Nyanlända i klassrummet – Hur gör vi?

Idag är det fredagen 16/10 2015. Det har gått lång tid nu, det var länge sedan jag skrev ett inlägg. Idag är mina fredagstankar tillbaka igen. Idag handlar de om organisation och arbete med de nyanlända i klassen och ämnesundervisningen.

Jag har senaste tiden varit och lyssnat på flera föreläsare (Skolverkets information om vad som gäller från 1 januari 2016, Symposium på Universitetet och gårdagens eftermiddag på Lärarforum, framtidens läromedel) om allt möjligt som har med sva och nyanlända att göra. Det har varit lärorikt och intressant och eftersom jag var en av talarna på gårdagens Lärarforum  så har jag tänkt extra mycket de senaste veckorna.

Mina tankar snurrar för fullt kring har jag arbetar, hur min organisation fungerar och hur jag kan utveckla min verksamhet så att den blir så bra den bara kan bli utifrån de förutsättningar vi har.

Frustrationen

Det råder stor frustration ute på skolor runt om i Sverige, många lärare vet inte hur de ska arbeta med de nyanlända i klassrumet. I och med rådande flyktingsituation tror jag att frustrationen kommer öka, då många skolor/skolenheter saknar beredskap och en organsation som är redo att ta emot alla nyanlända som kommer.

Många av våra nyanlända direktintegreras i klass, särskilt i yngre åldrar. På min skola har vi dirketintegrering i årkurserna F-2, dock försöker vi ge dessa elever mycket tid i Språkhuset (som vi kallar vår verksamet). All tid i Språkhuset bedöms individuellt, vilket gör att vårt schema ändras så fort elevernas behov förändras. Tyvärr är det hos oss, som på många andra skolor, så att vi endast är 200% sva-lärare som arbetar med både sva och nyanlända. Denna tid räcker ju naturligvis inte till och även hos oss råder frustration. Jag måste dock säga att vi trots frustrationen har en struktur och en plan, vilket underlättar arbetet. Jag har även förstått att flera anser att vi har lyckats relativt bra med vårt arbete och det känns självklart bra, trots att situationen är som den är.

Jag är en person som försöker se till att göra det bästa av situationen och hitta lösningar utanför ramarna. För att en organisation ska ge mesta möjliga för alla nyanlända krävs det att alla delar i organisationen är flexibla, både lärargruppen och skolledningen. Ska vi följa individens behov behöver vi fundera över vad vi gör och vad vi kan göra.

Diskussionen i lärararbetslagen

I våras påbörjade jag en diskussion med ett par av mina lärararbetslag utifrån en presentation jag gjort. Min tanke var inte/är inte att provocera eller tala om för lärare vad de ska göra. Min tanke är att skapa samtal och diskussioner i personalgruppen. Min tanke är att få igång tankeverksamheten kring olika lösningar, olika möjligheter och olika tankebanor kring organisation, metoder, material mm. För att göra det enkelt för mig så lägger jag ut några bilder från presentationen. Ta gärna med dig frågorna till din egen verksamhet…sprid frågeställningarna så vi får igång tankarna på alla skolor.

arbetslaget 1 arbetslaget 2 arbetslaget 3 arbetslaget 4

Pedagogiska samtal och nätverk

Förra läsåret startade jag ett nätverk för sva-lärare i Hässelby/Vällingby, vilket känns väldigt lyckat. Att vi sva-lärare i stadsdelen träffas skapar möjligheter till erfarenhetsutbyten, lärdomar, samtal och med tiden en ökad samsyn. Nu har jag även kallat alla skolledare i området på en träff för att diskutera framtiden för stadsdelens nyanlända.

På skolan bjuder jag in till pedagogiska samtal två till tre gånger per termin. Vi har höstens första pedagogiska samtal på torsdag, temat denna gång är nyanlända i klassrummet och frågorna ovan kommer att ligga till grund för samtalet.

Arbetet på min skolenhet fortsätter och utveckling sker hela tiden. Vi blir aldrig fullärda utan kan hela tiden utvecklas och hitta nya metoder. Våga tänka nytt! Våga sticka ut! Våga förändra!

Trevlig helg på er!

1 kommentar

  1. kristina, 16 oktober 2015

    Vad bra att du delar med dig av dina tankar och din frustration. Jag tror precis som du att du inte är ensam. Att du delar med dig av dina Powerpointbilder är också värdefullt för många. Tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.