Autismspektrumtillstånd – ett samlingsnamn

Begreppet autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Här på SPSM hittar du information, tips och stöd.

Nyligen visade SVT dokumentärserien ”Den som får finnas”, en serie i tre delar om nio unga människor med Aspergers syndrom som har känt ett utanförskap och försöker passa in i samhällets normer. Den går nu att se på SVT Play

Skolinspektionens gav 2012 ut rapporten ”Inte enligt mallen”. Mirzet Tursunovic, projektledare på Skolinspektionen, berättar om granskningen av situationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, UR Samtiden.

Här kan du ladda ned rapporten ”Inte enligt mallen” .

Temaserien ”Sverige sviker”,  UR,  sändes 2013. I detta avsnitt får du följa tre elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som inte har fått det stöd de behöver för att klara skolan. Två av dem är därför hemmasittare på heltid, den tredje är bara i skolan då och då.

2013 sändes också temaserien ”Liv med autism”.  Den producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST).  Du får möta barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumet samt familjer, pedagoger och forskare, som alla utifrån sina kunskaper talar om funktionsolikheter med koppling till ett liv med autism. Serien består av åtta tv-program, en lärarhandledning finns utarbetad till serien.

Känner du till Facebook-gruppen Elever i behov av särskilt stöd?

Du som är lärare i Stockholms kommunala skolor har möjlighet att delta i en sluten grupp kring elever i behov av särskilt stöd på Facebook.

I forumet får du ta del av nyheter på området elever i behov av stöd samt kommunicera med andra pedagoger kring adekvata frågor som rör elevgruppen.

Här kommer instruktioner om hur du går med i Facebook, om du inte redan är med, och hur du söker medlemskap i gruppen Elever i behov av särskilt stöd. Det är en sluten grupp avsedd för Stockholms kommunala skolors lärare, pedagoger mm som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

SÅ HÄR SÖKER DU OM MEDLEMSKAP

1. Om du inte redan har ett Facebook-konto skapar du ett här (följ instruktionerna i Facebook): http://www.facebook.com/. Du rekommenderas att skaffa ett arbetsrelaterat facebook-konto med din förnamn.efternamn@stockholm.se e-postadress. Denna rekommendation, att skapa ett ”arbetskonto”, gäller även dig som redan har ett privat facebook-konto.

2. När du har skapat ditt konto, kan du göra en sökning efter ”Elever i behov av särskilt stöd…”.

3. Klicka på knappen ”Gå med i gruppen”

Alternativt söker du direkt https://www.facebook.com/groups/eleveribehov.utbf/

4. Så snart en administratör har godkänt ditt facebook-konto kommer du att kunna delta i forum.

20130924-141954

Varmt välkommen!

Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Det nya förbudet gäller bland annat inom all utbildningsverksamhet och omfattar alla skolformer.

Begreppet Tillgänglighet kan definieras som ett överordnat begrepp och en förutsättning för full delaktighet och inkludering.

Vi behöver ta reda på vilka hinder som ska undanröjas i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Vad kan göras annorlunda? Hur ser tillgängligheten ut i olika undervisningssituationer? Hur är tillgången till läromedel och alternativa verktyg? Är det möjlighet för alla elever att följa med vid gemensamma genomgångar på lektionerna?

Skolverket menar att det inte går att punkta upp exakt vad en skola behöver göra för att inte göra sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det måste avgöras från fall till fall.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har, tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket, kallat Tillgänglighet får skolan att funka.

Elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Elever kan då få stöd i att hävda sina rättigheter, och den som är ansvarig kan bli tvungen att betala diskrimineringsersättning.

Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga på likvärdiga villkor är en grundläggande mänsklig rättighet.

Lästips:

Hur hjälper jag elever som inte når målen?

Kanske med stöd utav digitala verktyg. På tisdag den 21 januari ordnas en ämnesvisning i svenska.

Syftet med ämnesvisningen är att inspirera dig som är intresserad av att arbeta med digitala verktyg för att stötta dina elever att nå målen i svenska åk 9 Lgr11. Men du har kanske svårt att hitta det du söker efter eller veta vad du söker efter.

På ämnesvisningen i svenska kommer du bl.a. att få ta del av appar för surfplattor och mobiler, hjälpmedelsprogram för datorer samt materialbanker inom ämnet svenska. Du kommer gå från visningen med en lista på tips och verktyg som du kan använda i din undervisning redan följande dag.

Mer information och anmälan hittar du i kalendariet här på pedagogstockholm.

20140117-094656.jpg

Inspiration till matematikundervisningen

Nya tankar och idéer kring hur kan du använda digitala verktyg i undervisningen får du på ämnesvisningen i matematik. Visningen bygger på kunskapskraven för åk 3 i grundskolan och åk 6 i grundsärskolan.

Ämnesvisningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Stockholms kommunala skolor.

Mer information hittar du här och anmälan gör du här

Skoj! Fantastisk respons på första ämnesvisningen i digitalt lärande!

”Tydlig presentation med enligt mig engagerade pedagoger. Deras egen erfarenhet av digitala verktyg uppskattade jag mycket att ta del av.”

”Det var bra att få se exempel på lärandesituationer där digitala hjälpmedel fungerar som ett stöd och ett komplement. Det var bra att det fanns möjlighet att få praktisk hjälp att komma igång med SLI, appar mm. Bra med en lista på apptips.”

”Fått tips och hjälp om appar som passar verksamheten. Pedagogerna som höll ämnesvisningen var mycket positiva och hjälpsamma.”

