Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi

Visst är det lätt att förstå att motion och träning påverkar muskler, skelett, hjärta och kroppen i största allmänhet. Men vad finns det för koppling mellan våra muskler och vår fysiska aktivitet och hjärnan?

Det finns studier som visar att fysisk aktivitet ökar det psykiska välbefinnandet, motivationen, kognitionen och hjärnans kapacitet överlag. För några  år sedan gjorde vetenskapsinstitutet Cochrane en summering av hur väl motion fungerar vid behandling av depression. Där ser man att  sammantaget har motion, psykologisk behandling och läkemedel ungefär likvärdig effekt för att lindra symtom vid depression.
Carl Johan Sundberg, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, anser att ”likvärdig effekt” ger ett överväldigande stöd att rekommendera och förskriva fysisk aktivitet. 

– Ja, eftersom vi talar om en åtgärd som har ytterst liten biverkningsrisk jämfört med läkemedel och som jämfört med psykologisk behandling är billig. Regelbunden fysisk aktivitet ger dessutom en rad andra goda hälsoeffekter i individens liv. Om man jämför dessa alternativ faller fysisk aktivitet ut som det mest attraktiva, säger han

Den svenska studien Regassa ingick 950 patienter med mild till måttlig depression från sex olika landsting. De lottades till behandling med antingen internetbaserad-KBT, fysisk aktivitet eller sedvanlig behandling som innebar att patienterna träffade sin husläkare som vanligt, utan särskilda direktiv eller erbjudanden.

Studien visar att direkt efter avslutad behandling var fysisk aktivitet och internetbaserad KB lika effektivt vid depression, och effekten var något bättre  än sedvanlig behandling på vårdcentral
Fler och fler läkare och sjuksköterskor inom sjukvården använder sig av möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på Recept FaR,så att patienter med sjukvårdens stöd och hjälp komma igång med träning för att lindra så väl fysiska  som psykiska besvär. Vid ett besök i sjukvården kan du be om ett recept på träning likväl som ett läkemedel i pillerform. 

2 kommentarer

  1. Bussarakham Kanyavongha, 5 februari 2017

    Tack!

    • Lena, 9 februari 2017

      :-)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.