Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skolverket

Nu kommer Språksprånget!

Språksprånget

Lisa Källermark Haya, undervisningsråd på Skolverket, presenterar Språksprånget på Språklärargalan 2017.

Efter olika lyft från Skolverket kommer nu Språksprånget! Språksprånget är del av en skolutvecklingsinsats med fokus på moderna språk; andra insatser är Språklärargalan, som genomfördes för första gången i december förra året, och stödmaterial för språklärare.

Språksprånget kommer att innehålla fyra moduler: muntlig interaktion, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens. Åtta delar ryms inom varje modul. De åtta delarna planeras i sin tur med olika perspektiv i åtanke, såsom digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, tillgänglighet, strategier, individens språkinlärning och motivation. Muntlig interaktion kommer att vara först ut. Modulerna kommer att utarbetas av universitet i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet och deltagarna kommer själva att kunna välja studietakt.

Äntligen säger jag! Det är naturligtvis viktigt med satsningar på alla skolämnen, men hittills har det varit tunt med erbjudanden för språklärare. Jag ser fram emot att ta del av modulerna och hoppas att Språksprånget kan föra med sig ett positivt uppsving för moderna språk i skolan.

/Jessica

Languages for life – heldag om språk 9 december

Kom och ta del av årets innovativa språkprojekt och var med på prisceremonin för Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2016!

Förutom presentationer av de vinnande bidragen får du också lyssna till två aktuella seminarier:

Anette Resare Jansson, licentiand i Ämnesdidaktiska forskarskolan, Stockholms universitet, talar om engelska som tredjespråk – den dubbla utmaningen att  lära sig två nya språk som många av våra nyanlända elever står inför.

Liss-Kerstin Sylvén, docent, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, talar om betydelsen av exponering av engelska utanför skolan, fritidsengelska, för språkutveckling.

Dagen innebär även information om vägar till internationellt samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för er språklärare.

Programmet börjar 8.45 med registrering och fika och avslutas ca 16.30. Vi är i Stockholm, på Skolverket, Fleminggatan 14, lokal 6C (plan 6).

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och kaffe. Du anmäler dig på den här länken senast den 30 november 2016 och du måste fylla i alla fält i anmälningsformuläret för att kunna skicka in det. Begränsat antal platser.

 Anmälan är bindande och om du får förhinder måste du meddela Ingrid Gran på ingrid.gran@uhr.se senast den 5 december 2016. Om du inte avbokar i tid kommer din organisation att faktureras en avbokningsavgift på SEK 200.

Om du har frågor kring konferensen, kontakta Ingrid Gran på ingrid.gran@uhr.se

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Ingrid Gran, Universitets- och högskolerådet                                                                       

Eva Engdell, Skolverket                                   

Jessica Berggren, FoU-enheten, utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad

Nyskapande språkprojekt belönas!

Europeisk språkutmärkelse

För att språkundervisningen ska utvecklas har EU-kommissionen inrättat kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label.

Utmärkelsen är för projekt som

  • prövar nya idéer i undervisningen
  • gör språkinlärningen lustfylld
  • ökar förståelsen för andra länder
  • delar med sig av metoder och erfarenheter

Vinn upp till 25 000 kronor

Förutom äran och ett diplom, belönas ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Det går att läsa om de skolor och projekt som vann förra året här.

Ansökan

Lärare i alla språk och modersmål inom alla skolformer kan ansöka om utmärkelsen. Det går också att nominera en kollega. Läs mer och ansök på Skolverkets hemsida  senast den 29 augusti 2016.

/Jessica

(Bild och information från Skolverket)

Språkforskning i videoform på nätet

Nina Spada om Communicative Language Teaching (CLT) & form-focused instruction

Det är många olika faktorer som bidrar till hur vi lärare väljer att lägga upp vår undervisning: styrdokument, formativa bedömningar, egna preferenser, elevernas intressen, tid, teknisk utrustning, fysisk miljö, … Listan kan göras hur lång som helst. Sedan har vi också den vetenskapliga grunden. Vad säger forskning om hur elever lär sig ett visst innehåll på bästa sätt, i vilken sekvens det är lämpligt att ta upp vissa saker, eller hur vi återkopplar på ett sätt som för elevers lärande framåt? Och hur förhåller sig svar jag hittar i forskning med min egen erfarenhet och mina elevers behov? Innan man kommer så långt så finns det ett annat hinder – hur får vi tillgång till relevant forskning? Det finns sammanfattningar och intervjuer på tex SkolportenSkolverket och våra egna Forskning pågår-inlägg. En del forskare väljer också att publicera böcker ämnade för en lärarpublik. Det finns dock en risk att viktig (vetenskaplig) information försvinner på vägen, när innehåll ska anpassas och förenklas. Glenn Hultman skriver om detta i Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken och kallar det ”lost in transformation”.

Å andra sidan kanske det här ”lättare” versionerna är bättre än ingenting? Även om det blir vanligare att forskningsartiklar publiceras som Open access och att forskare själv lägger ut sina papers på egna hemsidor, så kan artiklar från de största forskningstidskrifterna vara svåra att få tag i utan tillgång till prenumerationer via universitetsbibliotek eller liknande. Och dessutom krävs det en del träning samt kännedom om forskningsfält och metoder för att tillgodogöra sig hela innehållet.

Ett alternativ är att leta på nätet efter inspelade föreläsningar med forskare som presenterar sina studier på forskningskonferenser eller seminarier. För språklärare vill jag tipsa om TESOLacademic.org . Där finns både inspelade presentationer (ibland i väldigt informella miljöer) med framstående forskare som Stephen Krashen, Rod Ellis och Nina Spada, och presentationer med (än så länge) mindre kända namn. De sistnämnda har blivit inbjudna att i muntlig form presentera en artikel som publicerats i erkänd tidskrift, vilket betyder att den genomgått granskning och är ”godkänd” av forskningsvärlden. Kvaliteten på inspelningarna varierar både innehållsmässigt och tekniskt, men det finns en hel del guldkorn och ”food for thought”.

/Jessica

The European Language Label

Skärmklipp 2016-05-04 11.38.02

Nu kan du som har arbetat med ett ”nyskapande projekt” inom språkundervisning och språkinlärning ansöka om den europeiska utmärkelsen för språk. Till språk i det här sammanhanget räknas engelska, moderna språk, svenska som andraspråk och modersmål. Prioriterade områden i år är

  • Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet
  • Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning?

Den nationella juryn tittar på flera aspekter i relation till projektet:  europeisk dimension, motivationsskapande, kvalitativ/kvantitativ förbättring hos eleverna, grad av nyskapande, hur projektet kan inspirera andra och helhetssyn på undervisning och lärande.

Sista ansökningsdag är den 29 augusti och här finns det mer information.

Lycka till!

/Jessica