Flippad glädje!

Min arbetsplats är fantastisk. Så härliga elever jag möts av varje dag. Det är ju faktiskt så att vi som möter dessa härliga ungar verkligen är rika på riktigt, så mkt glädje och inspiration som sprider sig:)

Att verkligen se dem, se vem de är och möta dem där de är kunskapsmässigt, känslomässigt och i deras nyfikenhet, det kan bara vara världens bästa jobb!

Att möta dem kunskapsmässigt handlar om att lägga lektionsinnehållet på varje elevs nivå. Detta går givetvis inte alltid men då vi gör de så blir dagen absolut meningsfull för både mig som lärare och som elev.

Hur gör vi det? Finns många sätt. Ett sätt är att använda oss av alla de olika inlärnignsstilarna, alla lär sig på olika vis. Det blir verkligen skillnad i arbetsro om alla förstår vad de tränar på, förstår hur de ska nå dit samt att de vet att de själva kan nå dit.
Läs mer här: www.skolvarlden.se/artiklar/fler-larstilar-behovs

Ett annat sätt är att använda sig av metoden flippat klassrum. Då varje elev på sin nivå får möjlighet att förbereda sig inför lektionen, möjliggörs större kunskapsutveckling under själva lektionen.Eleverna startar på mer lika villkor. Detta är ett fantastiskt sätt att individanpassa sin undervisning på. Kunskapsnivån på lektionen höjs anmärkningsvärt då alla från start känner till innehållet.

Då vi möter eleverna på känslomässigt plan, tänker jag på att vi anpassar hastigheten på inlärningen utifrån elevernas känslomässiga sinnesstämning. Ofta handlar det om att ta saker mer i lugn och ro, tillåtas till reflektion, få pausa m.m.

Modellen flippat klassrum hjälper även denna process, menar jag. Då eleverna fått veta vad lektionen ska innehålla, brukar ett lugn sprida sig p.g.a de elever som faktiskt inte klarar av överraskningar och att inte veta/förstå vad som kommer ske. Detta blir en succé för dessa elever som annars skulle fokusera på helt andra saker än lektionsinnehållet. Istället för att lektionen startar i oro för dessa elever, så är de med från start. Det underlättar även för oss (lärare) känslomässigt för nu kan vi lägga energi på starten av lektionen på hela gruppen istället för att helst samtidigt :) ge dessa elever 1 till 1 instruktion.

Då vi möter eleverna i deras lust och nyfikenhet vet vi alla att de lär sig snabbare och att lektionen sprakar av glädje!

Våga fråga eleverna vad de vill lära sig! Våga fråga vad just de är nyfikna på! De kan vara med att bestämma ordningen av innehållet i ditt ämne. De kan få olika alternativ inom området som ni jobbar med och fördjupa sig i. De kan få välja hur de visar att de lärt sig och vad de lärt sig.

Genom att flippa klassrummet har jag märkt en större glädje i grupperna. Mycket handlar om att de är sedda,är lyssnad på, får vara delaktiga, trygga i sin kunskap men även trygga i att få göra fel. För hur lär vi oss annars om vi inte får tillåtelse att göra fel. Om vi redan kunde, så finns ju inte behovet att lära! Vill med detta om att göra fel, inspirera dig att även göra fel då du flippar om du t.ex lägger ut en filmgenomgång – skratta, var naturlig, låt det synas på dig att det är härligt att lära sig, ha roligt!

Glädje föder nyfikenhet! Nyfikenhet föder glädje! Vilket är det?  :)

/Ann-Sofie Leven

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.