Visar alla blogginlägg från: januari 2017

Barn och böckers tävling, En bok i världen. Årets tema är längtan.

Längtan, en känsla mitt emellan saknad och önskan. Det du längtar efter kan vara stort eller smått, men känslan är densamma oavsett nationalitet eller levnadsförhållanden. Innan du och barnen börjar läsa de böcker som Cirkulationsbiblioteket tipsar om inför tävlingen kan det vara bra att samtala om begreppet längtan. Vad innebär längtan? Vad längtar barnen efter? En metod för att  få till stånd ett reflekterande samtal om temat kan vara filosofiska samtal eller Sokratiska samtal. En samtalmetod som tränar eleverna i att tänka på hur de pratar med varandra, respektera varandras tankar och visa nyfikenhet på hur klasskamrater tänker. De böcker som Cirkulationsbiblioteket valt ut passar bra för dessa samtal, bilderna och texterna ger upphov till många åsikter, frågor och ideér. Det finns ingen självklar sensmoral eller lösning . Alla handlar om  syftet med tävlingen en bok i världen, att fundera över mänskliga värden och det som förenar oss.  KIA LÄNGTAR 2 För att gemensamt utforska begreppet längtan är det viktigt att alla i gruppen känner till och följer samtalets spelregler: De här råden har jag hämtat från Filosofiska skolan i Skarpnäck

  • Bildbarhet: Man är beredd att lyssna till och ta intryck av vad andra har att säga.
  • Självdisciplin: Man underordnar sig vissa enkla regler för uppförandet, som att bygga vidare på vad andra personer har sagt.
  • Underbyggnad: Deltagarna försöker underbygga sina ståndpunkter genom att söka stöd i texten eller i sin egen erfarenhet.
  • Koncentration: Deltagarna hjälps åt att hålla en röd tråd, genom att avgränsa och hålla sig till ämnet.
  • Uppriktighet: Man uttalar sin uppriktiga mening och gömmer sig inte bakom auktoriteter eller undanhåller idéer som kan vara av betydelse.
  • Mod: Man är beredd att formulera djärva gissningar eller tolkningsmöjligheter som kan kasta nytt ljus över diskussionen.
  • Respekt: Varje deltagare bedöms vara så intressant, att man bryr sig om att ställa frågor till och lyssna på honom eller henne.
  • Generositet: Var och en ges tid och utrymme för att formulera och omformulera en idé utan att bli avbruten.
  • Hövlighet: Man är beredd att tillfälligt avstå från att lägga fram sin egen synpunkt för att istället hjälpa någon annan att formulera sin idé.
  • Ödmjukhet: Man är beredd att avstå från att lägga fram sin egen synpunkt helt och hållet, därför att en annan person, eller den vändning hela diskussionen tagit, är viktigare.

Här får du ett metodupplägg för Sokratiska samtal

KIA LÄNGTAR

Du har väl anmält din klass till tävlingen?

Eleverna får läsa litteratur från hela världen och utlopp för sin fantasi genom att skapa tävlingsbidrag där eleverna i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med årets tema. I ett tidigare blogginlägg har Kia tipsat och berättat om Cirkulationsbibliotekets böcker. Kanske blir det du och din klass som får ta emot pris av skolborgarrådet Olle Burell på Skansens stora scen i maj? Här kan du läsa mer om tävlingen och anmäla dig. Senaste anmälningsdag är fredagen den 27 januari. Pris utdelning  VimmelVi ses på Skansen!
L
ena, Kia och Elisabeth