Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Nina Spada

Språkforskning i videoform på nätet

Nina Spada om Communicative Language Teaching (CLT) & form-focused instruction

Det är många olika faktorer som bidrar till hur vi lärare väljer att lägga upp vår undervisning: styrdokument, formativa bedömningar, egna preferenser, elevernas intressen, tid, teknisk utrustning, fysisk miljö, … Listan kan göras hur lång som helst. Sedan har vi också den vetenskapliga grunden. Vad säger forskning om hur elever lär sig ett visst innehåll på bästa sätt, i vilken sekvens det är lämpligt att ta upp vissa saker, eller hur vi återkopplar på ett sätt som för elevers lärande framåt? Och hur förhåller sig svar jag hittar i forskning med min egen erfarenhet och mina elevers behov? Innan man kommer så långt så finns det ett annat hinder – hur får vi tillgång till relevant forskning? Det finns sammanfattningar och intervjuer på tex SkolportenSkolverket och våra egna Forskning pågår-inlägg. En del forskare väljer också att publicera böcker ämnade för en lärarpublik. Det finns dock en risk att viktig (vetenskaplig) information försvinner på vägen, när innehåll ska anpassas och förenklas. Glenn Hultman skriver om detta i Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken och kallar det ”lost in transformation”.

Å andra sidan kanske det här ”lättare” versionerna är bättre än ingenting? Även om det blir vanligare att forskningsartiklar publiceras som Open access och att forskare själv lägger ut sina papers på egna hemsidor, så kan artiklar från de största forskningstidskrifterna vara svåra att få tag i utan tillgång till prenumerationer via universitetsbibliotek eller liknande. Och dessutom krävs det en del träning samt kännedom om forskningsfält och metoder för att tillgodogöra sig hela innehållet.

Ett alternativ är att leta på nätet efter inspelade föreläsningar med forskare som presenterar sina studier på forskningskonferenser eller seminarier. För språklärare vill jag tipsa om TESOLacademic.org . Där finns både inspelade presentationer (ibland i väldigt informella miljöer) med framstående forskare som Stephen Krashen, Rod Ellis och Nina Spada, och presentationer med (än så länge) mindre kända namn. De sistnämnda har blivit inbjudna att i muntlig form presentera en artikel som publicerats i erkänd tidskrift, vilket betyder att den genomgått granskning och är ”godkänd” av forskningsvärlden. Kvaliteten på inspelningarna varierar både innehållsmässigt och tekniskt, men det finns en hel del guldkorn och ”food for thought”.

/Jessica