Visar alla blogginlägg från: april 2016

Den 11 maj ses vi i Gamla stan!

Det är många som hör av sig till oss, både olika aktörer och språklärare som vill träffas, informera och mingla. Snart går anmälningstiden ut för att delta så du språklärare som är anställd av Stockholms stad, anmäl dig senast den 6 maj genom att klicka på anmälan på inbjudan, se här.  

Under tiden planerar Jessica och jag för ett varierat och innehållsrikt program med plats för både reflekterande lyssnande och aktivt nätverkande bland likasinnade.

Den här satsningen på moderna språk grundar sig främst i övertygelsen om språkkunnandets betydelse för ett samhälle, men den grundar sig också i en oro över den brist som uppkommit. Kanske kan den dikotomin uttryckas på följande sätt:

Situationen för skolämnet moderna språk aktualiseras alltmer. Det talas om en alarmerande brist på behöriga lärare, sjunkande elevresultat framförallt på grundskolan, och färre elever som läser vidare till avancerad nivå. Men parallellt med denna problematiska bild finns också en annan positiv berättelse som talar om betydelsen av att tala språk i arbetslivet; t.ex. vikten av att ha språkkunniga medarbetare inom näringslivet, samt människors vittnesmål om hur språkkunskaper fördjupar och utvecklar personligheten i allmänhet. Dagens globala samhälle är starkt förknippat med flerspråkighet där både nätverk av internationella aktörer och olika mångkulturella sociala dimensioner samspelar. Språkkunniga medborgare borgar för ett inkluderande förhållningssätt i både professionella och sociala sammanhang.

Så välkommen att fundera och samarbeta med oss kring språken! Här och i Gamla stan den 11 maj!

Vilka områden oroar eller stimulerar dig mest som språklärare?

/Annika

Språklärarpodden

Språklärarpodden

Det här glada gänget  är programledare för Språklärarpodden. Tore Nilsson, Pernilla Rosell Steuer och Sara Lilja Visén har under det senaste året spelat in flera program om språkundervisning och språkinlärning. Deltagare är både lärare och forskare och de tar upp en rad olika ämnen, tex. användning av IKT, grammatikens roll, kamratrespons, Global Englishes, och hörförståelsestrategier. Mer information och länkar till avsnitten finns här. Därifrån har jag också lånat bilden högst upp.

Tore och Pernilla, som jobbar på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet, kommer på vår Inspirationsträff för lärare i moderna språk den 11 maj. Du är också välkommen!

/Jessica

Hola från Madrid!

Hej språklärare i stan!

Jag skriver från Madrid och en av stans bästa kommunala skolor Ramiro de Maéztu. Skolan har ett enormt utbud av språkstudier och internationella utbyten. Jag är här som koordinator för Kungsholmens gymnasium i ett Erasmus plus-projekt ”Research and Innovation at School”. Projektet handlar inte i första hand om språk, utan om att främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare och elever, men som ofta så hamnar ändå förmågan att kommunicera på olika språk i högsätet! Engelska är vår gemensamma utgångspunkt när vi koordinatorer träffas från Stockholm, Madrid, Genua, Arnheim och Berlin; vårt lingua franca, men ytterligare språk är specialkunskapen som fördjupar förståelsen och förfinar kontakten oss emellan.

Det är viktigt att arbeta för att människor i högre grad (igen) ska värdera språkkunskaper och också på avancerad nivå.

Det är viktigt att elever, föräldrar och politiker ska värdera betydelsen av språkkunskaper i högre grad än nu.

Det är viktigt för vår professionella och personliga utveckling att tala främmande språk. Vi språklärare vet det och vill gärna förmedla den insikten.

Den här bloggen och vår satsning inom staden är ett konkret och kraftfullt bidrag till en sådan utveckling.

Vi ses den 11 maj i Gamla stan!

/Annika

Inspirationsträff för lärare i moderna språk

Inbjudan

Välkommen till en inspirationsträff för Stockholms stads lärare i moderna språk!

Syftet med träffen är att skapa ett forum för samtal och utveckling av moderna språk i skolan. Vi har bjudit in olika organisationer som kommer att informera om sin verksamhet och ni kommer att få ta del av några aktuella studier om undervisning i moderna språk. Bland andra kommer Skolverket, Goethe-institutet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering på Uppsala universitet, Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet samt Annika Nylén och Erik Cardelús som berättar om sin forskning.

Vi kommer också att presentera hur FoU-enhetens fortsatta program för moderna språk ser ut och vilka möjligheter som finns för lärare att delta i våra träffar och projekt.

Var:
Grillska huset, Stortorget 3, Gamla stan

När:
Onsdag 11 maj, kl. 16.30-19.00. Träffen inleds med fika och programmet startar 17.00.

Hur:
Anmälan senast 6 maj här. Inbjudan gäller lärare anställda av Stockholms stad. Begränsat antal platser.

Vid frågor kontakta jessica.berggren@stockholm.se

/Jessica

Fokus på engelska och moderna språk

Bloggbild

Dags för en ny blogg här på Pedagog Stockholm! Jag och min kollega Annika arbetar som lektorer i Stockholms stad, bland annat så driver vi det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Bloggen kommer att fokusera på undervisning och lärande i engelska och moderna språk. Svenskars språkkunskaper uppmärksammas då och då generellt i media. Det vi får veta är att vi är jätteduktiga på engelska och jättedåliga på andra språk. Typ. Vi som jobbar i skolan vet att verkligheten inte är lika svartvit; snarare möter vi väldigt heterogena grupper och det innebär att vi ständigt behöver utveckla och ompröva det vi gör i klassrummet.

Här kommer vi att lyfta frågor och innehåll som är relevanta och intressanta för oss språklärare. Hur bestämmer vi vad vi undervisar om och hur vi lägger upp en lektion? Vilka utmaningar brottas vi med i vår undervisning? Vad är det som utmärker god språkundervisning? Vad säger forskning om språkundervisning och -lärande? Är våra elever verkligen världsbäst på engelska? Hur kan vi göra för att lyfta skolämnet moderna språk?

Vi hoppas att ni vill följa oss här på bloggen och ser gärna att ni kommunicerar via kommentarsfältet. Vad vill ni läsa om i en blogg med Fokus på engelska och moderna språk?

/Jessica