

Bild på bokomslag: Digitalisering som möter skolanFör att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Det menar författarna Håkan Fleicher och Helena Kvarnsell. Boken innehåller strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa fördjupad kunskap.

Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur du kan undvika dem. Här finns också konkreta metoder för att utnyttja de fördelar som digitaliseringen för med sig. Boken ger dig en gedigen grund för att arbeta med digitala verktyg i skolan och sätter in ämnet i ett sammanhang.

Läs ett smakprov ur boken här >>

Trans

Elever i behov av särskilt stöd

4157167Elever i behov av särskilt stöd är en bloggsida med inspiration för dig som arbetar med dessa elever. På sidan hittar du följande:

 • Tips på bra appar
 • Lästips och stödmaterial
 • Länktips
 • blanketter och utredningshandledningar för elever i behov av särskilt stöd och för mottagande i särskola.

Klicka på länken för att komma till sidan ”Elever i behov av särskilt stöd”

Trans

No hate – en sida för dig som vill förebygga näthat bland unga

No hateRasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning är en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.

Som lärare kan du göra mycket både för att stärka unga som aktiva medieanvändare och förebygga kränkningar via internet:

 • Du kan skaffa dig mer kunskap om ungas digitala liv.
 • Du kan arbeta med eleverna kring frågor om hat, hot och kränkningar i digitala miljöer.
 • Du kan arbeta med dina elever kring frågor om vinklade budskap i text och bild.

Klicka på länken för att komma till sidan ”No hate”.

Trans

Surfa lugnt – öka din kunskap om ungas vardag på nätet

Surfa Lungt2Surfa Lugnt är ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

På sidan hittar du råd och tips om ungas nätvanor och länkar till forskning kring unga och Internet. Du kan dessutom ställa frågor och få svar från såväl experter på internetsäkerhet som en tonårspanel.

Klicka på länken för att komma till Surfa Lungt

Trans

Creative commons – vilka bilder får du använda?

creative_commonsSyftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.

Lär dig mer om hur du kan använda bilder som är CC-märkta i din undervisning eller i dina presentationer.

Klicka på länken för att komma till Creative Commons

Trans

Programmera mera – film från UR

Programmera mera - lektionstips/URSerien Programmera mera riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern. Du som pedagog får konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Sjöstadsskolan i Stockholm och programledare är Karin Nygårds.

Serien består av 10 kortare program sk lektionstips.

Klicka på länken för att komma till Programmera mera

Trans