”Filmer om hur lärare använder digitala verktyg i undervisningen inspirerade mycket.”

20131120-091719.jpg

Detta du nyss läste är ett urval av den respons som deltagarna i ämnesvisningen för digitalt lärande kring bl.a. kommunikation och verklighetsuppfattning har skrivit i utvärderingen.

Blir du nyfiken på ämnesvisningar i digitalt lärande? Läs mer här.

Nästa vecka hålls exempelvis en ämnesvisning i svenska utgående från kunskapskraven för åk 3 Lgr11 och åk 6 Lgrs11. Anmälan gör du via kalendariet här på Pedagog Stockholm. Det finns några platser kvar.

Digitalt lärande för att nå målen

20131118-143037.jpg

Pedagogerna Maria, Jill och Charlotta är på plats i nya studion på Eriksdalsskolan var de planerar ämnesvisningar i digitalt lärande. En ny central satsning för lärare i Stockholms kommunala skolor.

På en ämnesvisning får du inspiration, nya infallsvinklar, tips och idéer för hur du med stöd av digitala verktyg kan hjälpa dina elever att nå målen utgående från läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan.

Boka in dig på en ämnesvisning i matematik eller svenska och inspireras till hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning.

20131118-143150.jpg

Blir du nyfiken på vad detta är?
Läs mer här.

20131118-143403.jpg

Vill du lära dig mer om digitalt lärande i grundsärskolan?

Det kan du som är pedagog i Stockholms kommunala skolor göra genom att delta i ämnesvisning för estetisk verksamhet, kommunikation, verklighetsuppfattning och motorik.

Ämnesvisningen kommer att handla om iPad, dator och digitalkamera som en del av undervisningen för elever som läser enligt lgrs 11, ämnesområden.

Charlotta och Jill, två entusiasmerande pedagoger kommer berätta om hur man på ett lustfullt sätt kan fånga elevernas intresse med hjälp av filmer (från sli.se) och digitalkamera. De kommer visa hur man med dessa hjälpmedel kan arbeta vidare med bland annat dramatiseringar, samspel och skapande.

Charlotta och Jill har funnit sätt att motivera elever med hjälp av iPad, dator och kamera och detta vill de gärna sprida vidare. Under ämnesvisningen kommer de också berätta om hur man kan använda iPaden som ett hjälpmedel i samlingen, i läs- och skrivutvecklingen och i skapande.

Följande kunskapskrav kommer ämnesvisningen att beröra:

Kommunikation
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avslutande. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven kan tolka andras känslor. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord. Eleven förstår språket i tal och ljudlekar och kan återberätta delar av innehållet. Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Estetisk verksamhet
Eleven kan framställa bilder i olika former och med olika tekniker. Eleven kan göra olika former av presentationer och framträdanden. Eleven väljer och använder ljud och rörelser för att dramatisera.

Verklighetsuppfattning
Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion.
Eleven kan ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Motorik
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Blev du nyfiken? Anmäl dig till ämnesvisningen ”Digitalt lärande i grundsärskolan” 18 november genom kalendariet här på pedagogstockholm.

20131104-123017.jpg

Facebook och elever i behov av särskilt stöd

Du som är lärare i Stockholms kommunala skolor har möjlighet att delta i en sluten grupp kring elever i behov av särskilt stöd på Facebook.

I forumet får du ta del av nyheter på området elever i behov av stöd samt kommunicera med andra pedagoger kring adekvata frågor som rör elevgruppen.

Här kommer instruktioner om hur du går med i Facebook om du inte redan är med och hur du söker medlemskap i gruppen Elever i behov av särskilt stöd. Det är en sluten grupp avsedd för Stockholms kommunala skolors lärare, pedagoger mm som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

SÅ HÄR SÖKER DU OM MEDLEMSKAP

1. Om du inte redan har ett Facebook-konto skapar du ett här (följ instruktionerna i Facebook): http://www.facebook.com/. Du rekommenderas att skaffa ett arbetsrelaterat facebook-konto med din förnamn.efternamn@stockholm.se e-postadress. Denna rekommendation, att skapa ett ”arbetskonto”, gäller även dig som redan har ett privat facebook-konto.

2. När du har skapat ditt konto, kan du göra en sökning efter ”Elever i behov av särkilt stöd…”.

3. Klicka på knappen ”Gå med i gruppen”

Alternativt söker du direkt https://www.facebook.com/groups/eleveribehov.utbf/

4. Så snart en administratör har godkänt ditt facebook-konto kommer du att kunna delta i forum.

Varmt välkommen!

20130924-141954.jpg

Lösgodis!

Intressanta och inspirerande föreläsningar kring elever i behov av särskilt stöd pågår just nu i Stockholm. Vi som deltar i konferensen befinner oss i en specialpedagogikskgodispåse var vi får ta del av massor av olika ämnesområden som alla tangerar specialpedagogik.

20130507-092644.jpg

Diana Lorenz föreläste igår om stress och psykisk ohälsa hos ungdomar inom AST, mycket lärorikt och intressant. Titta på hennes lästips nedan.

20130507-092729.jpg

Igår fick vi också svar på frågan vad som händer när man tar bort särskilda undervisningsgrupper. Intressant och väldigt aktuellt då många av skolorna i Stockholm är mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd.

Nu fortsätter dagen med rubriker som ”Att nå hemmasittare” och ” När lärandet tar tid”.