Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Digitalt innehåll

Nyanlända i mitt klassrum – Språkutveckling med digitala resurser

Nyanlända elever i mitt klassrumAtt Sveriges skolor har fått många nyanlända elever det senaste året har nog inte undgått någon. Läraren, och vinnare av Guldäpples särskilda pris 2016, Hülya Basaran har skrivit boken Nyanlända i mitt klassrum. Hon arbetar till vardags i Trollhättan med språkundervisning och nyanlända. Boken har ett fokus på hur digitala resurser kan bidra till språkundervisning. Den är konkret och relevant för alla som arbetar i skolan med språk och nyanlända. De digitala redskapen bildar en röd tråd genom boken.

Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken. Genom val av resurser kan du som lärare skapa ett inkluderande arbetssätt och förutsättningar för dina nyanlända elevers lärande.

Nyanlända elever i mitt klassrum innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.

Författaren Hülya Basaran driver även en blogg:  ”Fröken Hulya” som handlar om flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande.

Boken är utgiven av Gothias förlag, februari 2016.

Ett smakprov av boken finns här >>

Vill du veta mer om boken? 

Omvärldsbloggen – en blogg om skola och digitalisering

OmvärldsbloggenOm du är intresserad av skola och digitalisering och endast vill följa en blogg –  då är det Omvärldsbloggen du ska följa.

Syftet med Omvärldsbloggen är att kunskap och idéer om skolans digitalisering sprids och kommer till nytta i skolors strategiska arbete. På bloggen kan du följa vad som händer inom området, i Sverige och internationellt. Det kan handla om nationella och regionala satsningar på it i skolan, innovativa utvecklingsprojekt och resultat av forskning och undersökningar. Allt analyseras och sammanställs av frilansskribenten Stefan Pålsson som driver bloggen på uppdrag av Skolverket.

Klicka på länken för att komma till Omvärldsbloggen

Trans

Elever i behov av särskilt stöd

4157167Elever i behov av särskilt stöd är en bloggsida med inspiration för dig som arbetar med dessa elever. På sidan hittar du följande:

  • Tips på bra appar
  • Lästips och stödmaterial
  • Länktips
  • blanketter och utredningshandledningar för elever i behov av särskilt stöd och för mottagande i särskola.

Klicka på länken för att komma till sidan ”Elever i behov av särskilt stöd”

Trans

No hate – en sida för dig som vill förebygga näthat bland unga

No hateRasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning är en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.

Som lärare kan du göra mycket både för att stärka unga som aktiva medieanvändare och förebygga kränkningar via internet:

  • Du kan skaffa dig mer kunskap om ungas digitala liv.
  • Du kan arbeta med eleverna kring frågor om hat, hot och kränkningar i digitala miljöer.
  • Du kan arbeta med dina elever kring frågor om vinklade budskap i text och bild.

Klicka på länken för att komma till sidan ”No hate”.

Trans

Surfa lugnt – öka din kunskap om ungas vardag på nätet

Surfa Lungt2Surfa Lugnt är ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

På sidan hittar du råd och tips om ungas nätvanor och länkar till forskning kring unga och Internet. Du kan dessutom ställa frågor och få svar från såväl experter på internetsäkerhet som en tonårspanel.

Klicka på länken för att komma till Surfa Lungt

Trans

Creative commons – vilka bilder får du använda?

creative_commonsSyftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.

Lär dig mer om hur du kan använda bilder som är CC-märkta i din undervisning eller i dina presentationer.

Klicka på länken för att komma till Creative Commons

Trans

Fronter – en plattform för lärare, elever och vårdnadshavare inom gymnasieskolan

fronterFronter är en lärplattform som används av elever, lärare och vårdnadshavare i gymnasieskolorna. I Fronter kan lärarna skapa rum utifrån kursgrupper, där lägger de upp sin kursplanering och här kan eleverna ”lämna in” uppgifter som läraren bedömer och ger återkoppling på. Rumsfunktionen i Fronter underlättar för samarbete mellan elever och lärare.

I Fronter kan skolan kommunicera via publicering i informationskanaler till elever och vårdnadshavare.

Genom Fronter får elever och lärare tillgång till många digitala resurser så som Office365, Learnify, NE, Landguiden, WorldBook, bibliotekssystem och SLI.

Klicka på länken för att komma till Fronter

Trans

Programmera mera – film från UR

Programmera mera - lektionstips/URSerien Programmera mera riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern. Du som pedagog får konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Sjöstadsskolan i Stockholm och programledare är Karin Nygårds.

Serien består av 10 kortare program sk lektionstips.

Klicka på länken för att komma till Programmera mera

Trans

Code Academy

Code AcademyCode Academy är ett företag som brinner för att utbilda människor i sådant som värden behöver. I deras vision är programmering och kodning ett sådant behov. Webbsidan innehåller ett antal kurser t ex  Så kodar du en webbsida, Så skapar du en interaktiv webbsida, Lär dig Java script, Lär dig HTML och mycket mer. Kurserna är på engelska

Klicka på länken för att komma till Code Academy

Trans

Code.org – ett bra start för att programmera

Code logoCode.org är en ideell internationell förening som syftar till göra datorkunskap tillgängligt i alla skolor. Webbsidan innehåller flera kurser för elever. Allt från nybörjarkurser för yngre elever till kurser i Java script för äldre elever. Det finns också sidor avsedda enbart för lärare. Prova redan idag och ägna en timme till att koda.

Klicka på länken för att komma till sidan för code.org

Trans