Hur autentiskt är ditt klassrum?

Gruyere

Kommunikativ språkundervisning lägger ofta fokus på att det vi gör i klassrummet ska vara ”på riktigt”. Vårt material ska vara autentiskt och uppgifterna ska likna situationer vi kan hamna i när vi ska använda målspråket. Men vad är ett autentiskt material och lär eleverna sig bättre hur de beställer pain au chocolat eller zumo de naranja om vi lägger en rutig duk på ett bord och sätter upp en kaféskylt?

Till att börja med kan vi konstatera att det finns flera olika sätt att se på autenticitet. I språkundervisning kan begreppet användas bland annat för att beskriva både skriftliga och muntliga texter, uppgifter, undervisningsmaterial och bedömning (Buendgens-Kosten, 2014). För att särskilja text och uppgift föreslår Widdowson (1979) att vi pratar om en texts (eller annan inputs) ”genuineness” och om en aktivitets ”authenticity” i relation till textens ursprungliga syfte. Sedan finns det andra som lyfter fram att klassrummet i sig utgör en autentisk eller ”riktig” kontext för eleverna (Breen, 1985).

I min senaste studie arbetar vi med olika skriftliga genrer och använder då exempeltexter som nyhetsartiklar från The Guardian och elevproducerade argumenterande uppsatser. Jag tycker att båda två utgör exempel på autentiska texter. Däremot använder vi nyhetsartikeln på ett sätt som utanför klassrummet skulle anses vara icke-autentiskt: vi bryter ner den i mindre delar och diskuterar deras funktion i relation till den tänkte tidningsläsaren och vi tittar på olika språkliga strukturer. Ur ett didaktiskt perspektiv och i ett språkklassrum kulle jag vilja hävda att den aktiviteten kan räknas som ”verklig”, i alla fall för mig och mina elever, eftersom syftet är att de ska lära sig hur texten är uppbyggd.

I relation till den rutiga duken och kaféskylten i inledningen skulle jag då vilja föreslå att det inte är rekvisitan i sig som är det viktiga i den situationen, utan hur själva uppgiften är designad. Vad är målet med uppgiften? Vilken input har eleverna fått? Och hur vet de om de lyckas med uppgiften?

/Jessica

Breen, M. P. (1985). Authenticity in the language classroom. Applied Linguistics 6(1), 60-70.

Buendgens-Kosten, J. (2014). Key concepts in ELT: Auhenticity. ELT Journal 68(4), 457-459.

Widdowson, H. G. (1979). Explorations in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.