Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Globala gymnasiet

När du ska jobba med böcker från andra länder/världsdelar

När vi läser böcker från Norden är miljöer och kultur bekanta för de flesta elever och det är lätt att ”läsa mellan raderna” i texten och tolka bilderna. Men när du vill introducera världslitteratur kan det underlätta om du hjälper eleverna med att sätta in text och bilder i en kontext.

 barn fler böcker

Kontexten är viktig!

Därför vill vi tipsa om ett arbetssätt som Tammi Nadel på Globala gymnasiet arbetat fram. Råden i blogginlägget har Kia Knutsson  Cirkulationsbiblioteket lånat från Tammi och anpassat för att passa yngre elever i grundskolan.

När vi möter berättelser och bilder från en plats vi inte är förtrogna med behöver vi en introduktion för att kunna ta till oss och förstå berättelsen, för att inte bara se det som är annorlunda utan också se det allmänmänskliga och likheter. Du som pedagog behöver både läsa boken och läsa på om den plats, tid, tradition och den situation berättelsen utspelar sig i för att kunna ge ramen till berättelsen. Detta gäller oavsett ålder hos läsarna.

Skapa förväntan och nyfikenhet

 Titta på bilderna och omslag och prata om hur det ser ut? Var kan det utspela sig? Vad känner vi igen, vad är annorlunda?

Kia6

Berätta om platsen/tiden där berättelsen utspelar sig. Berätta gärna lite om författaren och illustratören också – barnen behöver se att det finns en avsändare, någon som har berättat den här historien. Läs boken och under läsningen förtydligar du begrepp, förklarar ord etc.

Efter läsningen

Samtala och reflektera om både text och bilder: Vad kände de igen sig i? Vad kändes annorlunda? Hur ser bilderna ut – stämde de med den bild texten gav (tex av känslorna hos huvudpersonen)? Vad berättar bilderna som texten inte gör? Om du var huvudpersonen i berättelsen – vad skulle vara likadant och vad skulle vara annorlunda då?

Nu är det dags att koppla in temat, årets tema i Barn och böckers tävling, En bok i världen är längtan.  Vad hittar eleverna i berättelsen som anknyter till temat?  Hur tänkte och kände de själva om de skulle hamna i samma situation? Det gäller att inte ”exotisera” eller bygga på fördomar utan också hitta det allmänmänskliga och likheter i en annorlunda miljö. En berättelse från en liten by i Afrika säger inte hur det är i hela Afrika, lika lite som en berättelse från Lönneberga i Småland säger hur det ser ut i hela Sverige/Europa. Men vi behöver låta eleverna möta många olika världar och bilder och berättelser för att de ska kunna skapa sig en stor och rik världsbild med många olika pusselbitar och många sätt att leva och tänka som människa.

Barn och böcker

Barn och böcker är en årlig aktivitet som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Den ska också locka barn att läsa författare från andra delar av världen än den västerländska.

Läs mer om hur Tammi Nadel arbetar med världslitteratur

globala13_fmt_0_0_0 Bra och innehållsrik artikel, En vaggvisa och nya horisonter  om hur Tammi Nadel arbetar i artikeln är publicerad i Lärarförbundets tidning , Alfa.

/Glöm nu inte att anmäla din klass till Barn och böckers tävling, En bok i världen

Varmt välkomna till Barn och böcker, Lena, Kia och Elisabeth